Trešā uzziņu krājuma “Trimdas arhīvi atgriežas” iznākšana jau iezīmē stabilu tradīciju – sniegt jaunāko informāciju par pēdējo četru gadu laikā saņemtiem sūtījumiem no tautiešiem ārzemēs Latvijas arhīviem, bibliotēkām, muzejiem. un citām krātuvēm.

            Kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas un Latvijas pilntiesīgas atgriešanās Eiropā, arvien aktuālāks kļūst mūsu tautas nesenās pagātnes vēstures izvērtējums dažādos aspektos. Tas svarīgi gan pašreizējām, gan nākošajām paaudzēm. Tomēr šī jautājuma risinājums prasa rūpīgu izpētes darbu, bet kārtējie dokumentu sūtījumi vēl liecina par liela apjoma neapsekotu informāciju.

            Atbilstoši latviešu bēgļu skaitam atsevišķās mītņu zemēs, visdāsnākie sūtījumi  pienāk no Amerikas. Tālāk seko Austrālija, Kanāda, Vācija, Anglija, Zviedrija, Dānija. Atsevišķi dāvinājumi saņemti arī no Brazīlijas un Īrijas. Bet, lai varētu saskatīt mūsu tautas esības kopsakarības, vērtīgs var būt pavisam niecīgs dokumentu vākums no zemes, kas devusi patvērumu kaut vienam savu dzimteni zaudējušam.

            Krājuma kārtošanas principi nav mainīti, t.i. – krātuves pēc to specifikas vienotas grupās un šo grupu ietvaros pēc iestāžu nosaukumiem alfabētiskā secībā.

            Ziņas par katru sūtījumu uzrādītas ievērojot zināmu apraksta standartu, tomēr pieļautas atkāpes, ko nosaka fondēto materiālu dažādība. Vienveidība nav ievērota arī fonda nosaukumu struktūrā, jo respektēts katras iestādes piešķirtais nosaukums.

            Krājuma sastādītājam iesniegtajā informācijā nelatviskotie personu vārdi un uzvārdi atstāti oriģinālrakstībā kursīva salikumā.

            Par datu precizitāti atbild to iesniedzēji.

            Latvijas Valsts arhīvs pateicas visiem, kas ar savu līdzdalību veicinājuši  izdevuma tapšanu. Sirsnīga  pateicība arī vērtīgo materiālu dāvinātājiem par uzticēšanos, ieinteresētību un konkrētu ieguldījumu ar dokumentālām liecībām veicināt mūsu tautas likteņgaitu izgaismojumu pasaules telpā.

 

Anda MJURKA

Latvijas Valsts arhīva

Personu fondu un trimdas dokumentu daļas vadītāja vietniece

 

 


uz sākumu