Deportēto saraksts

Ainas Leikartes
atmiņas, dokumenti


Birutas Leites
atmiņas, dokumenti


Valda Nīmaņa
atmiņas, dokumenti


AVOTI

Uz sākumu 

Avoti

Latvijas Valsts arhīva 1987. fonds – 1941. gada 14. jūnijā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas –
Nīmaņu ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 15668. lieta)
Leišu ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 17306. lieta)
Leikartu ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 17303. lieta)

 

Latvijas Valsts arhīva 1986. fonds – Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas –
Pētera Leikarta izmeklēšanas lieta (1986. fonds, 2. apraksts, P-10093. lieta)

 

Cēsu zonālais valsts arhīvs – 1041. fonds –
Valda Nīmaņa atmiņu pieraksts (1041. fonds, 2. apraksts, 10. lieta)

 

Foto no Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma
Foto no Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja "Kalāčos" krājuma
Birutas Leites atmiņas no Liepas pagasta bibliotēkas