Latvijas Valsts arhīvs

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu  arhīvs

 

 

 

 

LATVIJAS VALSTS ARHĪVS

Bezdelīgu iela 1, Rīga, LV-1048

Tālr. 7462317, 7469303, fakss 7460462, e-pasts: lva@lvarhivs.gov.lv

 

ARTURS TEODORS STRAUTMANIS (1910-1993), žurnālists (Zviedrija)

125 glab. vienības, fonda nr.2305.

Kārļa Zariņa vēstule un Baltijas valstu Baznīcas un Palīdzības komitejas pārstāvju telegrammas teksts par baltiešu karavīru izdošanu PSRS, Amerikas balss Eiropas raidītāja  un Madrides radiofona radioraidījumu latviešu valodā ziņu un informatīvo raidījumu teksti.

Aptver laikposmu no 1945.līdz 1964.gadam.

Dāvinājusi viņa meita Māra Strautmane laikā no 2002.līdz 2004.gadam.

.

VALDA LIEPIŅA (dz.1956), žurnāliste (Austrālija)

5 glab.vienības, fonda nr.2122, papildinājums.

Atmiņas, sarunu pieraksti par latviešu dzīvi Austrālijā un Latvijā (M.Slociņš, E.Liepiņš, G.Brēmanis u.c.).

Aptver laikposmu no 1909.līdz 1999.gadam.

Dāvinājusi Valda Liepiņa (Austrālija).

 

ĀDOLFS ŠILDE (1907-1990), jurists, vēsturnieks (Vācija)

78 glab. vienības, fonda nr.2178, papildinājums.

Latvijas Sarkanā Krusta dokumenti: sarakste pamatdarbības jautājumos, apkārtraksti, iesniegumi LSK izziņu dienestam, pārvietoto personu nometņu un LSK parstāvniecību dokumenti, fotogrāfijas.

Aptver laikposmu no 1943.līdz 1997.gadam.

Dāvinājusi meita Rasma Kārkliņa (ASV) 2004.gadā.

.

GUNĀRS PRIEDNIEKS ( VIDZEMNIEKS) (dz.1925), publicists (Lielbritānija)

259 glab. vienības, fonda nr.2321.

G.Priednieka izgatavotie žurnāli par notikumiem Latvijā un pasaulē, atmiņas, manuskripti.

Aptver laikposmu no 1943.līdz 2001.gadam.

Dāvinājis Gunārs Priednieks (Lielbritānija) 2002.gadā.

 

MAKSIS ČŪLĪTIS ( MĀRTIŅŠ DERUMS) (dz.1911.), žurnālists (Kanāda)

22 glab. vienības, fonda nr.2297.

Laikraksta Laiks redakcijas materiāli, M.Čūlīša publikācijas par Kanādā dzīvojošiem latviešiem, dokumenti par Latviešu preses darbinieku sadarbības kopas Rietumvācijā darbību un laikraksta Latvija redakcijas sarakste. M.Čūlīša veidotā Toronto un tās apkārtnes latviešu kartotēka.

Aptver 20.gadsimta 60.un 70.gadus.

Dāvinājis Rūdolfs Norītis (Kanāda) 2002.gadā.

 

RŪDOLFS NORĪTIS (dz.1920), sabiedriskais darbinieks (Kanāda)

25 glab. vienības, fonda nr. 2352.

Rūdolfa Norīša dienesta un sabiedriskās darbības dokumenti Kanādas latviešu organizācijās un biedrībās.

Aptver laikposmu no 1969.līdz 2001.gadam.

Dāvinājis Rūdolfs Norītis (Kanāda) 2002.gadā.

 

JĀNIS VOVERS (dz.1928.), skolotājs (Austrālija)

15 glab.vienības, fonda nr.2299.

J.Vovera biogrāfiskie materiāli par bēgļu gaitām Vācijā un dzīvi Austrālijā, radošie dokumenti un atmiņas.

Aptver laikposmu no 1930.līdz 2001.gadam.

Dāvinājis Jānis Vovers (Austrālija) 2002.gadā.

 

AUSTRA LIEPIŅA (1913-1998), Daugavas Vanagu organizācijas

vanadžu priekšniece (Lielbritānija)

13 glab.vienības, fonda nr.2292.

Dokumenti par Austras Liepiņas darbību Daugavas Vanagu organizācijā: darbības pārskati, uzrunas, sarakste ar Daugavas Vanagiem un vanadzēm, fotogrāfijas, dažādu valstu Daugavas Vanagu un vanadžu organizāciju dokumenti, brošūras, atceres izdevumi.

Aptver laikposmu no 1950.līdz 1998.gadam.

Dāvinājis dēls Valdis Liepiņš (Kanāda) 2002.gadā.

 

AUGUSTS ANNUSS (1893-1984), gleznotājs (ASV)

84 glab. vienības, fonda nr.2101, turpinājums.

Vitrāžu, portretu, figurālu kompozīciju, kluso dabu, ainavu skices un studijas. Skices scenogrāfijā. Zīmējumu albums par Spāniju un Vāciju, piezīmes par glezniecību, runu un rakstu melnraksti.

Diploma noraksts u.c. dokumenti par izglītību, laulības apliecības noraksts.

Augusta Annusa vēstules ģimenei un kolēģiem, vēstuļu melnraksti un kserokopijas. Vēstules no latviešu kultūras darbniekiem, kolēģiem, paziņām.

Ģimenes, radu, paziņu, izstāžu atklāšanu, kultūras un sadzīves pasākumu, gleznoto darbu fotogrāfijas. A. Annusa sakārtots fotoalbums par Jāni Robertu Tillbergu.

Mākslas izstāžu katalogi, kultūras pasākumu programmas, izgriezumi no periodiskajiem izdevumiem par mākslu, kultūru, politiku.

Aptver laikposmu no 1925.līdz 1984.gadam.

Dāvinājusi meita Anna Annuss-Hāgena (ASV) 2001.gadā.

 

OSVALDS BALODIS (dz. 1924), sabiedriskais darbinieks (Vācija)

140 glab. vienības, fonda nr.2040, turpinājums.

Autobiogrāfija, dokumentu kserokopijas par O. Baloža sabiedrisko darbību.

Personiskā sarakste, paziņu apsveikumi, vēstules no Jēkabpils sabiedriskajām organizācijām par sadarbības jautājumiem.

Laikrakstu kserokopijas (ar O. Baloža komentāriem rokrakstā), fotogrāfijas u.c. dokumenti par latviešu dzīvi un darbību trimdā.

Aptver laikposmu no 1924.līdz 2001.gadam.

Dāvinājis Osvalds Balodis (Vācija) 2000.un 2002.gadā.

 

LEONS BODNIEKS (dz. 1921), daiļamatnieks, sabiedriskais darbinieks (Anglija)

9 glab. vienības, fonda nr.2240.

Leona Bodnieka grāmatas Kokles darināšana manuskripts, raksti par kokļu darināšanas tradīcijām. Vēstules (ar pielikumiem) no Latviešu daiļamatnieku apvienības Austrālijā u.c. kokļu darināšanas interesentiem. Kultūras pasākumu programmas. Diapozitīvi par Latvijas Atbrīvošanas komitejas Eiropas centra konferences norisi Lugano, Kastaņolā (Šveicē). Fotogrāfijas par Daugavas Vanagu darbību. Fotoalbums par L. Bodnieka darbību trimdā (fotoattēlu autors L. Bodnieks).

Aptver laikposmu no 1970.līdz 1999.gadam.

Dāvinājis Leons Bodnieks (Anglija) 2001.un 2002.gadā.

 

ERNESTS GRANTS (dz.1906), sabiedriskais darbinieks (Vācija)

68 glab. vienības, fonda nr.2246.

