Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt       
 
Aktualitātes >> Aktualitātes

  Lasītavu darba laika izmaiņas svētku dienās un vasarā

LVA lasītavas būs slēgtas 1.05.-05.05. un 23.-24.06.,
kā arī vasarā no 4. līdz 29. augustam.

 7.04.2014 Mūzikas un mākslas skolu vadītāji LVA

Latvijas Nacionālais kultūras centrs Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursu ietvaros bija iekļāvis arī Latvijas Valsts arhīva (LVA) apmeklējumu.
3. un 4.aprīlī ar arhīvu iepazinās Amatas novada, Baldones, Dagdas, Engures, Ikšķiles, Indras, Juglas, Jūrmalas, Kandavas, Krāslavas, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Priekules, Skrīveru, Tukuma, Ugāles, Ulbrokas, Valkas, Ventspils, Vidzemes Jūrmalas, Viesītes mūzikas un mākslas skolu vadītāji, kā arī privātās mūzikas skolas direktore Zane Ludborža.
Par skolu arhīvu veidošanu un kārtošanu, kā arī par normatīvajiem dokumentiem stāstīja LNA direktora vietnieks Gatis Karlsons un Institūciju dokumentu un arhīvu pātvaldības departamenta speciāliste Lija Cera Ieskatu par LVA Projektu "Aizvestie" (1941. un 1949.gada Latvijas iedzīvotāju deportācijas) un izveidotājām datu bāzēm bija sagatavojusi LVA vecākā referente Aija Kalnciema.
LVA arhīva eksperts Guntis Švītiņš stāstīja par Latvijas Nacionālā arhīva struktūru, glabājamo dokumentu veidiem un specifiku, kā arī iepazīstināja ar dokumentu popularizēšanas dažādām formām. Galvenā uzmanībā tika vērsta uz interneta vidē redzamajām virtuālajām izstādēm, kur tika akcentēta kultūras un mākslas tematika.
Ieinteresētība par Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu krājumiem bija acīmredzama, un arī klātesošo jautājumu spektrs to apstiprināja.

 24.03.2014 25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Pirms 65 gadiem – 1949. gada 25. martā – notika otra lielākā Baltijas iedzīvotāju deportācija. Tās organizēšana tika veikta saskaņā ar PSRS Ministru padomes 1949. gada 29. janvāra pilnīgi slepeno lēmumu Nr. 390-138 "Par kulaku un viņu ģimeņu, nelegālā stāvoklī esošu bandītu un nacionālistu ģimeņu, bruņotās sadursmēs nošauto un notiesāto bandītu ģimeņu, legalizējušos bandītu, kas turpina naidīgu darbību, un viņu ģimeņu, kā arī represēto bandītu atbalstītāju ģimeņu izsūtīšanu no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijas". Minētais dokuments glabājas Krievijas Federācijas Prezidenta arhīva (KFPA) 93. fondā "PSRS Ministru padomes lēmumu un rīkojumu kolekcijas".*

* KFPA, 93. fonds. PSRS MP lēmumu un rīkojumu kolekcija. 1949. gads. Publicēts: История сталинского Гулага: Конец 1920-х–первая половина 1950-х годов: Собрание документов в сeми томах. Т. 1: Массовые репрессии в СССР. С. 517–519.

Atbilstīgi PSRS Ministru padomes 1949. gada 29. janvāra pilnīgi slepenajam lēmumam Nr. 390-138 tika izsūtīti arī 42 125 Latvijas iedzīvotāji. Atkārtoti publicējam pamatdatus no Latvijas Valsts arhīvā glabātajām 1949. gada 25.–30. martā izsūtīto 13 248 ģimeņu lietām. Datus 2002.–2007. gadā apkopoja Latvijas Valsts arhīva speciālistu grupa.

