A

Aigars Pēteris 

Aizstrauts Aleksandrs 

Aizstrauts Aleksis 

Akmentiņa Ērika 

Akmentiņš Osvalds 

Albats Bruno 

Aldiņš Valdis 

Alksne Maija 

Alonso Alicia 

Alunāns Aleksandrs 

Alunāns Pēteris  

Alužāne Alma 

Ancāns Benjamiņš 

Andersone Maija 

Andersons Bruno 

Andersons Edgars 

Andersons Egons

Andersons-Griffin Silvija 

Andrupe Rēzija 

Andrups Jānis 

Andrušaite Dzintra 

Annuss Augusts 

Annuss Jānis 

Annuss-Hāgena Anna 

Ansbergs Jānis 

Antone Benita sk. Veisberga

Aperāne Dace 

Apkalns Longīns 

Appena Ināra 

Apsītis Aleksandrs 

Ardens Arnolds Voldemārs 

Ardens-Miloševica Aldona 

Asarīte Maiga 

Asbergs Ritvars 

Aspazija 

Astafjevs Viktors 

Aucinieks Andris sk. Sīlis Aleksandrs

Augusts Gvido 

Augusts Jūlijs

Augusts Juris 

Auleciems Egils 

Auzenbergs Edvīns 

Auziņa-Smith Inese 

Avotiņa Biruta 

Avotiņš Jānis 

 

Ā

Ābele Kārlis 

Ābele Tālivaldis 

Ābelīte Oļģerts 

Āboliņš Jānis Voldemārs 

Āboliņš Kārlis 

Āboliņš Uldis 

Ābols Smaida

Āpše Edīte 

Āriņš Miervaldis 

 

B

Balabkins Nikolajs 

Baldiņa Elvīra 

Balka Austra

Balodis Fricis

Balodis Osvalds

Baltputnis Oskars 

Barbina Astrīda sk. Stahnke

Barišņikovs Mihails 

Basi Heincs fon 

Bastjānis Valdemārs

Beika Aivars 

Beklešova Lidija 

Beklešovs Sergejs 

Beķere Ruta 

Belēviča Maija

Bencone Anete 

Bencone Indra sk. Gubiņa

Bencons Kārlis 

Bēne Alma

Bergmanis Ilmārs 

Bergs Harijs 

Bernāne Helēna 

Bernsone Ilze

Bērtule Melita

Bērziņa Baiba 

Bērziņa Jolanta 

Bērziņa Lūcija 

Bērziņš Alfrēds Jānis 

Bērziņš Bruno

Bērziņš Gunārs 

Bērziņš Guntis 

Bērziņš Imants 

Bērziņš Jānis 

Bērzkalns Valdis 

Bērzzariņš V.

Bičolis Jānis 

Biezais Haralds

Biezaitis Margarita 

Bīlmanis Andris 

Birze Miervaldis 

Birzgale A. 

Birzgale Rasma 

Birzgalis Reinis 

Bīskaps Dāvids 

Bišs Visvaldis Alfrēds 

Bitāns Otto 

Bite Elmārs 

Bite Gaida 

Bjūla Inga 

Blodorn-Meyer Petra 

Blumbergs Morics sk. Vētra Mariss

Blūmentāle Lidija 

Bodnieks Leons 

Bokalders Visvaldis 

Bolšaitis Aleksandrs 

Bolšaitis Pēteris 

Bondare Lūcija 

Bonnere Rūta 

Borbals Milda 

Borbals Staņislavs 

Braču ģim. 

Brancis Māris 

Braunfelds A. 

Brēdliha Ināra 

Brēdrihs Inārs 

Brehmane – Štengele Milda 

Brekte Jānis 

Brēmanis G. 

Bremmanis Sigurds

Brencēns Eduards 

Breņķis Aleksandrs 

Briedis Jānis

Briedis Roberts

Brigadere Anna 

Brigmane Grietiņa 

Brigmanis Edmunds 

Brīvkalne Paula 

Bruhn Eric 

Brūns Vilhelms Aleksandrs 

Brūveris Krišjānis 

Brūveris Ojārs 

Bukšs J. 