Ernesta Granta apliecības, biedra kartes, atmiņas par skautu un gaidu organizācijām un latviešu dzīvi trimdā. Fotoalbumi par latviešu trimdinieku dzīvi Eslingenā, Annabergā u.c. Vācijā - skautu pasākumi, svētku gājieni, un citas sabiedriskās aktivitātes.

Aptver laikposmu no1931.līdz 2000.gadam.

Dāvinājis Ernests Grants (Vācija) 2001.gadā.

 

KĀRLIS KALNIŅŠ (1902-1967), diplomāts,

Eslingenes bēgļu nometnes vecākais (Vācija)

104 glab. vienības, fonda nr.2232.

Kārļa Kalniņa raksti par nacionāliem jautājumiem, baznīcu draudžu darbību, latviešu kultūras dzīvi trimdā, Latvijas ekonomiku, politiku u.c. tēmām, runu teksti, grāmatas Baltijas valstis manuskripts. Sarakste ar Pasaules luterāņu federāciju u.c. organizācijām par latviešu bēgļu problēmām. Sarakste ar Edgaru Andersonu, Kārli Kundziņu, Arnoldu Spekki u.c. laikabiedriem. Fotomateriāli par  latviešu trimdinieku sadzīvi, Kārļa Kalniņa diplomātisko darbību un personīgo dzīvi.

Latvijas Sarkanā Krusta, Latviešu centra Eslingenā, Pasaules luterāņu federācijas u.c. trimdas organizāciju dokumenti. Arhibīskapa Teodora Grīnberga sarakste ar interesentiem par pārvietoto personu jautājumiem u.c. tēmām.

Aptver laikposmu no 1936.līdz 1976.gadam.

Dāvinājis Pēteris Alunāns (ASV) 2001.gadā.

 

ARNIS ĶEKSIS (METIMNE) (dz.1923), dzejnieks, publicists (Kanāda)

60 glab. vienības, fonda nr.2079, turpinājums.

Manuskripti No skolas sola, Nēveles frontē, tēlojumi un miniatūras Māte, Tēvs, Kauss u.c. literāriem darbiem. Publicistika, runu teksti Par latviešu valodu domājot, Latvju posts u.c. Kanādas karoga mets.

Apliecības, sertifikāti par izglītību, diplomi.

Arņa Ķekša sarakste ar privātpersonām, organizāciju un institūciju pārstāvjiem-Edgaru Dunsdorfu, Jāni Stradiņu, Annu Šmiti u.c. par Latvijas vēsturi, politiku, kultūru, sociāliem jautājumiem. Sarakste ar organizācijām par Kanādas jaunā karoga dizainu, par darbu pie enciklopēdijām, literāriem jautājumiem, heraldiku u.c. Latviešu karavīru organizācijas Latvju karavīrs  dibināšanas sēdes protokols, dokumenti par pamatdarbību. Rakstu kopijas par Toniju Krūku.

Aptver laikposmu no [1926] līdz 1999.gadam.

Dāvinājis Arnis Ķeksis (Kanāda) 2002.gadā.

 

FRICIS KURSIETIS (dz. 1911), Daugavas Vanagu centrālās valdes loceklis (Kanāda)

25 glab. vienības, fonda nr.2291.

Personiska un sabiedriska rakstura vēstules. Daugavas Vanagu sarakste pamatdarbības jautājumos. Fricim Kursietim izsniegtās apliecības, izziņas.

Programmas un bukleti par latviešu darbību trimdā.

Aptver laikposmu no 1940.līdz 1996.gadam.

Dāvinājis Fricis Kursietis (Kanāda) 2002. gadā.

 

BRUNO LOGINS (dz.1911), sabiedriskais darbinieks, Kanādas Latviešu katoļu apvienības valdes priekšsēdis (Kanāda)

58 glab. vienības, fonda nr.2298.

Bruno Logina sarakste par Kanādas Latviešu katoļu apvienības pamatdarbības jautājumiem un sabiedrisko darbu. Grāmatvedības pārskati, kultūras pasākumu programmas, apkārtraksti, saimnieciskie u.c. dokumenti.

Aptver laikposmu no 1953.līdz 2000.gadam.

Dāvinājis Bruno Logins (Kanāda) 2002.gadā.

 

AUSTRA MARTINSONE (1904-1999), skolotāja, sabiedriskā darbiniece (Kanāda)

23 glab. vienības, fonda nr.2386.

Austras Martinsones un dzīvesbiedra Viļa Martinsona apliecības, goda raksti, vēstules no paziņām. Fotogrāfijas par darbu gaidu organizācijā, Toronto svētdienas skolā un skati no Austras Martinsones lugas Priecīgās Lieldienas izrādes Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Bronksas pamatskolā.

Aptver laikposmu no 1928.līdz 1999.gadam.

Dāvinājuši Aina un Gunārs Martinsoni (Kanāda) 2002.un 2003.gadā.

 

JĀNIS MUNCIS (1886-1955), scenogrāfs (ASV)

19 glab. vienības, fonda nr.2239.

Jāņa Munča raksti Gara reālisms, Laikmetīgas glezniecības apskaidrota izteiksmes forma, viņa gleznoto darbu un to īpašnieku saraksti, dzimšanas apliecības tulkojums un sertifikāts par izglītību. Gleznu fotogrāfijas, arī Jāņa Munča bēru foto.

Munču ģimenes viesu grāmata u.c. dokumenti.

Aptver laikposmu no 1921.līdz1971.gadam.

Dāvinājis Ludvigs Reiters (ASV) 2001.gadā.

 

ARTURS TĀLIVALDIS RUBENIS (dz. 1927), dramaturgs, sabiedriskais darbinieks (ASV)

53 glab. vienības, fonda nr.2302.

Grāmatu Pašiem savs teātris, Režijas pamati skolotājiem un pašdarbniekiem, Mūsu mājas un patvērums manuskripti, izdošanai sagatavotās lugas un to krājumi.

Dziesmu svētku rīcības komitejas sarakste ar organizācijām un privātpersonām. Edvīna Auzenberga sarakste Dziesmu svētku rīkošanas jautājumā.

Dziesmu svētku rīcības komitejas finansu dokumenti, Amerikas Latviešu apvienības valdes sēžu protokoli, budžeta projekti, statūti un Klīvlendas teātra kopas dokumenti.

Aptver laikposmu no 1931.līdz 2000.gadam.

Dāvinājis Arturs Tālivaldis Rubenis (ASV) 2002. gadā.

 

ALEKSANDRS SĪLIS (ANDRIS AUCINIEKS) (1920-1985),

sabiedriskais darbinieks (Vācija)

402 glab. vienības, fonda nr.2121.

Ēku, interjera plānojumu, nozīmīšu, ex libris skices. Publicēto rakstu apkopojums. Filmas Tumšā robeža scenārijs (ar pielikumiem) - kopdarbs ar P.Upi, radioraidījumu teksti par reliģiskām, politiskām u.c. tēmām. Aleksandra Sīļa izglītības un personas dokumenti. Mātes, māsas, kā arī sievas Ingeborgas Sīlis atmiņu klades, apliecības u.c. biogrāfiskie dokumenti.

Sarakste ar radiniekiem, kultūras un sabiedriskajiem darbiniekiem trimdā. Dzīvesbiedres Ingeborgas Sīlis un viņas mātes personiskā sarakste.

Sabiedrisko, reliģisko u.c. organizāciju pārskati, ziņojumi, noteikumi, protokoli, lūgumi, sarakste u.c. dokumenti. A.Sīļa sakrāto ziņu tematisks apkopojums par dzīvi Latvijas PSR un latviešu dzīves aktualitātēm trimdā. Dažādu semināru un lekciju materiāli. Sīļu ģimenes draugu - Braču ģimenes sarakste un biogrāfiskie dokumenti.

Aleksandra Sīļa tēvam - Kuldīgas un Aizputes apriņķu pamatskolu inspektoram dāvināts fotoalbums. Sabiedrisko pasākumu, ceļojumu un Braču ģimenes fotogrāfijas.

