[ 2 ]

 

PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes

Darba nometinājuma un specnometinājuma daļas izziņa

VDTK 3. pārvaldei

par  ešelonu norīkošanu no Lietuvas PSR, Latvijas PSR

un Igaunijas PSR

 

 

PILN[ĪGI] SLEPENI

 

[1941. gada jūnijā]*

IZZIŅA

 

(VDTK 3.pārv[aldei] )

 

par ešelonu norīkošanu no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR

 

Nr.

p. k.

Ešelona Nr.

Nosūtīšanas

[dzelz]ceļš

Norīkojuma vieta

1

232

Lietuvas

Tomskas dz[elz]c[eļš]

Zagamnovas st[acija]

2

237

- “ -

Tomskas dz[elz]c[eļš]

Barnaulas st[acija]

3

238

-“-

Tomskas dz[elz]c[eļš]

Bijskas st[acija]

4

239

- “ -

- “ – “ -

5

240

- “ -

- “ – “ -

6

243

- “ -

Komi APSR

7

244

- “ -

Novosibirskas st[acija]

8

246

- “ -

Kazahijas PSR

9

261

Latvijas

Krasnojarskas novads

10

262

- “ -

Novosibirskas apg[abals]

11

263

- “ -

Krasnojarskas novads

12

264

- “ -

- “ -

13

265a

- “ -

- “ -

14

266

- “ -

- “ -

15

267

- “ -

- “ -

16

269

- “ -

- “ -

17

270

- “ -

- “ -

18

286

Igaunijas

Novosibirskas apg[abals]

19

287

- “ -

- “ -

20

288

- “ -

- “ -

21

289

- “ -

- “ -

 

 

IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes

Darba nometinājuma un specnometinājuma daļas priekšnieks

       valsts drošības kapteinis    (Konradovs)

 

 

_____________

KFVA,  9479. f., 1. apr., 87. l., 185. lp. Kopija.  Tulkojums no krievu valodas.

 

* Datēts pēc dokumenta satura.