Bukšs Miķelis 

Bukule Aina 

Bulmane Ingrīda 

Bulmane Velta Rita 

Bulmanis Nikolajs 

Bumbry Grace 

Burāne Ingrīda 

 

C

Cakars Oļģerts

Celmiņš Jānis 

Cepurnieks Pēters 

Ceriņš Laimonis 

Cibule Ruta 

Cinis Verners 

Cipule Rasma 

Cipulis Arturs 

Cipulis R. 

Cīrulis Jānis 

Cunnighama Vija 

 

Č

Čakste Konstantīns 

Čakste-Rollins Anna 

Čūlītis Maksis 

 

D

Dāboliņa Elga 

Dagda Anna 

Dagnija Daina

Dajevska Helga 

Dajevskis Ēvalds 

Daliņš Jānis

Damberga Mirdza sk. Griķe

Damberga Vera 

Dambergs Nikolajs 

Dambergs Valdemārs 

Damroze Arturs

Dancītis Kārlis

Dārziņa Anna 

Dāvis Ingrīda 

Dāvis Nikolajs 

Deksnis J. 

Deksnis Kazimirs 

Dekšeniece I. 

Dekšenieks Rihards 

Dēliņš Emīls 

Derums Mārtiņš sk. Čūlītis

Desainis Emīlija 

Dīriņa Regīna 

Dobrovoļskis Voldemārs 

Dombrovska Larsena Lidija 

Dombrovskis Augusts 

Draviņš Dainis 

Draviņš Kārlis 

Dravniece Aina 

Dravnieks Alberts 

Dreimane Valda 

Druja Elza 

Dukāte Kornēlija Anna 

Dukāts Jēkabs 

Dumpis Ilmārs 

Dunsdorfa Lilija 

Dunsdorfs Edgars

Dupon Patric 

Dzelzkalējs Eižens 

Dzenis Irēne 

Dzenis Eduards 

Dziesma Fricis 

Dziļleja I. 

Dziļleja Kārlis 

Dzintare Daina sk. Šķēle

Dzirkalis Irēna

 

E

Eckard-Skalbergs Elfrīde 

Eglītis Andrejs 

Eglītis Anšlavs 

Eglītis Mintauts 

Eihe Māra 

Eiserte Liene 

Eizenarms Voldemārs

Eizentāle Vizma 

Ekmanis Rolfs 

Elferts Pēteris 

Elks Velta 

Ence Rasma 

Endzelīns Jānis 

Enzeliņš Hermanis 

Erdmanis Ansis 

Ernstsons Oļģerts 

Esquivel Jorge 

Eše Ludmila sk. Seppe

Ezergailis Andrievs 

 

Ē

Ēberšteins Harijs 

Ērmanis Pēteris 

Ērvings Roberts 

 

F

Feja Rasa 

Feldmane - Zāns Gundega 

Feldmane Mollija 

Feldmanis Andrejs 

Feldmanis Nikolajs 

Felsberga Lūcija skat. Bērziņa

Fennels Trevols 

Fītiņš Raimonds 

Forstmanis Fricis sk. Dziesma

Fosgerava Helvija 

Fracci Carla 

Francis Agita sk.Marton

Freimane Austra 

Freimane Edīte 

Freimane Milda 

Freimane Solvita 

Freimanis Alfons Aleksandrs 

Freimanis Dzintars 

Freimanis Eduards 

Frickauss Valdonis 

 

G

Gaigulis Jānis 

Gaile-Eglītis Rasma 

Gailis Jānis 

Gailīte Alise sk Zīverte

Gailīte Alma sk. Bēne Alma

Gāle Rita 

Galejs Aina 

Galejs Erna 

Gāters Alfrēds 

Gauja Mārtiņš 

Geistaute Erna 

Geistauts Miķelis 

Gintere Zigrīda 

Ginters Arvīds 

Glāzniece Lilija 

Glāznieks Arnolds 

Godunovs Aleksandrs 

Godunovs Oļegs 

Gorsvāns Jānis 

Gorsvāns Staņislavs 

Grāmatiņš Arnolds 

Grants Ernests 

Graudiņa – Spruženiece Staņislava 

Graudiņa Irma 

Graudiņš Arturs 

Grauds Fricis 

Grava S. 

Grava Uldis 

Grebže Otto 

Grencions Kārlis 

Grendze R. 

Grenfells V.P. 