Aptver laikposmu no 1855.līdz 1998.gadam.

Dāvinājis Arturs Vatvars (ASV) 1998.gadā, īstenojot A. Sīļa atraitnes Ingeborgas Sīlis (Vācija) gribu par A. Sīļa dokumentu dāvināšanu LVA.

 

ILGVARS SPILNERS (dz.1925), ALA un PBLA priekšsēdis (ASV)

72 glab. vienības, fonda nr.2219, papildinājums.

Ilgvara Spilnera rakstu un runu melnraksti.

Sarakste ar ALA par Tautiskā mantojuma izglītības programmu.

Aptver laikposmu no 1957.līdz 2001.gadam.

Dāvinājis Ilgvars Spilners (ASV) 2002. gadā.

 

VIESTURS ROLANDS ZEMBERGS (1925-1998), Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas dibinātājs, pedagogs (Austrālija)

23 glab. vienības, fonda nr.2162, papildinājums.

Sarakste ar Latvijas Valsts arhīvu.

Dienvidaustrālijas Izglītības ministrijas Augstākās, vidējās izglītības padomes latviešu valodas nozares sarakste: instrukcijas, eksāmenu projekti, programmas u.c.. Margaritas Biezaitis sarakste ar Trevolu Fennelu par latviešu komitejas darbību, trimdas latviešu sarakste ar organizācijām par sabiedrisko darbību. Dienvidaustrālijas sabiedriskās eksaminācijas padomes Latviešu komitejas budžeta pārskati, darbinieku saraksti, eksāmenu jautājumi u.c. dokumenti par pamatdarbību.

Aptver laikposmu no 1941.līdz 1998.gadam.

Dāvinājusi Rasa Feja (Austrālija) 2001.gadā.

 

ZIGRĪDA ZVIRBULE (VIDNERE) (dz.1926), kultūras un sabiedriskā darbiniece (ASV)

39 glab. vienības, fonda nr.2229.

Literārā pasaka Pa saules tiltu, uzrunas melnraksts Latviešu ģimnāzijas absolventu izlaidumā Husumā un svētku uzveduma scenārijs Ziemassvētku pasākumiem Flensburgā un Vircburgā. Scenārijs tautas deju grupas Pastarnieki uzvedumam Ceļojums pa Latviju un deju kopas afiša. Brošūra Latvijas vēsture ar Zigrīdas Vidneres tekstu un ilustrācijām.

Autobiogrāfija– atmiņas par dzīvi Latvijā, Vācijā, Anglijā, ASV.

Vēstule tēvam, vēstuļu melnraksti mātei.

Fotoalbumi par Vikmaņu, Lūciņu, Zvirbuļu, Hincenbergu, Krimuldēnu dzimtām. Fotogrāfijas par Zigrīdas Zvirbules (Vidneres) sabiedrisko darbību, Latviešu Dziesmu svētkiem Anglijā un Līgo svētkiem Almēlijā.

Reihenovu dzimtas ciltskoka kopija.

Aptver laikposmu no 1923.līdz 2000.gadam.

Dāvinājusi Zigrīda Zvirbule (Vidnere) (ASV) 2000.un 2002.gadā.

 

LATVIJAS TAUTAS FRONTES ATBALSTA GRUPA SANFRANCISKO (ASV)

13 glab. vienības, fonda nr.2241.

Organizācijas pamatdarbības dokumenti: aptaujas anketas par organizācijas nosaukuma maiņu, Latvijas organizācijām un iestādēm sūtītās humānās palīdzības reģistrācijas lapas.

Latvijas Tautas frontes atbalsta grupas Čikāgā, Amerikas latviešu apvienības u.c organizāciju vēstules.

Aptver laikposmu no 1988.līdz 2000. gadam.

Saņemts no Raimonda Slaidiņa (ASV) 2001.gadā.

 

LATVIEŠU PIEMINEKĻA FONDS (ASV)

12 glab. vienības, fonda nr.2243.

Organizācijas pamatdarbības dokumenti: statūtu projekti ar labojumiem, valdes sēžu protokoli, ziņojumi par valdes un fonda pamatdarbību, pārskati par finansējumu. Mākslinieku Miķeļa Geistauta, Aksela Manguļa, Jāņa Mintika, Egila Hermanovska skices Latviešu piemineklim Bostonā. Pieminekļa idejisko vadlīniju projekts, apkārtnes apstādījumu skices, apzaļumošanas plāna tāme. Pasākumu programmas u.c. materiāli par Latviešu pieminekļa fonda darbības rezultātā radītām piemiņas vietām Latvijas brīvības cīnītājiem, izsūtījumā un trimdā mirušo latviešu piemiņai.

Latviešu Pieminekļa fonda priekšsēža Ludviga Reitera sarakste ar māksliniekiem Juri Soikanu, Egilu Hermanovski, žurnāla Latvju Māksla redaktoru Arnoldu Sildegu, iestādēm un organizācijām par pieminekļa projektiem.

Aptver laikposmu no 1984.līdz 2000.gadam.

Saņemts no Ludviga Reitera (ASV) 2001.gadā.

 

PASAULES BRĪVO LATVIEŠU APVIENĪBA (PBLA)

64 glab. vienības, fonda nr.2253.

Organizācijas pamatdarbības dokumenti: valdes sēžu protokolu kserokopijas, Pasaules Brīvo latviešu apvienības vadošo darbinieku Bruno Albata, Ulda Gravas, Ilgvara Spilnera, Oļģerta Pavlovska, Gunāra Meierovica sakrāto dokumentu oriģināli, kserokopijas un sarakste ar politiķiem, sabiedriskām un politiskām organizācijām par Pasaules Brīvo latviešu apvienības politisko un sabiedrisko darbību. Baltijas brīvības un miera kuģa akcijas dokumenti: maršruta shēma, informatīvi raksti u.c. Konferenču materiāli, ziņojumi par konferencēm un  sanāksmēm. Ziņojumi u.c. dokumenti par grupas Helsinki 86 darbību un notikumiem Baltijā. Noteikumi un paziņojumi par Tautas balvas piešķiršanu. Izglītības pasākumu, 3x3 nometņu darbības Latvijā un ārzemēs pārskati, plāni, programmas, izglītības darba konferenču rezolūcijas u.c. dokumenti.

Fotoalbumi par Pasaules Brīvo latviešu apvienību, Oļģerta Pavlovska, Gunāra Meierovica, Valtera Nollendorfa, Artura Cipuļa u.c.fotogrāfijas.

Aptver laikposmu no 1958.līdz 2000.gadam.

Saņemts no Artura Cipuļa (Vācija) 2001.un Lindas Kovaļevskas 2002.gadā.

 

LATVIEŠU VIRSNIEKU APVIENĪBAS AUSTRĀLIJĀ ADELAIDES KOPA

17 glab. vienības, fonda nr.2253.

Organizācijas pamatdarbības dokumenti.

Latviešu Virsnieku apvienības Adelaides kopas sarakste par pamatdarbību. Bruno Andersonam adresētas vēstules no dažādām organizācijām un iestādēm.

Aptver laikposmu no 1958.līdz 1999.gadam.

Saņemts no Bruno Andersona (Austrālija) 2000.gadā.

 

VERNERS CINIS (dz.1927), sabiedriskais darbinieks (Kanāda)

21 glab. vienība, fonda nr.2394.

Albūmos sakopoti  materiāli par trimdas latviešu pretošanās kustību okupācijas varai Latvijā. Kanādas latviešu organizāciju sagatavoti un izdoti politiska satura izdevumi angļu valodā par Daugavas Vanagu darbību un cilvēktiesību aizsardzību Latvijā.

Aptver laikposmu no 1950.līdz 2001.gadam.

Dāvinājis Verners Cinis (Kanāda) 2003.gadā.

 

TEODORS TOMSONS (1909-1988), dzejnieks (Austrālija)

38 glab. vienības, fonda nr.2287.

