Pieminekļa atklāšana. 1935. gada 18. novembrī

Brīvības pieminekļa atklāšanas diena izvērtās par visas Latvijas un tautas svētkiem, kur piedalījās daudzi tūkstoši skatītāju. Organizētās grupās bija izvietojušies goda viesi, dažādu valsts un sabiedrisko organizāciju pārstāvji, studentu korporāciju biedri, Latvijas armijas karavīri. Atklāšanas ceremoniju ievadīja Rīgas baznīcu zvani, tad runāja Valsts prezidents Alberts Kviesis un noslēgumā vēlēja: „Atklājot latvju tautas brīvības pieminekli novēlu tam, tik ilgu mūžu, cik ilgi vien saule pār zemi spīdēs!” Arhibīskaps Teodors Grīnbergs iesvētīja Brīvības pieminekli. Pēc tam skanēja Latvijas himna, kā arī karavīru kora dziedājumi. Tostarp atskaņoja Jāņa Norviļa komponēto dziesmu „Svēts mantojums”, kuras motīvs skanēja pieminekļa goda sardzes maiņas laikā līdz pat 1940.gada jūlija vidum, kad jau bija zaudēta Latvijas neatkarība. Atklāšanas ceremonijas noslēgumā notika armijas parāde un kara aviācijas pārlidojums. Vakarā, kad bija iestājusies tumsa, Rīga izgaismojās svētku iluminācijā, to veidoja kvēlspuldžu dekori atbilstoši šiem svētkiem, kā arī patriotiski aicinājumi tautai.

Brīvības piemineklis uzsāka savas pastāvēšanas gaitu un kļuva par nozīmīgu Rīgas centra daļu, tautas vienotības simbolu un pilsētas viesu apskates objektu, kuru iemūžināja fotogrāfijās un atklātnēs. Turpmākie notikumi, kas noritēja pie Brīvības pieminekļa bija gan emocionāli pacilājoši, gan dramatiski.

1. Brīvības pieminekļa svinīgā atklāšana.
1935. gada 18. novembris.

LNA LVKFFDA, 73895N

2. Karaspēka ierindas, kas izvietotas pie Brīvības pieminekļa atklāšanas ceremonijas laikā.
1935. gada 18. novembris.

LNA LVKFFDA, 72247N

3. Sabiedrisko organizāciju pārstāvji Brīvības pieminekļa atklāšanas ceremonijā.
1935. gada 18. novembris.

LNA LVKFFDA, 72241N

4. Krišjānis Berķis, armijas komandieris; Jānis Balodis, kara ministrs; Kārlis Ulmanis, Valsts prezidents un Ministru prezidents Alberts Kviesis Brīvības pieminekļa atklāšanas ceremonijā.
1935. gada 18. novembris.

LNA LVKFFDA, 72245N

5. Brīvības pieminekļa atklāšana.
LNA, Latvijas Valsts arhīvs, 95. f., 1. apr., 45. l., 117. lp.

6. Žurnāls ”Atpūta”, Nr. 576., 1935. gada 18. novembris, 1., 3.lpp.

7. Žurnāls ”Atpūta”, Nr. 577., 1935. gada 22. novembris, 17. lpp.

8. Atklātne. Brīvības piemineklis. Rīga, 1938. gads.
LNA LVKFFDA, 62802N.