Deportēto saraksts

Jāņa Priedes
atmiņas, dokumenti


Miervalža Buka
atmiņas, dokumenti
AVOTI

Uz sākumu 

Avoti

Latvijas Valsts arhīva 1987. fonds (1941. gada 14. jūnijā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas):

Priedes ģimenes lieta (Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts, 20813. lieta)
Buku ģimenes lieta (Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts, 13338. lieta)

Foto no Jāņa Priedes personīgā arhīva

Foto no Miervalža Buka ģimenes arhīva

Siguldas stacijas foto: Interneta resursi

Dati par izsūtītajiem:
Zālīte Indulis, Eglīte Sindija. 1941.gada 14.jūnija deportācijas struktūranalīze. Grām.: Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2007, 689. lpp. un Latvijas Valsts arhīva datu bāze