Teodora Tomsona prozas darbu uzmetumi, to varianti, dzejoļu krājuma Saltā elpa manuskripts, sagatavotie krājumu Dramatiskā septima un Danse macabre salikumi izdošanai.

Dzīvesbiedres Smaidas Tomsones, literātu Vitauta Kalves, Mintauta Eglīša, Oļģerta Liepiņa, Kārļa Ābeles, Indras Gubiņas, Ērika Raistera, Jāņa Sarmas, Anšlava Eglīša, Ināras Brēdlihas u.c. vēstules. Teodora Tomsona vēstuļu uzmetumi iepriekšnosauktajiem u.c. adresātiem.

Teodors Tomsons ar draugiem un paziņām fotoattēlos.

Aptver laikposmu no [1945] līdz 1987.gadam.

Dāvinājusi Ināra Rumba-Tomsons (Austrālija) 2003.gadā.

 

LATVIEŠU KORU APVIENĪBA ASV

58 glab. vienības, fonda nr.2296.

Latviešu koru apvienības ASV vadības dokumenti: valdes sēžu un revīzijas komisijas protokoli, Darba biroja sarakste koru darbības jautājumā, pārrunu protokoli, budžeta pārskati.

Dokumenti par Dziesmu dienām un Dziesmu svētkiem: rīcības komitejas sēžu protokoli un atzinumi, finansu dokumenti, sarakste dziesmu svētku organizēšanas jautājumos, norišu apraksti. Dziesmu svētkiem veltīti informatīvi izdevumi.

Koru vēsture: albūmi-dienasgrāmatas ar fotogrāfijām un komentāriem.

Aptver laikposmu no 1952.līdz 1985.gadam.

Saņemts no Ārijas Šulcs (ASV) 2002.gadā.

 

EDUARDS FREIMANIS (dz. 1921), rakstnieks (Kanāda)

88 glab. vienības, fonda nr.1882, papildinājums.

Manuskripti un to varianti.

Personas dokumenti. Autobiogrāfija ar izdoto grāmatu sarakstu.

Vēstules par atsevišķu darbu izdošanu, nodošanu bibliotēkās un tirdzniecības iestādēs. Sarakste ar literātiem Maigu Asarīti, Anšlavu Eglīti, Indru Gubiņu, Gunu Ikonu, Ivaru un Astrīdi Ivaskiem, Jāni Klīdzēju, Mārtiņu Lasmani, Skaidrīti Rubeni, Valiju un Aivaru Runģiem, Eglonu Spēku, Maiju Šleseri, Ainu Zemdegu, vēstures profesoru Andrievu Ezergaili un citiem autoriem par  literatūras attītības un  personīga rakstura jautājumiem.

Fotogrāfijas - Eduards Freimanis  ar ģimeni un draugiem.

Aptver laikposmu no 1935.līdz 1999.gadam.

Dāvinājis Eduards Freimanis (Kanāda) laikā no 1996.līdz 2002.gadam.

 

JĀNIS EDGARS MŪRNIEKS (1923-1997), Melburnas Operetes ansambļa direktors un mecenāts (Austrālija), privātarhīvs 4 glab. vienības, fonda nr.2039, papildinājums.

Jāņa Edgara Mūrnieka vēstules māksliniekam Gunnardessam Zilbertam. Albūms Melburnas operetes ansambļa darbība attēlos– kserokopijas. Laimona Lauvas operešu uzvedumu dekorāciju meti. Uzvedumu programmas, ieejas kartes, laikrakstu izgriezumi ar informāciju par ansambļa darbību.

Aptver laikposmu no 1952.līdz 1997.gadam.

Dāvinājuši Gunnardess Zilberts un Vaira Mūrnieks (Austrālija) 2000.un 2002.gadā.

 

JĀZEPS VĪTOLS (1863-1948), komponists

58 glab. vienības, fonda nr.2211, papildinājums.

Jāzepa Vītola vēstules sievai Annijai Vītols, sievasmāsām Ērikai Akmentiņai, Valijai Šuļmeistarei un  rakstniekam Oļģertam Liepiņam (noraksti). Dažādu nozaru kultūras darbinieku vēstules Jāzepam Vītolam: Aspazijas, Annas Brigaderes, Augusta Dombrovska, Jāņa Endzelīna, Anša Gulbja, Andreja Jurjāna, Jēkaba Līgotņa, Jāzepa Mediņa, Viļa Plūdoņa, Jāņa Raiņa, Jāņa Straumes, Elzas Stērstes, Jāņa Sudrabkalna, Irenes Narvaites un citu autoru vēstules. Liels apjoms Annijai Vītols adresētas līdzjūtības vēstules un telegrammas.

Kadri no Jāzepa Vītola pēdējām dzīves dienām un kompozīciju nošu pieraksti fotonegatīvos.

Aptver laikposmu no 1918.līdz 1981.gadam.

Dāvinājusi Viviāna Lismane (Latvija) un Uldis Siliņš (Austrālija) 2003.un 2004.gadā.

 

SKAIDRĪTE SODUMA (1921-1999), māksliniece (ASV)

128 glab. vienības, fonda nr.2273.

Ainavu, ziedu, cilvēku un dzīvnieku figūru skices un zīmējumi.

Personas dokumenti: pases, biedru kartes un apliecības, Sodumu dzimtas koks, dati par Sodumu ģimeni.

Skaidrītes un Dzintara Sodumu sarakste ar radiniekiem.

Fotogrāfijas  - Skaidrīte Soduma ar ģimeni, radiniekiem un darba biedriem.

Aptver laikposmu no 1910.līdz 2000.gadam.

Dāvinājis Dzintars Sodums (ASV) 2002.un 2004.gadā.

 

ULDIS SILIŅŠ (dz. 1930), dramaturgs (Austrālija)

un ELZA PŪCE (1910-1997), aktrise (ASV)

101 glab. vienība, fonda nr. 2387.

Ulda Siliņa dokumenti:

Ulda Siliņa lugu Precinieks, Kaleidoskops, No Kurzemes bērniņš biju eksemplāru mašīnraksta kopijas,  sarakste ar Latviešu Preses biedrības Austrālijas kopu un Sidnejas Latviešu biedrības apgāda vadību par lugu izdevumu Kade pārnāksi, bāleliņ….

Vecāku – mātes Elzas Siliņas (dz. Paegles) un tēva Mārtiņa Siliņa personas dokumenti: pases, pilsonības naturalizācijas apliecības, atzinības un pateicības.

Fotogrāfijas – Siliņu ģimene ar draugiem un paziņām Carnikavā,  Altgarges un Dedelsdorfas nometnēs Vācijā. Mārtiņš Siliņš ar koru dalībniekiem sarīkojumos Sidnejā Austrālijā. Sidnejas Latviešu biedrības dokumenti, ārsta Roberta Brieža dienasgrāmatas un stāstu manuskripti.

Elzas Pūces dokumenti:

Laikrakstu izgriezumi  ar informāciju par aktrises Elzas Pūces profesionālo darbību.

Personas dokumenti: pases, teātra kursu beigšanas apliecība, darba izziņa u.c.

Elzas Pūces sarakste ar dzīvesbiedru Jāni Pūci, brāļa Mārtiņa Siliņa ģimeni, darba biedriem – Jāni Munci, Ņinu Melbārdi-Lazdiņu, Helgu un Ēvaldu Dajevskiem, Mildu Zīlavu, Hariju Liepiņu, Vili Lapenieku, Zigrīdu Stunguri, Elvīru Baldiņu u.c.

Fotogrāfijas – skati no izrādēm ar Elzas Pūces piedalīšanos. Elza Pūce kopā ar radiem, draugiem un paziņām, latviešu sabiedriskā centra īpašumā Piesaule Bredfordā.

Diapozitīvi - Elza un Jānis Pūces bēgļu nometnē Vācijā, viesos Austrālijā un Latvijā. Teātru programmas, izstāžu katalogi.

