[..]

 

personas lietā kā 245. lappuse [atrodas] Astras Gunāra Lariona dēla

1975. gada 5. janvāra raksturojums par 1974. gadu krievu valodā

ko parakstījuši iestādes VS-389/36 priekšnieks Žuravļovs un

vienības priekšnieks Dolmatovs.---------

Šajā raksturojumā minēts, ka Astra Gunārs Lariona dēls

1974. gadā strādājis pie elektroierīču rokturu izgatavošanas,

darba sacensībā piedalīties atteicās, gada laikā

sistemātiski pieļāva režīma pārkāpumus – jūnija un jūlija mēnešos

astoņas reizes pārkāpa režīmu, par ko tika sodīts, pārkāpumi izpaudās

atteikumā iet strādāt, darba vietas pamešanā. Savu

vainu Astra neatzina, uzskatīja, ka viņu notiesāja nepamatoti,

savas darbības par noziedzīgām neuzskata, biedrojās ar nacionālistiski

noskaņotiem notiesātajiem, pret PSRS pastāvošo sabiedrisko un

valsts iekārtu izturas naidīgi, savus uzskatus par padomju [dzīves]

īstenību pārskatīt nevēlas, no noziedzīgiem nodomiem

nav atteicies.---------

Šajā pat personas lietā kā 259. lappuse [atrodas] Astras Gunāra

Lariona dēla 1975. gada 10. decembra raksturojums par 1975. gadu

ko parakstījuši iestādes UT-389 priekšnieka vietnieks politiski

audzinošajā darbā Neļikovičs un vienības priekšnieks

Dolmatovs[..]

 


Raksturojumā norādīts, ka ieslodzītais Astra Gunārs Lariona dēls soda izciešanas laikā raksturojams negatīvi, 1975. gadā strādāja par elektriķi, savus pienākumus veica, bet strādāja tikai pēc norādījumiem, tendēts uz naidīgu grupu organizēšanu, biedrojās ar [tiem] notiesātajiem Baltijas [republiku pārstāvjiem], kas raksturoti negatīvi, pieļāva režīma un sanitārus pārkāpumus, spēcīgi attīstīti nacionālistiskie uzskati, sarunās par vainīgu paša izdarītajos noziegumos sevi neatzīst, izdarīto nenožēlo, politiski-izglītojoša rakstura pasākumus, izņemot kinofilmas, neapmeklē, darba sacensībā nepiedalās, aktīvā neiesaistās. Notiesātais Astra saglabā sociālistiskajai iekārtai naidīgas pozīcijas[..]

 

 

 

Latvijas Valsts arhīvs, 1986. f., 1. apr., 45322. l., 2. sēj., 151.–152. lp. Oriģināls.