Griķe Mirdza 

Griķe Zeltīte 

Grīna-Reveliņa Astra 

Grīnbergs Teodors 

Grosvalds Jāzeps 

Grūbers Kārlis 

Grunts Marita 

Gruzna Pāvils 

Gubiņa Indra 

Gudermanis Alberts 

Gugāns Aleksandrs 

Gulbe Ērika 

Gulbis Ansis 

Gulbītis Jānis 

Gustiņa Elza Emīlija 

Gustiņš Kārlis Ādolfs 

Gūtmane Aija

Gūtmane Margita

Gūtmanis Voldemārs 

Gūtmārcis Ludmila 

 

Ģ

Ģērmanis Uldis 

Ģirupniece Aina 

 

H

Hanke Suzanne 

Hartmane Astrīde sk. Ivaska

Hartmanis Mārtiņš 

Haruna Ilze 

Hauga Regīna 

Hausmanis Viktors 

Haydee Marcia 

Helviga I. 

Hercberga Ģertrūde 

Hermanovsks Egils 

Hess Irēne

Hofmane Helēna 

Hoogland- Krasts Mudīte

 

I

Ieviņa Marianna 

Ieviņš Pāvils

Igals Dagmāra 

Igenbergs E.

Ikona Guna

Iksena Liāna 

Iksens Andrejs 

Ikstena Nora 

Ilziņš Gunārs

Induse-Muceniece Marija 

Irbe Andrejs 

Irbe Viktors 

Irbe Voldemārs

Ivaska Astrīde 

Ivasks Ivars 

 

J

Jakubāns Jāzeps 

Janišs Eižens 

Janovska – Ērenpreisa Sarmīte 

Janovskis Gunars 

Jansone Irma 

Jansons Andrejs 

Jansons Arnolds

Jansons Rihards

Janums Vilis 

Jargāne Rasma 

Jaunmuktāne Gunta 

Jaunsudrabiņš Jānis 

Jaunzemis Teodors 

Jēgens Ojārs 

Jēgere – Freimane Paula 

Jekste - Freivalds Zane

Jekste Alberts

Johansons Andrejs 

Johansons K. 

Johansons Pāvils 

Jostsone Marija 

Jostsone Ruta 

Jostsons Harijs 

Jumara Janīna 

Junkers Aleksandrs 

Jurcevs Aleksandrs 

Jurjāne Maruta 

Jurjāns Andrejs 

 

K

Kajaka Lūcija 

Kaktiņš Ādolfs 

Kalmāns I. 

Kalme Egils 

Kalme Eva 

Kalniņa Alise 

Kalniņa-Bankina Laima 

Kalniņš Arvalds M. 

Kalniņš Gustavs 

Kalniņš Jānis sk. Sarma

Kalniņš Kārlis 

Kalniņš Ludvigs 

Kalniņš Nikolajs 

Kalniņš Sigurds 

Kalniņš Vidvuds Uldis 

Kalniņš Vitolds sk. Kalve Vitauts

Kalnupe Maruta 

Kalve Kārlis

Kalve Milda 

Kalve Tonija 

Kalve Vitauts 

Kalvijaks Aleksandrs 

Kampe Oto 

Kārkliņa Aija 

Kārkliņa Rasma 

Kārkliņš Ernests sk. Zeltmatis

Kārkliņš Jānis 

Kārkliņš Valdemārs 

Karppinen Antii 

Karps Ansis 

Kaugara Liene 

Kažociņš Indulis 

Keil Birgit

Keire Freds Aivars

Keire Hermanis Pauls 

Keišs Eduards 

Kēlere Zaija Malda 

Kenne Arturs 

Kīns Arnis

Kivit Ted 

Klāns – Kovaļevskis Līvija 

Klāns Pāvils 

Klaus Heinz 

Kleina I.L. 

Klīdzējs Jānis 

Kliešmete Anna 

Klinklāva Irma sk. Graudiņa

Klints Anta 

Kļaviņa Laima 

Kļaviņa Ludmila 

Kļaviņa Rūta 

Kļaviņš Arvīds 

Kļimova Rita 

Kociņš Elmārs 

Kociņš Juris 

Kokneviča Taiga 

Korsaks Pēteris 

Korsts Voldemārs 

Košs F. 

Kotta Marija 

Kovaļevska Linda 

Kovaļevska Margarita 

Kovaļevskis Pauls sk. Klāns

Krādziņš Maksis 

Krādziņš Valdis 

Krasovska Ernestīne

Krauklis Raimonds 

Kraulis Elizabete 

Kraulis Viktors 

Krauze – Ozoliņa A. 

