Meklētais uzvārds "Taube" ir atrasts 18 ierakstos:
1. Taube Alberts, dz. 1910.11.16, iestājies Mehānikas fakultātē 1937. gadā, M21957, A1 L21207
2. Taube (Skuja) Rita Vilhelmīne, dz. 1919.01.10, iestājusies Filoloģijas un filozofijas fakultātē 1937. gadā, M22016, A1 L21263
3. Taube Ērika Aleksandra, dz. 1919.10.14, iestājusies Matemātikas fakultātē 1938. gadā, M22755, A1 L21927
4. Taube Margarete, dz. 1908.02.09, iestājusies Medicīnas fakultātē 1926. gadā, M11174, A1 L11061
5. Taube Olga Veronika, dz. 1915.01.22, iestājusies Filoloģijas un filozofijas fakultātē 1931. gadā, M16340, A1 L16053
6. Taube Viktors Laimonis, dz. 1911.12.25, iestājies Lauksaimniecības fakultātē 1931. gadā, M16341, A1 L16054
7. Taube Anna Irēne, dz. 1910.09.14, iestājusies Lauksaimniecības fakultātē 1930. gadā, M15404, A1 L15166
8. Taube Arveds Boriss, dz. 1906.01.03, iestājies Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē 1924. gadā, M8329, A1 L8259
9. Taube Gustavs Haralds, dz. 1906.12.31, iestājies Mehānikas fakultātē 1924. gadā, M8330, A1 L8260
10. Taube Jirgens Roberts, dz. 1914.07.17, iestājies Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē 1932. gadā, M17713, A1 L17349
11. Taube Meta Matilde, dz. 1914.12.15, iestājusies Filoloģijas un filozofijas fakultātē 1932. gadā, M17926, A1 L17540
12. Taube Valentīns, dz. 1915.05.17, iestājies Inženierzinātņu fakultātē 1933. gadā, M19536, A1 L19015
13. Taube Mārtiņš, dz. 1914.06.27, iestājies Matemātikas fakultātē 1934. gadā, M20453, A1 L19848
14. Taube Roza, dz. 1901.01.05, iestājusies Matemātikas fakultātē 1920. gadā, M2707, A1 L2692
15. Taube (Balodis) Jānis Alfons, dz. 1904.01.12, iestājies Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē 1922. gadā, M5608, A1 L5563
16. Taube Arvīds Aleksandrs, dz. 1902.11.21, iestājies Lauksaimniecības fakultātē 1922. gadā, M6023, A1 L5976
17. Taube Kārlis, iestājies Lauksaimniecības fakultātē 1921. gadā, M3856, A1 L3828
18. Taubere Maša, dz. 1909.08.23, iestājusies Medicīnas fakultātē 1927. gadā, M12237, A1 L12097

Ja neesat ieguvis apmierinošu rezultātu, meklējot lietojiet vārda sakni bez galotnes.

Ievadiet studentu meklēšanas parametrus:

Uzvārds 
Vārds 
Dzimšanas gads 
Dzimums 
Apraksts 
Lieta 
Matrikula 
Fakultāte 
Iestāšanās gads 
      
Meklēšanas palīgs