Aptver laikposmu no 1900.līdz 2000.gadam.

Dāvinājis Uldis Siliņš (Austrālija) 2003.gadā.

 

PAULS KUNDZIŅŠ (1888-1983), arhitekts (Kanāda)

56 glab. vienības, fonda nr.2280.

Publikācijas par arhitektūras jautājumiem.

Apbalvojuma dokumenti, dokumenti par darbību Pinnebergā, atmiņas, dažādu autoru publikācijas par Paulu Kundziņu.

Personīga rakstura vēstules – apsveikumi jubilejās, dienesta sarakste ar Latvijas Arhitektu biedrības kopām dažādās valstīs biedrības pamatdarbības jautājumos.

Fotogrāfijas: Kundziņu dzimta un latviešu arhitekti pārvietoto personu nometnēs Vācijā.

Latvijas Arhitektu biedrības lietvedības dokumenti, valdes sarakste ar arhitektiem – biedrības biedriem par aktuāliem jautājumiem arhitektūrā.

Aptver laikposmu no 1909.līdz 2000.gadam.    

Dāvinājis Andris Kundziņš (Kanāda) 2002.gadā.

 

VALDEMĀRS DAMBERGS (1886-1960), rakstnieks, Dānijas Latviešu nacionālās komitejas izdevuma Dānijas Latviešu Ziņas atbildīgais redaktors

41 glab. vienības, fonda nr.2225.

Valdemāra un Veras Dambergu literāro darbu uzmetumi, stāstu manuskripti.

Meitas Ineses vēstules vecākiem, dažādu autoru vēstules galvenokārt

vācu un dāņu valodās.

Dienesta un sabiedriskās darbības dokumenti: Latviešu Jaunekļu Kristīgās savienības Dānijā Koges nodaļas darbības dokumenti – noteikumi, sapulču protokoli, latviešu bēgļu nometnes Dānijā dalībnieku saraksti.

Aptver laikposmu no 1931.līdz 1969.gadam.

Saņemti no Latviešu Tautas Kopības Vācijā 2001.gadā.

 

JĀNIS BĒRZIŅŠ (1902-1992), literāts, mākslas kritiķis (Vācija)

65 glab. vienības, fonda nr.2248.

Sarakste: sabiedrisko darbinieku Elizabetes un Viktora Krauļu, Elzas Krolls, Laimona Pāvula, Austras Rudzītes, Gunāra Skaistkalna, dažādu kultūras nozaru pārstāvju – Longīna Apkalna, Haralda Biezā, Lidijas Blūmentāles, Paulas Brīvkalnes, Annas Dārziņas, Pētera Cepurnieka, Elfrīdes Eckard-Skalbergs, Ernas Geistautes, Irmas Graudiņas-Klinklāvas, Irēnes Hess, Ādolfa Kaktiņa, Nikolaja Kalniņa, Jāņa Kārkliņa, Tonijas Kalves, Antas Klints, Elzas Ķezberes, Margaritas Kovaļevskas, Amandas Libertes-Rebanes, Osvalda Lēmaņa, Hertas Lūses, Zentas Mauriņas, Harija un Ineses Plūču, Annijas Simsones, Jāņa Šāberta, Georga Štāla, Lilijas Štengeles u.c. vēstules.

Fotomateriāli: Jānis Bērziņš kopā ar draugiem, atsevišku skatuves mākslinieku fotogrāfijas.

Dokumenti ar informāciju par latviešu teātri un atsevišķiem skatuves māksliniekiem trimdā, aktrisei Lilijai Štengelei adresētas dažādu autoru vēstules, ziņas par gleznotāju Paulu Šprenku.

Aptver laikposmu no 1920.līdz 1991.gadam.

Saņemti no Latviešu Tautas Kopības Vācijā 2001.gadā.

 

KĀRLIS ZARIŅŠ (1879-1963), Latvijas sūtnis Lielbritānijā, ārkārtējo pilnvaru nesējs (Lielbritānija)

171 glab. vienība, fonda nr.2263.

Ar sūtņa darbību saistīti dokumenti, dienasgrāmatas un sarakste ar vēstniecību, konsulātu, dažādu iestāžu un organizāciju pārstāvjiem diplomātiskā dienesta jautājumos.

Aptver laikposmu no 1919.līdz 1963.gadam.

Dāvinājusi Marie-Anne Zariņa (Lielbritānija) 2001.gadā.

Par augšminētā fonda neatņemamu sastāvdaļu uzskatāmas arī 15 glabājamās vienības – sūtnim Kārlim Zariņam dāvātie latviešu bēgļu nometņu fotoalbūmi. Tos ar deponējuma līgumu no 2002.līdz 2017.gadam Latvijas Valsts arhīva glabāšanā nodevusi Latviešu kultūras vērtību krātuve Straumēnos.

 

ALISE ZĪVERTE (dz. 1911.), fotogrāfe; MANFREDS ZĪVERTS (dz. 1925.), fotogrāfs/ ģimenes fonds (ASV)

344 fotogrāfijas un dokumenti, fonda nr.1996, papildinājums.

Fotoalbumi un atsevišķas fotogrāfijas par krievu baletdejotājiem Rūdolfu Nurijevu, Mihailu Barišņikovu, Aleksandru Godunovu, kā arī Māra Liepas un pasaules baleta un operas zvaigzņu Natālijas Makarovas, Allas Sizovas, Maksimovas, Vasiļjeva, Jeļenas Obrazcovas, Grace Bumbry, Eric Bruhn, Lupe Serrano, Ted Kivit, Birgit Keil, Suzanne Hanke, Marcia Haydee, Jan Stripling, Carla Fracci, Heinz Klaus, Eugeny Neff, Alicia Alonso, Jorge Esquivel, Patric Dupon u.c. fotogrāfijas. Rakstnieces Ritas Liepas un dejotājas Vijas Vētras dažādu mākslinieku darināto portretu fotogrāfijas.

Aptver laikposmu no 1963.līdz 1999.gadam.

Dāvinājusi Alise Zīverte (ASV) laikā no 2000.līdz 2003.gadam.

 

VIKTORS IRBE (dz.1922), žurnālists (ASV)

4 glab. vienības, fonda nr.2224.

Grāmatas Septītā lielvalsts manuskripts  un pievienotās fotogrāfijas.

Aptver laikposmu no 1951.līdz 1995.gadam.

Dāvinājis Viktors Irbe (ASV) 2000.gadā.

 

HUGO LIEPIŅŠ (1913-2001), inženieris (ASV)

9 glab. vienības, fonda nr.2230.

Grāmatzīmju-ieliktņu kolekcija 4 albumos, Eizenhauera Apspiesto tautu proklamēšanas medaļas.

Aptver laikposmu no 1946.līdz 2000.gadam.

Dāvinājis Hugo Liepiņš (ASV) 2000.gadā.

 

JĀNIS GAILIS (1903-1975), gleznotājs (ASV)

29 glab. vienības, 338 fotonegatīvi, 2 priekšmeti, fonda nr.2238.

Jāņa Gaiļa zīmējumi, materiāli par gleznas Pūt, vējiņi, dzen laiviņu reproducēšanu uz Starptautiskā pasta federācijas 100 gadu jubilejas aploksnēm, vēstules, materiāli par izstāžu darbību, personas fotogrāfijas, darbu fotogrāfijas un fotonegatīvi, medaļas.

Aptver laikposmu no 1932.līdz 1990.gadam.

Dāvinājusi atraitne Rasma Gaile-Eglītis (ASV) 2000.gadā.

 

 

MIRDZA GRIĶE (prec. Damberga, 1915), balerīna (Kanāda)

19 glab. vienības, fonda nr.2274.