Kreišmane Olga 

Kreišmane Rita 

Kreišmanis Augusts 

Kreišmanis Teobalds  

Krēsliņa – Rozīte Māra 

Krēsliņa Elvīra

Krēsliņš Jānis 

Krimuldēnu dzimta

Kroders Oļģerts 

Krolls Elza 

Krotenberga Valija 

Krūka T. 

Krūkliņš Alfrēds 

Krūmiņa Biruta 

Krūmiņa Guna 

Krūmiņa Izolde sk. Ikona Guna

Krūmiņa Renāte 

Krūmiņš Dainis 

Krūmiņš Mārtiņš

Krūze Jānis 

Kubuliņa Anda 

Kubuliņš Oļģerts 

Kudeika Augusts 

Kuga Jānis 

Kukainis Vilmārs 

Kundziņš Andris 

Kundziņš Ģirts 

Kundziņš Kārlis 

Kundziņš Oļģerts 

Kundziņš Pauls 

Kurlis-Kurle Ilo 

Kursietis Fricis 

Kursis Arnolds 

 

Ķ

Ķeksis Arnis sk. Metimne

Ķence Ilga 

Ķeniņš Tālivaldis 

Ķepītis Gaida 

Ķezbere Elza 

Ķezbers Kārlis 

Ķiķauka Tālivaldis

Ķirpe Līgsma 

Ķīselis Jānis

 

L

Labrence Līvija 

Laduzāns Jānis 

Lagzdiņa Silvija

Lagzdiņš Ivars 

Lāma Elvīne 

Lambergs Silvestrs 

Lamberte–Cakare Marta 

Lamberts Juris 

Langenfelde Linda 

Langmanis Arturs 

Lapenieks Vilis 

Lapkašs Eižens 

Lapkašs Jānis 

Lasmane V. 

Lasmanis Mārtiņš 

Latkovskis Leonards (sen) 

Laudobele Annele 

Laudobelis Fricis 

Laugalis Imants 

Lauris Arvīds Arveds 

Lauva Laimons 

Lazdiņš Rūdolfs 

Lazdiņtēvs sk. Lazdiņš Rūdolfs

Lēbers Dītrihs Andrejs  

Legante Astrīde 

Legzdiņa Biruta 

Lejiņš Jānis 

Lejniece Dagmāra 

Lejnieks I.

Lēmanis Osvalds 

Lēmanis Valfrīds 

Lerchs Helmuts 

Lesiņa Valda

Lesiņš Knuts

Liberte-Rebane Amanda 

Liberts Ludolfs

Lielmane Rasma 

Liepa Lidija 

Liepa Māris 

Liepa Rita 

Liepiņa Anita 

Liepiņa Austra 

Liepiņa Valda

Liepiņa-Zaķe V.

Liepiņš (Malsati) Paula

Liepiņš E. 

Liepiņš Guntis 

Liepiņš Harijs

Liepiņš Hugo 

Liepiņš I. 

Liepiņš Indulis 

Liepiņš Kārlis Valters 

Liepiņš Oļģerts

Liepiņš Valdis 

Līgotnis Jēkabs 

Lindbergs Ivars 

Lismane Viviāna 

Lithen Lenora 

Lithens Vilis 

Līvena Laima 

Līvens Edgars 

Lizdiks Miķelis 

Lobe Kārlis 

Lockwood Lauma 

Lōčs Vladislavs 

Logins Bruno 

Logins Heinrihs 

Longvorts Juris 

Luca Ņina 

Lūse Herta 

Lūsis M. 

 

