R A K S T U R O J U M S

Rūpnīcas "VEF" bijušā darbinieka

ASTRAS Gunāra Ilariona dēla[1]

 

R A K S T U R O J U M S.

 

Astra G. L. strādāja rūpnīcā "VEF" no 2./IX-1947. g. līdz 18./X-1954. g. – līdz iesaukšanai Padomju Armijā, pēc tam darbu rūpnīcā atsāka 14./II-1956. g. par radio ražošanas ceha inženieri–tehnologu, 1956. g. septembrī tika iecelts par tā paša ceha meistaru, bet no 1957. gada jūlija līdz 1958. g. oktobrim strādāja par radio ražošanas ceha nodaļas priekšnieku. 1958. gada 21. oktobrī no rūpnīcas tika atlaists uz D[arba] l[ikumu] k[kodeksa] 44. "a" p[anta] [pamata].

Cehā nostrādātajā laikā ASTRA parādīja sevi kā spējīgs, tehniski zinošs darbinieks ar organizatoriskām spējām. Darbā bija prasīgs pret sevi un saviem padotajiem un ar saviem pienākumiem galā tika. Piedalījās sabiedriskajā darbā un kādu laiku bija ievēlēts par rūpnīcas komitejas locekli.

Dažkārt sarunās pavīdēja neobjektīva ievirze nacionālajā jautājumā.

 

07. CEHA PRIEKŠNIEKS                                      paraksts       /GALKOVS/

CEHA PARTORGANIZĀCIJAS SEKRETĀRa vietn.       paraksts       /NOŽKINA/

CEHA KOM[ITEJAS] PRIEKŠSĒDĒTĀJS                        paraksts       /ZUJEVS/

 

10/YII-1961. g.

 

 

 

 

Latvijas Valsts arhīvs, 1986. f., 1. apr., 43960. l., 10. sēj., 142. lp. Oriģināls.

Apstiprināts ar Valsts elektrotehniskās fabrikas (VEF) Kadru nodaļas apaļo zīmogu.[1] Tā dokumentā, jābūt: "Lariona dēlu".