[ 19 ]

 

LPSR IeTK Izmeklēšanas grupas priekšnieka valsts drošības kapteiņa Jāņa Vēvera apstiprinātais lēmums par apsūdzības uzrādīšanu

Arturam Stegmanim

 

 

Apstiprinu

 

Latvijas PSR IeTK Izmeklēšanas

grupas priekšnieks

valsts drošības kapteinis

             paraksts      / Vēvers /

1941. gada 26. oktobrī

 

LĒMUMS

(par apsūdzības uzrādīšanu)

 

 

Ļesnojes ciems*                                                                           1941. g. 26. oktobrī

 

               

Es, Latv[ijas] PSR IeTK izmeklēšanas grupas izmeklētājs Špakovskis, izskatījis izmeklēšanas materiālu lietā Nr. 5016 un ņemot vērā, ka ir pietiekami daudz pierādījumu par to, ka Arturs Jāņa dēls Stegmanis no 1919. gada līdz 1939. gadam strādājis buržuāziski fašistiskās Latvijas Ārlietu ministrijā, atradies dažādos atbildīgos diplomātiskos amatos, no 1938. līdz 1939. gadam ieņēmis Ārlietu ministrijas Politiski ekonomiskā departamenta** direktora amatu, bijis ārlietu ministra Muntera rezolūciju mehānisks izpildītājs,

            n o l ē m u :

            Vadoties no KPFSR Kriminālprocesa  kodeksa 128. un 129. panta, saukt pie atbildības Arturu Jāņa dēlu Stegmani kā apsūdzēto pēc KPFSR Kriminālkodeksa 58. panta 13. punkta, par ko paziņot apsūdzētajam pret parakstu.

            Lēmuma kopiju, KPFSR Kriminālprocesa kodeksa 146. panta kārtībā, nosūtīt prokuroram.

                                                Izmeklētājs 

paraksts       /Špakovskis/

 

Šis lēmums man ir paziņots 1941. gada 26. oktobrī.

Apsūdzētā   paraksts          paraksts  /A. Stegmanis/

                                                                                   

_____________

 

LVA, 1986. f., 2. apr., P-5398. l., 11. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

 

* Ļesnoje – PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes Vjatkas labošanas darbu nometnes administratīvais centrs.

** Tā tekstā. Jābūt – Politiskā departamenta.

 

Arturs Stegmanis – diplomāts, no 1938. gada marta līdz 1940. gada 20. augustam bijis Ārlietu ministrijas Politiskā departamenta direktors. Arestēts 1941. gada 16. jūnijā, ieslodzīts Vjatkas labošanas darbu nometnē(Vjatlagā). PSRS IeTK Sevišķā apspriede 1942. gada 9. decembrī piespriedusi viņam 10 gadus labošanas darbu nometnē. No Vjatlaga 1948.gadā nosūtīts uz sevišķo nometni, pēc tam izsūtījuma nometinājumā, Latvijā atļauts atgriezties 1962. gada 5. aprīlī.

(LVA, 1987. f., 1. apr., 14069.l. ; 1986. f., 2. apr., P-5398. l.)