M

Makarova Natālija 

Maksimova 

Maksiņa Vizma

Mangolds Herberts 

Manguls Aksels 

Martinsone Aina 

Martinsone Austra 

Martinsons Aleksandrs 

Martinsons Gunārs 

Martinsons Jānis 

Martinsons Vilis 

Marton Agita

Mārtuža Eva 

Masīte Maruta

Masītis Kārlis 

Mauriņa Zenta 

Mediņš Jānis

Mediņš Jāzeps 

Mediņš Jēkabs 

Mednis Alfons 

Mednis Arnolds

Meierovics Gunārs

Meirāne-Šlesere Maija 

Mekšs Jēkabs 

Melbārde-Lazdiņa Ņina 

Melderis Staņislavs

Mellakaula Ērika

Memenis Arvīds 

Metimne 

Mētra Aleksandrs 

Mežaks Jānis

Mierīgs Oļģerts 

Mieriņš Laimons 

Miesnieks Jonāss 

Mieze Brigita 

Miezītis Edvīns 

Miķelsons Rūdolfs

Miķelsons Vilis 

Milts Fridrihs

Milzarājs Pēteris

Mincenofa Laima

Miniats Elma 

Mintiks Jānis 

Miņina Inta

Mjurka Anda 

Moora Astra 

Moora Valda sk. Mora

Mora Valda 

Mucenieks Jānis Hugo 

Mucenieks Rūdolfs 

Muchks Jānis 

Muižniece Lalita

Muižnieks Valdis 

Muncis Jānis

Munters Vilhelms 

Murāns Francis 

Mūrnieks Jānis 

Mūrnieks Jānis Edgars 

Mūrnieks Vaira 

Muzikante Alvīne 

Muzikants Ivars 

Muzikants Jānis 

Mužiks Ringolds 

 

N

Narvaite Irene 

Neboiss Arturs 

Neff Eugeny 

Neilande Liene 

Neimane Jolanta 

Neimiševa Ludmila 

Neparts Ena 

Niedra Aīda 

Niedra Jānis 

Nikāzis Zigfrīds 

Nollendorfa Vendela

Nollendorfs Kārlis 

Nollendorfs Valters 

Nolteins Eriks fon 

Norītis Haralds 

Norītis Oskars 

Norītis Rūdolfs 

Nurijevs Rūdolfs 

 

O

Obrazcova Jeļena 

Oga Jānis 

Ogriņš Emīls

Oliņš Ērmanis 

Osis – Stunda Alise

Ozoliņš Andrejs 

Ozoliņš Arturs 

Ozols – Bogarte Skaidrīte 

Ozols Edmunds 

Ozols Leons 

 

P

Paegle Elza sk.Siliņa

Paškova V. 

Pavasara Dace 

Pavasars Helmers

Pavlovskis Oļģerts 

Pāvulāne Anna

Pāvuls Gunārs 

Pāvuls Laimons 

Pāže Helga

Pekšēns Rūdolfs 

Pelēce Olga 

Pelēcis Aleksandrs 

Pelēcis Valentīns 

Perro Inta 

Perro Oskars 

Pētersons Pēteris 

Petričeka Rita 

Pinne Elza sk. Ķezbere

Placinsks E. 

Plato Norma 

Plaude Velta 

Plaudis Arturs

Ploriņa Astrīda 

Plūce Inese 

Plūcis Harijs 

Plūdons Varimants 

Plūdons Vilis 

Podiņš Alfrēds 

Pommere Solveiga 

Pommers Ansis

Pope Alfrēds 

Poruks Jānis 

Preisa Albertīne 

Priedīšu ģim. 

Priedītis Guntis 

Priedītis Imants 

Priednieks - Kavarra Arturs 

Priednieks (Vidzemnieks) Gunārs 

Pūce Elza 

Pūce Jānis

Puciriuss Teodors 

Pudāne Velta 

Pudāns Jānis 

Pudans-Kalvis Velta 

Pudulis P. 

Pulciņa-Karpa Adele 

Puriņš Ģirts 

Purmale Dzidra 

Purvs Arvīds

Purvs Rūdolfs 

Putnaērglis Rūdolfs 

Putniņš Alberts 

 

R

Radiņa Velta 

Radtke Hildegarde 

Radziņš Kurts 

Rainis 

Raisters Ēriks 

Ramosa Gundega

Rancāns Jānis 

Rancāns Jāzeps 

Rancāns Onufrijs 

Raube Volfhards

Rauska Ēriks 

Reihenovu dzimta 

Reikmanis Jānis 

Reineks Zigurds 

Reinholde Lilija 

Reiters Ludvigs 

Reizniece Z. 

Reke Andersone Ilga 

Reneslācis Juris 

Ribakova Silvija 

Riekstiņš J. 