Materiāli par Mirdzas Griķes skolas gaitām M. Milleres ģimnāzijā un Annas Ašmanes mūzikas un ritmikas skolā, piedalīšanos Jāņa Mediņa baletā Mīlas uzvara, Jāņa Vītoliņa baletā Ilga, Cēzara Puni baletā Esmeralda, Viktora Astafjeva baletā Bahčisarajas strūklaka un citos iestudējumos. Materiāli par M. Griķes 15 gadu mākslinieciskās darbības atceres izrādi Valkas nometnē Vācijā 1948.gadā, par 85 gadu jubilejas atzīmēšanu Latvijā 2000.gadā, Vācijas nometņu laika koncertafišas, Kanādā izdotā grāmata Ballerina, The Dancing Angel, vīra Nikolaja Damberga atmiņu albums un citi materiāli.

Aptver laikaposmu no 1911.līdz 2002.gadam.

Dāvinājusi Mirdza Griķe (Kanāda) 2002.gadā.

 

INDRA GUBIŅA (dz.1927), rakstniece, mākslas kritiķe (Kanāda)

12 glab. vienības, fonda nr.2436.

Sarakste ar Margaritu Biezaiti, dzejnieku Andreju (Gunāru) Irbi, rakstniecēm Ritu Liepu un Dzidru Zeberiņu. Vecāku Kārļa un Anetes Benconu un māsas Birutas Skujiņas dokumenti. Materiāli par Lībekas latviešu ģimnāziju.

Aptver laikposmu no 1923.līdz 2001.gadam.

Dāvinājusi Indra Gubiņa (Kanāda) 2004.gadā.

 

LATVIEŠU APRŪPES BIEDRĪBA Reinzemē (Vācija)

16 glab. vienības, fonda nr.2419.

Pilnsapulču un valdes sēžu, revīzijas sēžu protokoli, biedrus saraksti, kases grāmata, sarakste ar Vācijas iestādēm un latviešu organizācijām, sarīkojumu ielūgumi un programmas.

Aptver laikposmu no 1959.līdz 1993.gadam.

Dāvinājis Kārlis Dancītis (Vācija) 2003.gadā.

 

RAIMONDS GUNĀRS SLAIDIŅŠ (dz.1927), arhitekts, mākslinieks (ASV)

16 glab. vienības, fonda nr.2245.

Kara laika dienasgrāmata, zīmējumi, projektēto ēku skices, Devīto ASV Rietumu krasta latviešu dziesmu svētku Sanfrancisko mākslinieciskais noformējums, biogrāfiskie materiāli.

Aptver laikposmu no1944.līdz 2001.gadam.

Dāvinājis Raimonds Gunārs Slaidiņš (ASV).

 

JĀNIS CĪRULIS (1908-1995), mākslinieks (ASV)

60 glab. vienības, fonda nr.2313.

Jāņa Cīruļa sakārtotie albumi par viņa dzīvi un daiļradi, zīmējumi, skices, piezīmes, sarakste, biogrāfiskie dokumenti, saimnieciska rakstura materiāli,40.gadu otrajā pusē Stokholmā dzīvojošo mākslinieku saraksts un adreses.

Aptver laikposmu no 1922.līdz 1995.gadam.

Saņemts no Latvijas Mākslas akadēmijas 2002.gadā.

 

DAUGAVAS VANAGU AUSTRĀLIJAS VALDE

253 glab.vienības, fonda nr.2330.

Daugavas Vanagu Austrālijas valdes statūti, noteikumi, instrukcijas,  delegātu pilnsapulču,  valdes sēžu protokoli, apkārtraksti, DV Rietumu Austrālijas centrālās valdes un nodaļu dokumenti, sarakste, dokumenti par biedriem un apbalvojumiem, par goda tiesām un nesaskaņām biedru vidū, valdes kases grāmatas, dokumenti par nozaru darbību,

Dokumenti par Daugavas Vanagu Austrālijas valdes rīcības komitejas rīkotajām dienām un Globālajām dienām Austrālijā, materiāli par DV Austrālijas valdes  un tās nodaļu vēsturi, materiāli par sadarbību ar Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē un citām latviešu biedrībām.

Austrālijas Daugavas vanadžu dokumenti: darbības vadlīnijas un noteikumi, apkārtraksti, darbības pārskati, sanāksmju un salidojumu, kā arī kopu protokoli, sarakste, albumi.

Aptver laikposmu no 1948.līdz 2000.gadam.

Saņemts no Daugavas Vanagu Austrālijas valdes 2002.gadā.

 

KONEKTIKUTAS LATVIEŠU KORIS ROTA (ASV)

11 glab. vienības, fonda nr.2421.

Materiāli par kora darbību: dievkalpojumu lapiņas, koncertprogrammas, vēstules, diriģentam Valdim Aldiņam piešķirtie apbalvojumi, atzinības raksti, kora informācijas biļeteni, kora dalībnieku saraksti.

Aptver laikposmu no 1959.līdz 1995.gadam.

Nodevusi Silvija Andersons-Griffin (ASV) 2003.gadā.

 

PUCIRIUSS TEODORS (1902-1985), keramiķis (ASV)

26 glab. vienības, fonda nr.2334.

Teodora Puciriusa darbu fotoreprodukciju albūms, materiāli par radošo darbību, angļu valodā tulkotās latviešu garīgās dziesmas un lūgsnu teksti, sarakste, biogrāfiskie dokumenti, fotogrāfijas no dzimtās vietas Īvandē 20.un 30.gados, no bēgļu nometnēm un ceļojumiem uz Vācijas pilsētām.

Aptver laikposmu no 20.gadsimta 20.gadiem līdz 1985.gadam.

Saņemts no Latvijas Mākslas akadēmijas 2002.gadā.

 

TRIMDAS LATVIEŠU DOKUMENTI

Fonda nr. 2550.

1.apraksts. Valdoņa Frickausa (Austrālija) dāvinātie dokumenti par latviešu darbību Austrālijā un bēgļu nometnēs Vācijā: personas dokumenti, atmiņu manuskripts Manas gaitas Flensburgā un Gēstahtas nometnēs, fotogrāfijas un dokumenti no Baltijas universitātes Hamburgā, Austrālijas kultūras dienu fotouzņēmumi, fotogrāfijas un materiāli par Dienvidaustrālijas Baltiešu padomes politisko un kultūras darbību.

 

2.apraksts. Zigrīdas Ginteres (Brazīlija) dāvinātie dokumenti par latviešu darbību Brazīlijā un bēgļu nometnēs Vācijā: veterinārārstam Arvīdam Ginteram pēckara gados sūtītās kolēģu vēstules, materiāli un fotogrāfijas par dažādu pamatskolu un ģimnāziju darbību, par gaidu un skautu kustību bēgļu nometnēs, par sabiedrisko dzīvi Brazīlijā.

 

3.apraksts. Jura Zemīša (Austrālija) dāvinātie dokumenti par latviešu darbību bēgļu nometnēs Vācijā, tēva Jēkaba Zemīša  dokumenti par 2.pasaules kara laiku.

 

4.apraksts. Jāņa Mūrnieka (Anglija)  dāvinātie dokumenti par latviešu karavīriem gūstekņu nometnēs: fotoalbums, vēstules, sarīkojumu programmas. Latviešu karavīru rakstu krājums Nameja gredzens (1945.gada augusta numurs).

 

5.apraksts. Rūtas Bonneres (Anglija)  dāvinātais Kritušo un bez vēsts pazudušo latviešu karavīru saraksts.

 

6.apraksts. Imanta Priedīša (Vācija) dāvinātie dokumenti par latviešu darbību bēgļu nometnēs Vācijā: Kokneses skautu vienības dienasgrāmata, Augustdorfas skolas uzņēmumi, I. Priedīša un viņa vecāku personas dokumenti.

 

7.apraksts. Alfrēda Tērauda (1896-1966) (Kanāda) dienasgrāmatas (1939-1948), fotogrāfija, personas dokumenti, vēstules.

