Latvijas PSR Augstākās Padomes

Prezidija Juridiskās nodaļas

vadītāja vietniekam

b. V.I.Horoškinam

 

22.01.88 K-07-83

 

 

 

 

 

Atbildot uz Jūsu 1985. gada 11. janvāra vēstuli Nr.4-4-8 ziņojam, ka ar PSR Savienības Augstākās Tiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 1987. gada 30. decembra lēmumu, notiesātajam A s t r a m Gunāram Lariona dēlam uzliktais sods samazināts līdz brīvības atņemšanai uz 5 gadiem, izslēdzot papildsodu – izsūtījumu un pamatojoties uz PSR Savienības Augstākās Tiesas[1] Prezidija 18. jūnija dekrēta „Par amnestiju sakarā ar Lielās Oktobra Sociālistiskās Revolūcijas 70. gada dienu” 9. p[anta] „e” [punktu], š.g. 1. februārī, kā sodu izcietis, tiek atbrīvots no brīvības atņemšanas vietām.

Šajā sakarā uzskatāms, ka pašreizējā laikā ir atkritusi nepieciešamība sastādīt attiecīgu slēdzienu par lietu.

 

 

Priekšsēdētāja pirmais vietn[ieks] J. Vilders

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Valsts arhīvs, 1986. f., 1. apr., 45322. l., 17. sēj., 433. lp.[1] Kļūda dokumentā, jābūt: Augstākās Padomes.