Par izstādi

Izstādē eksponēto dokumentu komentāros sniegtas ziņas gan par dokumentu politisko kontekstu un to nozīmi lietā, par to saturu (ja nav publicēts viss dokuments), par citiem ar to saistītajiem dokumentiem, datējumu (ja pats dokuments nav datēts vai arī rakstītajā datumā ir kļūda), par atsaucēm uz likumiem, kā arī cita informācija, kas ļauj pilnvērtīgāk izprast eksponēto dokumentu saturu. Iespējams, ka vecākās un vidējās paaudzes cilvēkiem, kas paši dzīvojuši PSRS okupācijas laikā un to atceras, daži komentāri šķitīs paši par sevi saprotami, taču izstādes veidotāji cer, ka šo izstādi aplūkos arī jaunākās paaudzes pārstāvji, kuriem par PSRS pastāvēšanas laiku personīgu atmiņu nav. Tādēļ komentāros atrodami skaidrojumi, kas ļaus izstādi labāk izprast tiem, kam daudzas nianses par padomju cilvēka ikdienu nav pašsaprotamas.

Izstādē eksponētie dokumenti sadalīti divās tematiskās grupās:

  1. Konteksts un pretpadomju darbība
  2. Tiesātie par pretpadomju darbību

Katra no šīm grupām ir sadalīta tematiskās apakšgrupās, kurās ievietotie dokumenti ir numurēti sākot no 1.

Dokumenti, kuru oriģināli ir krievu valodā, ir tulkoti latviski. Tulkojumos izstādes veidotāji centās saglabāt PSRS okupācijas laika birokrātiskā žargona īpatnības, lai iztulkotā dokumenta saturs būtu pēc iespējas autentiski uztverams. LPSR IeM Informācijas centra uzskaites kartītes un uz tām esošais teksts šajā izstādē tulkots netiek.

Lai aplūkotu izstādē ievietotu dokumentu, ir jāuzklikšķina uz dokumenta attēla, kas novietots izstādes labajā malā. Kad dokuments atveras pilnekrāna izmērā, tā apakšdaļā redzami navigācijas rīki, ar kuru palīdzību iespējams apskatīt dokumenta nākamo lapu, iepriekšējo lapu, pārvietot dokumenta attēlu pa ekrānu, palielināt dokumentu pilnā izmērā un aizvērt dokumentu.

Dokumentu, fotogrāfiju apskate un iespējas

1. Skatīt dokumenta iepriekšējo lapu 4. Pārvietot dokumentu pa ekrānu
2. Apskatīt dokumentu automātiskajā režīmā 5. Palielināt dokumentu pilnā izmērā
3. Skatīt dokumenta nākošo lapu 6. Aizvērt dokumentu

Virtuālajā izstādē eksponētos dokumentus nedrīkst kopēt vai pavairot. Izmantojot izstādē eksponēto informāciju, lūdzam atsaukties uz šo iestādi un avotu.

Atsauksmes un komentārus par virtuālo izstādi sūtīt Latvijas Nacionālajam arhīvam (adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050; e-pasts: lna@arhivi.gov.lv, gints.zelmenis@arhivi.gov.lv).