 

8.apraksts. Voldemāra Eizenarma (Kanāda) dāvinātie dokumenti par latviešu darbību bēgļu nometnēs Vācijā: personas dokumenti, fotogrāfijas.

 

9.apraksts. Arnolds Grāmatiņš (dz.1925), arhitekts (Vācija): rakstu manuskripti, dokumenti un fotogrāfijas par Baltijas universitāti, par izstādes Baltijas universitātei – 50 un piemiņas plāksnes atklāšanu 1996.gadā. Sarakste ar pianistu Arturu Ozoliņu un citiem, materiāli par Latviešu studentu apvienību Vācijā, par Pulkveža Kārļa Lobes jubilejas komitejas darbību, par vijolnieces Rasmas Lielmanes, ērģelnieces Brigitas Miezes koncertu rīkošanu Vācijā. Sūtņa Kārļa Zariņa raksta Septembra apskats hektogrāfēts manuskripts.

 

10.apraksts. Visvalža Alfrēda Biša (1920-1999) (Vācija) atmiņas (manuskripts)

 

11.apraksts. Jāņa Brieža (Kanāda) dāvinātās Sengvardenas latviešu ģimnāzijas direktora Nikolaja Feldmaņa bēru fotogrāfijas.

 

12.apraksts. Laumas Lockwood  (ASV) dāvinātās dzejnieka Olafa Stumbra (1931-1996) fotogrāfijas.

 

13.apraksts. Brigitas Tamužas (Latvija) dāvinātie materiāli par Brazīlijas latviešiem: Lidijas Liepas vēstules no radiem Brazīlijā, Anša Erdmaņa atmiņas.

 

14.apraksts. Viktors Stotts (1899-1974), operdziedātājs un Velta Stotta-Granata (dz.1923), dziedātāja (ASV): fotogrāfijas, avīžu izgriezumi, programmas un citi materiāli par viņu radošo darbību.

15.apraksts. Jānis Gulbītis (arī Gulbītis-Viesiens) (dz.1916), dramaturgs (Zviedrija): komponista Longīna Apkalna un Ņinas Lucas vēstules.

 

16.apraksts. Skolotājas Almas Alužānes (Vācija) atmiņas par Minsteres latviešu ģimnāziju.

 

17.apraksts. Lībekas latviešu ģimnāzijas skolotājas Elvīnes Lāmas (Vācija)  dokumenti: sagatavotie angļu un vācu valodas skolotājas materiāli angļu un vācu valodas stundām – teksti, palīgmateriāli fonētikā, gramatikā un literatūrā, eksāmenu biļetes. Vācijas bēgļu nometnēs mašīnrakstā izplatītās Elzas Ķezberes Solveigas vēstules Pēram Gintam.

 

18.apraksts. Grietiņas un Edmunda Brigmaņu (ASV) dāvinātās Ansbahas, Berhtesgādenes un Manheimas nometņu fotogrāfijas.

 

19.apraksts. Dagmāras Lejnieces (ASV) dāvinātie materiāli par latviešu darbību bēgļu nometnēs Vācijā: personu dokumenti, dāvinātās grāmatas ar ierakstiem, koncertu un izrāžu programmas.

 

20. apraksts. Ulda Sējas (1936-2002), sabiedriskā darbinieka (ASV) dāvinātie Antonam un Jānim Timšāniem Vecgulbenes un Gulbenes iestāžu izsniegtie saimnieciska un personīga rakstura dokumenti, arī Vācijas bēgļu nometnēs izsniegtie personas dokumenti.

 

21.apraksts. Gunāra Stopnieka (ASV) dāvinātie dokumenti un fotogrāfijas par apsardžu rotu Fišbahā un Nirnbergā.

 

22.apraksts. Maigoņa Vīksnas (ASV) atmiņu manuskripts Dancigā 1945.gads.

 

23.apraksts. Dzidras Purmales (Anglija) dāvinātās fotogrāfijas ar Lībekas latviešu ģimnāzijas skolotājiem un absolventiem.

 

24.apraksts. Lilijas Reinholdes (ASV) dokumenti un fotogrāfijas.

 

25.apraksts. Irēnas Dzirkalis (Austrālija) dāvinātie dokumenti par latviešu darbību bēgļu nometnēs Vācijā: fotogrāfijas no latviešu nometnes Tērvete, Oldenburgas latviešu operas izrādēm Madame Butterfly un Zemnieku gods, rakstnieka  Jāņa Veseļa fotogrāfija ar veltījumu Irēnai Dzirkalis.

 

26.apraksts. Ineses Auziņas-Smith (Anglija) dāvinātie dokumenti: Zedelheimas latviešu karagūstekņu  nometnes baznīcas lapiņa, koncertu, izrāžu, pasākumu programmas no Vācijas bēgļu nometnēm, Lijas Videnieks atmiņu manuskripts Lieldienas Gronā.

 

27.apraksts. Janīnas Jumaras (Kanāda) dāvinātie materiāli par latviešu darbību bēgļu nometnēs Vācijā: Volterdingenas latviešu ģimnāzijas skolnieces dažādu kursu lekciju pieraksti un piezīmes, dažādi personas un saimnieciska rakstura dokumenti, ievainoto fotogrāfijas un fotoattēli - meža darbi bēgļu nometnēs.

 

28.apraksts. Edgara Līvena (Vācija) dāvinātie materiāli par latviešu darbību bēgļu nometnēs Vācijā: Arnolda un Lilijas Glāznieku personas dokumenti, dažādi nometņu laika izdevumi, fotogrāfijas no Fuldas nometnes – sadzīve, dievkalpojumi, Mērbekas koris, rakstnieks Nikolajs Kalniņš ar Fuldas latviešu ģimnāzijas audzēkņiem.

 

29.apraksts. Jāņa Daliņa (Austrālija) dāvinātie materiāli par mākslinieku Uldi Āboliņu, Aleksandra Jurceva fotogrāfiju albumi un dokumenti par dzīvi bēgļu nometnē un izceļošanu uz Austrāliju.

 

30.apraksts. Dainas Upeslejas (Vācija) atmiņu manuskripts Pa aizaugušām takām. Latviešu žēlsirdīgās māsas pēdējā pasaules karā.

 

31.apraksts. Alberts Rudzāts (dz.1919), sabiedriskais darbinieks (ASV): Indianopoles latviešu biedrības statūti, apkārtraksti, sarīkojumu programmas, Indianopoles latviešu katoļu jaunatnes kopas Staburags darbības pārskati un sarakste, Daugavas Vanagu Indianopoles nodaļas biedru saraksti, apkārtraksti, darbības pārskati, sarakste, Amerikas Latviešu jaunatnes apvienības un Amerikas Latviešu katoļu apvienības dokumenti – statūti, apkārtraksti, kongresu materiāli, sarakste u.c. dokumenti.

 

32.apraksts. Kārlis Štelmachers (1911-1990), mākslinieks (ASV): zīmējumi, reprodukciju albums ar viņa uzņēmumiem Latvijas armijā, akciju sabiedrībā Rīgas zīds, ieroču rūpnīcā okupācijas laikā Latvijā, Gēsthahtes bēgļu nometnē.

 

33.apraksts. Irēnas Dzenis (Vācija) atmiņas par dzīvi Gēsthahtes un Špākenbergas bēgļu nometnēs. Fotogrāfijās – nometnes sadzīve, koris Daugava un Zuikas vīru koris, operdziedoņi Artūrs Priednieks-Kavarra, Lidija Blūmentāle, Jānis Niedra, Herta Lūse, Ludmila Seppe (Eše), režisors Jānis Zariņš, aktrise Milda Zīlava, komponists Jānis Mediņš, dziesmu dienas Gēstahtē u.c. Elvīras Krēsliņas (dzim. Richteres)  Saules ģimnāzijas izlaiduma un ZOO nometne.

 

34.apraksts. Valda Krādziņa (Austrālija) dāvinātie Latvijas armijas virsnieku Makša Krādziņa (1900-1964) un Jūlija Tēra (1895-1978) personas dokumenti, vēstules, fotogrāfijas.