Avoti: Āboliņa A., Kalnciema A., Kļaviņa D., Riekstiņš J., Šķiņķe I. 1949. gada 25. marta deportācijas struktūranalīze – Aizvestie. 1949. gada 25. marts. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, Nordik, 2007. 1. sēj.: 179.–192. lpp.; Latvijas Valsts arhīva datu bāze "Deportētie Latvijas iedzīvotāji. 1941–1953"; Latvijas iedzīvotāju otrā masveida deportācija. 1949. gada 25. marts. Latvijas Valsts arhīvs, 2008, 47.–49. lpp.

 19.03.2014 Kultūras koledžas studenti arhīvā

Latvijas Valsts arhīvu (LVA) apmeklēja topošie vides dizaineri, svētku režisori, sarīkojumu vadītāji no Latvijas Kultūras koledžas (Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža).

Jaunieši uzzināja par Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) darbību, glabājamo dokumentu dažādību un specifiku, LVA arhīva eksperts Guntis Švītiņš pastāstīja par dokumentu popularizēšanas dažādajām formām un pievērsa uzmanību sagatavotajām virtuālajām izstādēm, to apskates iespējām. Par dokumentu mikrofilmēšanu un digitalizācijas procesiem saistoši stāstīja un rādīja Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta nodaļas vadītājs Anatolijs Ļvovs, bet par restaurācijas darba specifiku un nepieciešamajām prasmēm stāstīja nodaļas vadītājs Māris Jēkabsons.

 25.02.2014 Ārlietu ministrijas atzinības raksts Anitai Zandmanei

24. janvārī Ārlietu ministrijā, par godu Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure 93. gadadienai, Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs pasniedza Ārlietu ministrijas atzinības rakstus ne tikai ārlietu dienesta darbiniekiem, bet arī citu organizāciju pārstāvjiem par veiksmīgu sadarbību un sniegto ieguldījumu Latvijas Republikas stiprināšanā: arī Anitai Zandmanei - Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas daļas vadītājai - par ilgstošu un kvalitatīvu sadarbību dokumentu aprakstīšanā un arhīvu sakārtošanas jomā.
25.februārī šo Atzinības rakstu pasniedza Ārlietu ministrijas Dokumentu pārvaldības departamenta direktore Eva Vijupe, Ārlietu dienesta vēstures un diplomātisko dokumentu nodaļas vadītāja Iveta Šķiņķe un vadītāja vietnieks Valdis Rūsiņš.

 03.02.2014 Jaunā krāsojamā grāmata "Bezdelīgas gads"

Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS sagatavojis un izdevis jaunu krāsojamo grāmatu "Bezdelīgas gads" ar Jūlija Straumes 1906. gadā radītiem tapešu rakstiem.

Oriģināli atrodas LNA Latvijas Valsts arhīva 902. dokumentu fondā „Straume Jūlijs (1874-1970), lietišķās mākslas meistars.”

 30.01.2014 Margaritai Stārastei – bērnu grāmatu ilustratorei un rakstniecei – 100

Margaritas Stārastes bērnu grāmatu ilustrāciju stils ir atpazīstams uzreiz: košas krāsas, personificēti koki un augi, zvēriņi un sīki kukainīši. Katra ilustrācija izstaro visaptverošu mīļumu... M. Stāraste ilustrējusi gan savas, gan citu autoru grāmatas. 1942. gadā iznāk pirmās M. Stārastes sarakstītās un ilustrētās grāmatas "Balti tīri sniega vīri", "Ziemas grāmata".
Lasīt vairāk ...

 26.01.2014 Tikšanās ar Ilzi Ezernieci

23.janvāra pēcpusdienā LNA Latvijas Valsts arhīvā viesojās māksliniece Ilze Ezerniece. Uz šo tikšanos pie viņas gleznām bija ieradušies arhīva darbinieki, kuriem interesē mākslinieka skatījums uz pasauli un radīšanas process. Bija piepulcējušies arī viesi, kuri sarunas gaitā arī izteica savas domas un sajūtas par izstādē redzamajām gleznām. Ilzes Ezernieces stāstījums par gleznošanu, mākslinieka ikdienu bija gan skaidrojošs, gan komisku situāciju piepildīts. Viens no jautājumiem, kas interesēja klātesošos bija par sadzīvošanu, līdzās būšanu diviem māksliniekiem, personībām. Jāpiebilst, ka Ilzes tēvs ir gleznotājs Gunārs Ezernieks ar stingriem principiem mākslā un sadzīvē. Šajos stāstos dzirdējām gan nopietno, gan smieklīgo un vienojāmies, ka līdzāspastāvēšana ir iespējama un tā skaisti papildina abas radošās personības.
Tikšanos vadīja Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas speciālists Guntis Švītiņš.

