[10]

 

LPSR  valsts drošības tautas komisāra valsts drošības

kapteiņa Semjona Šustina apstiprinātais lēmums

par Martas Bodnieces izsūtīšanu

 

 

Apstiprinu                                                                                         PILN[ĪGI] SLEPENI

 

Valsts drošības tautas komisārs

valsts drošības kapteinis

                      paraksts   /Šustins/

1941. gada 11. jūnijā

 

 

 

LĒMUMS

(par izsūtīšanu)

 

Cēsis                                                                                                  1941. gada 9. jūnijā

 

 

            Es,  VDTK Cēsu apr[iņķa] daļas operatīvais pilnvarotais valsts drošības seržants Garmanovs, izskatījis materiālus par ģimenes locekli – arestētā A. Bodnieka sievu – Martu Bodnieci, dzimusi 1907. gadā Mālpils pag[astā], latviete, PSRS pilsone, mājsaimniece, dzīvo Cēsu apriņķa Vecpiebalgas pagasta mežniecības Kļavu mājās,

            a t r a d u,

ka Martas Bodnieces vīru – Arturu Bodnieku 1941. gada –* kā bijušo aizsargu bataljona komandiera adjutantu un partijas “Zemnieku savienība”** Vecpiebalgas pagasta nodaļas priekšnieku, kā politpārvaldes ziņotāju un pārliecinātu kontrrevolucionāru ir arestējuši valsts drošības orgāni. Bez tam Marta Bodniece, bijusī aizsargu sieviešu pulciņa priekšniece, 1939. gadā ir apbalvota ar ordeni*** par centību.

            N o l ē m u :

Martu Bodnieci, dzimusi 1907. gadā, kā sociāli bīstamu elementu kopā ar  dēlu Juri Artura dēlu Bodnieku, dzimušu 1934. gadā, izsūtīt aiz Latvijas PSR robežām uz [..]**** teritoriju.

            VDTK Cēsu apr[iņķa] daļas operatīvais pilnvarotais

            valsts drošības seržants

                                                                         paraksts     /Garmanovs/

            VDTK Cēsu apr[iņķa] daļas priekšnieks

            valsts drošības jaunākais leitnants

                                                                        paraksts      /Kudrjavcevs/

 

____________

LVA, 1897. f., 1. apr., 16297. l., 30. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

 

*   Datums nav norādīts. A. Bodnieks arestēts 1941. gada 14. jūnijā.

**    Domāta  Latviešu zemnieku savienība.

***  M. Bodniece apbalvota ar aizsargu organizācijas medaļu “Par centību”.

****Vieta nav norādīta.

Marta Bodniece 1933. gada 13. jūlijā uzņemta  Cēsu aizsargu pulka Vecpiebalgas pagasta aizsardžu pulciņā, no 1934. gada 20. aprīļa bijusi aizsardžu pulciņa priekšniece. Kopā ar dēlu Juri izsūtīta uz Krasnojarskas novada Biriļusu rajonu, no specnometinājuma atbrīvota 1956. gada 13. novembrī. Martas Bodnieces vīrs Arturs arestēts, ieslodzīts PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes Sevurallagā, nošauts 1942. gada 18. augustā.

(LVA, 1897.f., 1. apr., 16297. l. ; 1986. f., 2. apr., P-7976.l.)