APRIŅĶI

Abrenes
Aizputes
Bauskas
Cēsu
Daugavpils
Ilūkstes
Jelgavas
Jēkabpils
Kuldīgas
Liepājas
Ludzas
Madonas
Rēzeknes
Rīgas
Talsu
Tukuma
Valkas
Valmieras
Ventspils

PAR IZSTĀDI


1941. gada 14. jūnija deportācija Valmieras apriņķī

 

Atmiņu stāstus un fotogrāfijas no izsūtīto ģimeņu arhīviem izstādei sagatavoja Māra Grāvele no Valmieras politiski represēto biedrības un Rasma Noriņa no Limbažu muzeja.

Visi saņemtie materiāli publicēti sadaļā Valmieras apriņķis, taču ir arī izņēmumi:

Māras Grāveles pierakstītais atmiņu stāsts par Jāņa Priedes ģimeni, foto un arhīva dokumenti izvietoti izstādes sadaļā Rīgas apriņķis. Turpat publicēts arī Limbažu muzeja sagatavotais materiāls par Latvijas armijas ģenerāli Hermani Buku, intervija ar viņa dēlu Miervaldi Buku un ģimenes arhīva fotogrāfijas.

No Talsiem izsūtītās Krastiņu ģimenes atmiņu stāsts un dokumenti publicēti sadaļā Talsu apriņķis, savukārt, materiāls par Jāni un Elgu Raiskām (izsūtīti no Rīgas), ko sagatavoja Valmieras Zonālais valsts arhīvs (Aija Pelēkā un Māra Stabrovska) skatāms Valmieras apriņķī, jo 1941. gada 14. jūnijā deportētie Jānis un Elga Raiskas ir cieši saistīti ar Mazsalacas linu un vilnas vērptuves–austuves vēsturi.

Atmiņu un fotogrāfiju atlase:
Māra Grāvele
Valmieras politiski represēto biedrība
Rasma Noriņa
Limbažu muzejs

Izstādes sadaļas idejas autore, sadarbība ar Valmieras un Limbažu muzeju, Valmieras politiski represēto biedrību un Latvijas Valsts arhīvu:
Māra Stabrovska
Valmieras Zonālais valsts arhīvs.

Fotogrāfiju un dokumentu atlase, sadarbība ar Latvijas Valsts arhīvu:
Aija Pelēkā
Valmieras Zonālais valsts arhīvs

Izstādes koncepcija, dokumentu atlase, teksts:
Aija Kalnciema
Guntis Švītiņs
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs
Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļa
Bezdelīgu iela 1a, Rīga, LV-1048
tālrunis: (+371) 67462317
www: www.lvarhivs.gov.lv
e-pasts: lva@arhivi.gov.lv

Web tehniskā izstrāde:
Ainars Mazvērsītis
Izstādes vizuālā koncepcija, dizains:
Guntis Švītiņš

Virtuālajā izstādē publicētos materiālus nedrīkst kopēt vai pavairot.

Atsauksmes un komentārus par virtuālo izstādi sūtīt:
Latvijas Valsts arhīvam (adrese: Bezdelīgu iela 1a, Rīga, LV-1048; e-pasts: lva@arhivi.gov.lv)

©LNA Latvijas Valsts arhīvs, Valmieras Zonālais valsts arhīvs, Valmieras muzejs, Limbažu muzejs, Valmieras politiski represēto biedrība, Miervaldis Buks, Ināra Dreimane, James Cucinelli, Margita Rita Garklāva, Velta Vija Kalvāne, Daira Munce, Aija Pelēkā, Jānis Priede, 2016.