 12.12.2013 Jauna virtuālā izstāde

Šogad aprit 30 gadi kopš Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā notika virkne politisko prāvu, kuru rezultātā astoņi cilvēki – Gunārs Astra, Jānis Barkāns, Ints Cālītis, Lidija Doroņina-Lasmane, Gunārs Freimanis, Boriss Grezins, Jānis Rožkalns un Jānis Vēveris par ”pretpadomju aģitāciju un propagandu” tika notiesāti un ieslodzīti PSRS labošanas darbu kolonijās, bet Ģedertam Melngailim par to tika piemērota piespiedu ārstēšana ”speciāla tipa psihiatriskajā slimnīcā”. Šie 1983. gada notikumi iegājuši vēsturē kā pēdējā vērienīgā PSRS okupācijas varai nepakļāvīgo cilvēku vajāšanas kampaņa Latvijā. Pieminot šos notikumus Latvijas Nacionālais arhīvs ir sagatavojis virtuālo izstādi: 1983. GADA POLITISKĀS PRĀVAS OKUPĒTAJĀ LATVIJĀ.
Projekta vadītājs un izstādes koncepcijas autors Gints Zelmenis. Darba grupa: Aija Kalnciema, Ainārs Bambals, Ainars Mazvērsītis un Guntis Švītiņš.

 28.11.2013 Dalība starptautiskā konferencē

LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas daļas galvenais arhīvists Ainārs Bambals 2013.gada 25.–27.novembrī piedalījās Austrumeiropas valstu, kuras glabā bijušo specdienestu arhīvu dokumentus, rīkotajā starptautiskajā konferencē ”Transition in Eastern Europe throughout the documents of the communist secret services”, Sofijā. To šogad organizēja Bulgārijas Specdienestu arhīvu Komiteja (COMDOS). A.Bambals nolasīja referātu „Declassification of Latvia SSR KGB, Ministry of Interior and Latvian Communist Party documents in the National Archives of Latvia. Latvian experience.”

 05.11.2013 Jauna izstāde LVA

LNA Latvijas Valsts arhīvā (Bezdelīgu ielā 1) apskatāma Ilzes Ezernieces personālizstāde „Ceļš uz Jūru”.

 21.10.2013 Topošie lietveži LVA

18.oktobrī Latvijas Valsts arhīvu apmeklēja grupa lietvežu no mācību centrs "BUTS". Interesenti tika iepazīstināti ar Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu krājumu specifiku, veidošanu, un saglabāšanu. Personu fondu un ārvalstu nodaļas vadītāja Inese Kalniņa pastāstīja par personu un ārvalstu latviešu organizāciju dokumentu krājumu. Par LVA dokumentu izmantošanas un popularizēšanas dažādajām formām, kā arī par sagatavotajām virtuālajām izstādēm stāstīja arhīva eksperts Guntis Švītiņš.

 11.10.2013 Jaunas sadaļas virtuālajā izstādē

LNA Latvijas Valsts arhīvs sadarbībā ar Ventspils Zonālo valsts arhīvu virtuālajā izstādē ”1941.gada 14.jūnijs Latvijas apriņķos” ir sagatavojis Ventspils un Talsu apriņķu sadaļu. Izstādes atvēršana š.g. 17.oktobrī LNA Ventspils Zonālajā valsts arhīvā.


Aktualitāšu arhīvs:

2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005Pēdējās izmaiņas: 28.02.2014.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@lvarhivs.gov.lv