[Rīgas pilsētas] Proletāriešu rajona Ceļu pārvaldes

I kategorijas strādnieka Astras G. L.,

latvieša, bezpartejiskā

raksturojums.

 

 

Astra G. L. strādāja kā I kategorijas strādnieks Kirova rajona Ceļu pārvaldē, Proletāriešu rajona pārvaldē strādā no 9.12.1981. gadā kā I kategorijas strādnieks Lielvārdes un Biķernieku ielas iecirknī. Astras G. L. darbu regulāri pārbauda meistare Meldrāja L. P. un tehniķis Mozga J. A. Astras G. L. darba iecirknis vienmēr laikā sakopts. No 7. VII 1983. g. Astras G. L. darbs tika kontrolēts katru dienu, strādnieks no 8 00 strādāja iecirknī. Visus uzdevumus Astra G. L. izpildīja pēc labākās sirdsapziņas. Iereibušā stāvoklī darbā nav redzēts.

Pēc rakstura noslēgts, nesabiedrisks.

 

 

 

CP darbu vadītājs       paraksts     /Šūpalnieks/

14.07.1983. g.    Meistars                    paraksts     /Berestecka/

Tehniķis                    paraksts     /Mozga/

 

 

 

 

 

Latvijas Valsts arhīvs, 1986. f., 1. apr., 45322. l., 2. sēj., 135. lp. Oriģināls.

Apstiprināts ar Rīgas pilsētas Ceļu pārvaldes Kadru daļas apaļo zīmogu.