Riške Irēna 

Riške Nikolajs 

Ritmanis Andris 

Ritmanis Zigurds 

Robiņš Jānis 

Robiņš Mārtiņš 

Rodze - Ķīsele Elga 

Romanovska Rita 

Romanovskis Georgs 

Romualdi-Muceniece Daina 

Ronge Irēna 

Ronis Imants 

Rozenbergs Bertrams 

Rozenbergs Jānis Voldemārs 

Rozenbergs Ojārs

Rozentāls Andrejs 

Rozentāls Janis 

Rozītis Juris 

Rozītis Ojārs 

Rožankovska Helmi 

Rožkalne Anita 

Rubene Skaidrīte 

Rubenis Arturs Tālivaldis 

Rubenis Kārlis 

Ručs Kazimirs 

Rudzāts Alberts 

Rudzīte Austra 

Rudzīte Dace 

Rudzītis Helmars 

Rudzītis Jānis 

Rūķe – Draviņa Velta 

Rūmane – Ķeniņa A. 

Rumba-Tomsons Ināra 

Rūmniece Berta 

Ruņģe Sniedze

Ruņģe Valija 

Ruņģis Aivars 

Rupainis Antons 

Rutule M. 

 

S

Saiva Guntars 

Sakārnis Oskars 

Saldavs Oļģerts 

Saliņa Jautrīte 

Saliņš Gunars 

Sališs Viktors 

Salmiņš Kārlis 

Sarma Jānis 

Saukants Fricis

Saulītis Aivars 

Schuller Ausma

Sēja Uldis

Sekste Zigrīda 

Seppe Ludmila 

Serrano Lupe 

Sidars Vera 

Silarājs Juris 

Sildegs Arnolds 

Siliņa Elza 

Siliņš Jānis 

Siliņš Mārtiņš 

Siliņš Uldis 

Sīlis Aleksandrs 

Sīlis Ingeborga 

Sīlis Juris 

Sīlis Mirdza 

Silkalna Selga 

Silkalns Eduards 

Simsone Annija 

Simsons Jūlijs 

Sivgals Jezups 

Sizova Alla

Skaistkalns Gunārs 

Skrastiņš Hugo 

Skudra Jēkabs 

Skuja Jānis 

Skuja Velta sk. Toma

Skujeniece Ilga

Skujenieks Emīls 

Skujiņa Biruta 

Skujiņš Jānis 

Skulte Bruno

Skulte Oļģerts 

Skurbe Arvīds 

Slaidiņš Raimonds Gunārs

Slaucītāja Zenta 

Slaucītājs Leonīds 

Slociņš M. 

Smirnova Ella 

Smita Inese 

Sniķere Velta 

Soduma Skaidrīte

Sodums Dzintars 

Soikans Juris 

Spekke Arnolds 

Spekke Vija 

Spēks Eglons 

Spielhaus Benita

Spilners Ilgvars

Sproģere Ofēlija

Sproģeris Voldemārs 

Sproģis Jānis 

Spūle B. 

Stahnke Astrīda 

Stakle Hilda 

Stakle Rolfs 

Staško Dagnija 

Stērste Elza 

Stopnieks Gunārs 

Stotta-Granata Velta 

Stotts Viktors

Stradiņš Jānis 

Straumanis Alfrēds

Straume Jānis 

Strautiņa Līna 

Strautmane Māra 

Strautmanis Arturs Teodors 

Strautmanis Imants 

Streips Kārlis 

Strēlerte Olga 

Strēlerte Veronika

Strēlerts Kārlis 

Stripling Jan 

Strods Jānis 

Strūga Kaspars sk. Skrastiņš Hugo

Strunke Laris 

Strunke Niklāvs 

Studente Ilona 

Stumbrs Olafs 

Stungure Zigrīda 

Stūre Mirdza 

Sudrabkalns Jānis

Sventeckis K. 

 

Š

Šāberts Jānis 

Šeibelis Alberts

Šilde Ādolfs 

Šīmane Ilze 

Šīmanis Arnolds 

Širmanis Jānis 

Škutāns Staņislavs 

Šķēle Daina 

Šmite Anna 

Šmite-Kalsnava Zelma 

Šmits Ansis 

Šmits Ēriks 

Šņore Visvaldis 

Šprenks Pauls 

Štāls Georgs 

Štams Arnolds 

Štauers Mārtiņš 

Šteinere – Jēgena Silvija 

Štelmachers Kārlis 

Štengele Lilija 

Štolcere Skaidrīte 

Štrāls Aleksandrs 

Šturma Eleonora 

Šturms Arnolds 

Šulca Alma sk. Bēne

Šulcs Ārija 

Šuļmeistare Valija 

Švītiņš Guntis 

 

