APRIŅĶI

Abrenes
Aizputes
Bauskas
Cēsu
Daugavpils
Ilūkstes
Jelgavas
Jēkabpils
Kuldīgas
Liepājas
Ludzas
Madonas
Rēzeknes
Rīgas
Talsu
Tukuma
Valkas
Valmieras
Ventspils

PAR IZSTĀDI


1941. gada 14. jūnija deportācija Cēsu un Madonas apriņķos

 

Izstādes idejas autore, atmiņu un fotogrāfiju atlase
Anda Opoļska
Latvijas Nacionālā arhīva Cēsu zonālā valsts arhīva vecākā eksperte
Adrese: Pils iela 6, Cēsis, LV-4101
Tālrunis/Fakss: 64122295
E-pasts: cesis@arhivi.gov.lv

Izstādes koncepcija, dokumentu atlase, teksts
Aija Kalnciema
Iveta Šķiņķe
Guntis Švītiņs
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs
Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļa
Bezdelīgu iela 1, Rīga, LV-1048
Tālrunis: (+371) 67462317
Fakss: (+371) 67460462
WWW: www.lvarhivs.gov.lv
E-pasts: lva@arhivi.gov.lv

Web tehniskā izstrāde
Ainars Mazvērsītis
Izstādes vizuālā koncepcija, dizains
Guntis Švītiņš

Virtuālajā izstādē publicētos materiālus nedrīkst kopēt vai pavairot.

Atsauksmes un komentārus par virtuālo izstādi sūtīt:
Latvijas Valsts arhīvam (adrese: Bezdelīgu iela 1, Rīga, LV-1048; e-pasts: lva@arhivi.gov.lv),
Cēsu Zonālajam valsts arhīvam (adrese: Pils iela 6, Cēsis, LV-4101; e-pasts: cesis@arhivi.gov.lv)

©LNA Latvijas Valsts arhīvs, LNA Cēsu Zonālais valsts arhīvs, 2011.