Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Jaņa Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzejs

Jūrmalas Pilsētas muzejs

Latgales Kultūrvēstures muzejs

Latvijas 50 gadu Okupācijas muzejs

Latvijas Arhitektūras muzejs

Latvijas Kara muzejs

Latvijas Sporta muzejs

Latvijas Vēstures muzejs

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Ogres vēstures un mākslas muzejs

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

Rīgas Kino muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Valsts Mākslas muzejs

 

 

 

AIZKRAUKLES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS

“Kalna ziedi”, Aizkraukle, LV-5101

Tālr. 5123351

 

Jaunbebru 6.klašu pamatskolas pārzinis KĀRLIS ĀBOLIŅŠ (1880-1949)

13 glab. vienības, AiVMM 31348-31357.

Foto par Jaunbebru pamatskolu, sabiedrisko dzīvi un apkārtni.

Aptver 20.gadsimta 30.gadus.

Dāvinājusi Gaida Bite (Kanāda) 2001.gadā.

 

PREISU DZIMTA no Jaunbebriem

11 glab. vienības, AiVMM 31326, 31532-31534, pgf 3224-3226.

Albertīnes Preisas (1882-1980) vēstules bērniem, mazbērniem un

foto par Preisu dzimtu.

Aptver laikposmu no 20.gadsimta 70.līdz 80.gadiem.

Dāvinājusi Edīte Āpše (Kanāda) 2001.un 2002.gadā.

 

Rakstnieks, Lāčplēša Kara Ordeņa Kavalieris ANDREJS IKSENS

(1888-1962)

24 glab. vienības, AiVMM 31159-31168, pgf 3180-3183.

Andreja Iksena grāmatas, rokraksti, foto par dzīvi Latvijā un trimdā Austrālijā.

Aptver laikposmu no 20.gadsimta 20.līdz 60.gadiem.

Dāvinājusi Liāna Iksena (Austrālija) 2001.gadā.

 

Gleznotājs ARNOLDS TIGINS (1880-1945)

57 glab. vienības, AiVMM 31086-31094, 32218-32243, pgf 3178, 3442.

Arnolda Tigina gleznas, izstāžu katalogi un afišas, goda kartes un foto.

Aptver laikposmu no 19.gadsimta beigām līdz 20.gadsimta 40.gadiem.

Dāvinājis Oļģerts Mierīgs (Anglija) 2001.un 2002.gadā.

 

Sērenes mežsaimniecības direktora KRIŠJĀŅA BRŪVERA (1902-1987) dzimta

11 glab. vienības, AiVMM 31638-31639, 31718-31722, pgf 3231.

Iespieddarbi un foto par Brūveru dzimtas vēsturi.

Aptver laikposmu no 20.gadsimta 40.gadiem līdz 2001.gadam.

Dāvinajis Ojārs Brūveris (ASV) 2002.gadā.

 

Gleznotājs OTTO GREBŽE (1910-1992)

56 glab. vienības, AiVMM 30611-30618, 31683-31687, pgf 3025-3026, 3235-3236.

Otto Grebžes gleznas, iespieddarbi ar informāciju par izstāžu darbību, foto.

Aptver laikposmu no 20.gadsimta 30.līdz 70.gadiem.

Dāvinājusi Māra Veilands (Kanāda) 2000.un 2002.gadā.

 

Klintaines 6.klašu pamatskolas pārzinis JĒKABS SKUDRA (1883-1975),

gleznotāja MĀRA ZVAIGZNE (dz. SKUDRA, 1948)

99 glab. vienības, AiVMM 29284, 28136-28148, pgf 2611-2612.

Dokumenti, Skudru ģimenes fotogrāfijas, sadzīves priekšmeti, dokumenti par Klintaines skolu, Māras Zvaigznes glezna.

Aptver laikposmu no 20.gadsimta 20.līdz 70.gadiem.

Dāvinājusi Māra Zvaigzne (Zviedrija) 1996.un 1998.gadā.

 

Dzejniece VELTA TOMA (1912-1999)

(papildinājums) 18 glab. vienības, AiVMM 32635/1-18 (papildinājums).

Korespondence.

Aptver laikposmu no 20.gadsimta 60.līdz 90.gadiem.

Dāvinājusi Edīte Āpše (Kanāda) 2003.gadā.

 

Sastādījusi V.Paškova

Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja pedagoģe

 

 

 


uz sākumu

 


uz augšu