Tulkojums no krievu valodas

PSRS TKP 1941.gada 21.marta lēmums
Par Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valūtas anulēšanu

Maskava, Kremlis

1941. gada 21. martā

PSR Savienības Tautas komisāru Padomes
LĒMUMS Nr.634-270-s
Par Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR
valūtas anulēšanu

PSR Savienības Tautas Komisāru Padome nolemj:

Sakarā ar to, ka padomju valūta Latvijas, Lietuvas un Igaunijas PSR ieviesta apgrozībā visur un visi aprēķini tiek izdarīti padomju valūtā, ar 1941. gada 25. martu paziņot litus, latus un kronas par anulētām.

Uzdot Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR Tautas Komisāru Padomēm 1941. gada 25. martā vietējās preses hronikā publicēt attiecīgu paziņojumu.

PSR Savienības Tautas Komisāru Padomes
Priekšsēdētājs V. Molotovs

PSRS Tautas Komisāru Padomes
Lietu pārvaldnieks J.Čudajevs

Atzīmes dokumentā:
        Lietā. V.Lācis. 1941.g.25.03.

(LVA, 270. f., 1.s. apr., 16. l., 39. lp. Publicēts: Okupāciju varu politika Latvijā: 1939-1991. Dokumentu krājums. – Rīga, 1999.)