 

36. apraksts. Kārļa Zariņa (1912-2000), leģionāra un dārzkopja (Kanāda) personas dokumenti no dzīves Vācijas bēgļu nometnēs un Kanādā.

 

37.apraksts. Ilo Kurļa-Kurles (1922-?) (ASV) sarakste ar māti un draugiem laikā no1944.līdz 1948.gadam.

 

38.apraksts. Londonas latviešu kopas (Kanāda) dalībnieku dzīvesstāsti: interviju ieraksti kasetēs un intervēto personu fotogrāfijas.

 

39.apraksts. Gunārs Pāvuls (dz.1930), mākslinieks un sabiedriskais darbinieks (Zviedrija): materiāli un fotogrāfijas par PBLA Izglītības padomes veidošanos un darbību, latviešu politiskās aktivitātes ārzemēs – Brīvības sardze Zviedrijā (1975), Helsinkos (2001), Kopenhāgenas tribunāls un demonstrācija (1985), demonstrāciju organizēšana Vīnē (1986), Kopenhāgenas tribunāla zāles noformējuma skice, Vīnes demonstrācijas plakāti.

 

40.apraksts. Rakstnieka Pāvila Ieviņa (ASV) manuskripts Jānis Ansbergs un vīru dubultkvartets Tēvija.

 

41.apraksts. Ernestīnes Krasovskas (1894-1982), sabiedriskās darbinieces (Austrālija), personas dokumenti un materiāli par viņas sabiedrisko darbību, 20.un 30.gadu fotouzņēmumi.

 

42.apraksts. Friča Saukanta (ASV) atmiņu triloģija Atmiņu stāsts, fotogrāfijas un dokumentu kopijas par Saukantu un Tilugu dzimtu.

 

43.apraksts. Altgarges latviešu bēgļu nometnes komandantam angļu armijas majoram Robertam Ērvingam dāvinātie fotoalbumi par latviešu dzīvi nometnē.

 

44.apraksts. Dzejnieces Gunas Ikonas (Izoldes Krūmiņas, Kanāda) dāvinātie materiāli par Toronto Latviešu tautas augstskolas Latvisko zināšanu semināra rīkoto konkursu Latvijas skolām Kādu es vēlos veidot brīvu, neatkarīgu Latvijas valsti (2000).

 

45.apraksts.Ainas Dravnieces dāvinātās Otto Bitāna Atmiņu stāsti un piedzīvojumi no 1909.gada līdz 1964.gadam.

 

46.apraksts. Altgarges latviešu bēgļu nometnes komandantam V.P. Grenfellam (Anglija) dāvinātie fotoalbumi par dzīvi nometnē laikā no1945.līdz 1946.gadam.

 

47.apraksts. Ojāra Rozīša (Vācija) dāvinātie materiāli par Eiropas latviešu kultūras dienām Minsterē 1964.gadā, Minsteres latviešu kultūras aktivitātēm – Rīgas 800 gadu jubilejas izstādi, rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa jubilejas sarīkojumu Minsteres universitātē (2001-2002).

 

48.apraksts. Latviešu skolotāju un skolēnu saraksti bēgļu nometnē Špitālē (Austrija) no zinātniski pētnieciskā institūta Studia Slovenica kolekcijas (Slovēnija).

 

49.apraksts. Silvijas Lagzdiņas (Vācija) dāvinātās Eslingenas latviešu teātra fotogrāfijas: skati no izrādēm, aktrise  Irma Graudiņa lomās, dramaturgs Mārtiņš Zīverts.

 

50.apraksts. Materiāli par opermākslinieku Mirdzas Sīlis, Viktora Stotta un Artura Priednieka - Kavarras koncertdarbību Vācijas bēgļu nometņu laikā.

 

52.apraksts. Anša Pommera (ASV) savāktie materiāli Fišbahas pilsētas attēli un dažādi materiāli par latviešu DP nometni laikā aptuveni no 1945.gada līdz 1950.gadam CD formātā.

 

53.apraksts. Birutas Legzdiņas (ASV) dāvinātie materiāli par dzīvi un darbu latviešu bēgļu nometnēs Vācijā, kā arī Anglijā un Kanādā: personas dokumenti, oficiālas vēstules,  atmiņu publikācijas, fotoalbums.

 

54.apraksts. Gunta Priedīša, sabiedrisko zinātņu institūta vadītāja (Vācija) arhīvs: sūtņa Dr. Miķeļa Valtera sarakste ar ministru prezidentu Kārli Ulmani un ārlietu ministru Vilhelmu Munteru, Miķeļa Valtera raksta Ievadam manuskripts, vēstules, piezīmju lapiņas. Materiāli par rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa kapa pieminekļa atklāšanu un tā fotogrāfija. Dr. Emīla Ogriņa personas un saimnieciska rakstura dokumenti. Materiāli par latviešu aktivitātēm Vācijā, par Sabiedrisko zinātņu institūtu.

 

55.apraksts. Voldemārs Dobrovoļskis (1895-1967), komponists (ASV): Lidijas Ventas atmiņas Kādas bagātas dzīves atcerei un fotogrāfijas.

 

MARISS VĒTRA (Moricss Blumbergs) (1901-1965), operdziedātājs (Kanāda)

41 dokuments, fonda nr.2315.

Marisa Vētras rakstu publikācijas avīzē Laiks, viņam adresētās vēstules, iestudēto operu programmas Nova Scotia Opera un Nova Scotia Opera Association Bulletin. Dzejnieka Andreja Eglīša grāmata The Sower in Exile  ar autora veltījuma ierakstu Marisam Vētram.

Dāvinājis Rūdolfs Purvs (Kanāda) 2002.gadā.

 

LAIKRAKSTA LAIKS REDAKCIJA (ASV)

817.glab. vienības, fonda nr.2290.

Manuskripti, fotogrāfijas un vēstules, kas uzkrājušās laikraksta Laiks redakcijas darbības laikā ASV.

Vēstuļu un manuskriptu kopu veido redakcijas sarakste ar publikāciju autoriem un lasītājiem, laikā no 1950.līdz 1974.gadam. Šeit atrodami vēsturnieku, politisko darbinieku, literātu, kultūras un sabiedrisko darbinieku - Pētera Aigara, Edgara Andersona, Austras Balkas, Harija Berga, Valža Bērzkalna, Edgara Dunsdorfa, Kārļa Dziļlejas, Andreja Eglīša, Pētera Ērmaņa, Ojāra Jēgena, Paulas Jēgeres-Freimanes, Jāņa Kalniņa, Lienes Kaugaras, Kārļa Ķezbera, Knuta Lesiņa, Zentas Mauriņas, Jonāsa Miesnieka, Viļa Miķelsona, Aīdas Niedras, Valentīna Pelēča, Jāņa Poruka, Arnolda Spekkes, Jāņa Veseļa, Marisa Vētras, Ingrīdas Vīksnas u.c. rokraksti.

Vēstules un apsveikumi Helmaram Rudzītim, tajā skaitā izdevniecībai Grāmatu Draugs 40 gadu jubilejā.

Fondā glabājas arī 336 fotogrāfijas, - latviešu politiskās, sabiedriskās un kultūras dzīves pasākumi ASV, Austrālijā, Kanādā, Zviedrijā, Francijā, kā arī sabiedrisko darbinieku fotoportreti. Notikumi dokumentēti laikā no 1940.līdz 1991.gadam.

Aptver laikposmu no 1940.līdz 1991.gadam.

Saņemts no Astras Mooras (ASV) 2003.gadā.

 

Sastādījuši Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un trimdas dokumentu daļas darbinieki:

Māris Brancis, Liene Eiserte, Aija Gūtmane, Laima Kļaviņa, Anda Mjurka, Guntis Švītiņš

 


uz sākumu

 


uz augšu