Izsūtījumā nometinātā Ivana Peisakovska reģistrēšanās kontroles lapa, kurā norādīts, ka reģistrēties jāierodas PSRS VDM Novosibirskas apgabala Severnojes rajona daļā katra mēneša 10., 20. un 30. datumā.

_______________________

LVA, 1987.f., 1.apr., 14665.l., 33.-33. o. p. lp.

 

Ivans Peisakovskis dzimis1914. gadā Līvānos; arestēts Preiļos, Liepājas ielas 5; aresta pamatojums: dienējis policijā. PSRS IeTK Sevišķā apspriede 1942. gada 5.decembrī I.Peisakovskim piespriedusi 8 gadus ieslodzījumā labošanas darbu nometnē (Vjatlagā). 1948. gada 22.jūlijā I.Peisakovskis tiek nosūtīts izsūtījuma nometinājumā no Vjatkas labošanas darbu nometnes VDM Novosibirskas pārvaldes rīcībā. No specnometinājuma uzskaites I.Peisakovskis atbrīvots 1957. gada 15. augustā. Izsūtīta tika I.Peisakovska ģimene – sieva Afanasija (dz. 1915), dēls – Viktors (dz.1936).

(LVA, 1987.f., 1.apr., 14665.l.; 1986.f., 2. apr., P-7484.l.)