T

Tamsons Gunārs 

Tamuža Brigita 

Taube Olga sk. Dagda

Tauns Linards 

Tērauds Alfrēds 

Tērmanis Pēteris 

Tērs Jūlijs

Teteris Kārlis 

Teters Arturs 

Tīdemanis Jānis 

Tigins Arnolds 

Tillbergs Jānis Roberts 

Tilugu dzimta 

Timšāns Antons 

Timšāns Jānis 

Tipaine Vija 

Toma Velta 

Tomsone Smaida 

Tomsons Dāvids 

Tomsons Teodors 

Tomsons Vilis 

Trence-Skrastiņa Rita 

Tūters Eduards 

Tūters Kaspars 

 

U

Ubāns Māris 

Uibo Rita sk. Gāle

Ulmanis Kārlis 

Unāms Žanis 

Upesleja Daina 

Upmale Valda sk. Mora

Upmanis Valdis 

Usenko-Kaudzīte Marianna sk. Ieviņa Marianna

 

V

Vācietis Ojārs 

Vāgelis Alise 

Valdmanis Harijs 

Valdmanis Osvalds 

Valtere Nora 

Valters Arturs 

Valters Miķelis 

Vanaga Rita 

Vanags Kārlis 

Varkalis Kārlis 

Vasariņš Pāvils 

Vasiļjevs 

Vatvars Arturs

Vāvere Agra 

Vāvere Aina 

Veics Kārlis 

Veics Reinholds 

Veilands Māra 

Veinbrante Velta 

Veinbrants Nikolajs 

Veisberga Benita 

Veiss Voldemārs 

Veldre Biruta 

Veldre Ivars 

Venta Lidija 

Veselis Jānis 

Vētra Mariss 

Vētra Vija 

Vēzis Georgs 

Vidberga Anna Mērija 

Vidbergs Sigismunds 

Videnieks Lija 

Vidnere Zigrīda sk. Zvirbule

Vidzemnieks Gunārs sk. Priednieks

Vidzirkste Sigurds 

Viesiens Jānis sk.Gulbītis

Vīksna Ingrīda 

Vīksna Maigonis 

Vīksne Fridrihs 

Vīķe-Freiberga Vaira 

Vilemsone Gundega 

Vilnieks Voldemārs 

Virkavs Kārlis 

Vītola Rasma sk. Birzgale

Vītoliņa Baiba 

Vītoliņš Jānis 

Vītols Annija 

Vītols Jānis 

Vītols Jāzeps

Vītols Vilis 

Voitkūna Velta 

Voitkus Brigita 

Voitkus Verners 

Voitkus-Lūkina Maruta 

Volfeils Erhards 

Volfeils Ervins 

Vovers Jānis 

Vurstnera Vija Ā. 

 

Z

Zalbahs Rūdolfs 

Zāle Klāra 

Zālītis Aldis 

Zaļums Elmars 

Zariņa Marie-Anne 

Zariņš Eduards 

Zariņš Jānis 

Zariņš Kārlis 

Zariņš Kārlis 

Zeberiņa Dzidra 

Zeberiņš Modris 

Zelmenis M. 

Zeltiņa Ilzīte 

Zeltmatis 

Zembergs Viesturs Rolands

Zemdega Aina 

Zemgals E.

Zemītis Jēkabs 

Zemītis Juris 

Zemzare D. 

Zemzare Zinta 

Zībergs Jēkabs 

Zihmane Aija 

Zikarass Skaidrīte 

Zikmane Ausma 

Zīlava Milda 

Zilberts Gunnardess 

Zirnīte Māra

Zīverte Alise 

Zīverte Ilze 

Zīverte Zeltīte 

Zīverte-Gailīte Alise 

Zīverts Manfreds 

Zīverts Mārtiņš 

Zlemiša Selma 

Zlemišs Bruno 

Zommere Biruta 

Zuika Roberts 

Zupāne Aina 

Zuševics Juris Andrejs 

Zvaigzne Māra 

Zvejnieks Kārlis 

Zvīdris Antons 

Zvīdris Juris 

Zvīdris Zenta 

Zvirbule Zigrīda 

Zvirbulis Jānis 

Zvirgzdiņš Indulis 

Žuburs Eduards 

 


uz sākumu

 

  
uz augšu