Deportēto saraksts

Benitas Dzintras Stengrevicas atmiņas, dokumenti

Arnolda Treides atmiņas, dokumenti

AVOTI

Uz sākumu 

Avoti

Latvijas Valsts arhīva 1987. fonds (1941. gada 14. jūnijā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas):

Stengrevicu ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 15048. lieta)
Treides ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 19494. lieta)

Foto no Benitas Dzintras Nazarovas (dzim.Stengrevicas) personīgā arhīva
Foto no Arnolda Treides personīgā arhīva

Dati par izsūtītajiem:
Zālīte Indulis, Eglīte Sindija. 1941.gada 14.jūnija deportācijas struktūranalīze. Grām.: Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2007, 689. lpp. un Latvijas Valsts arhīva datu bāze