[24 ]

 

 

PSRS IeTK Molotovas apgabala pārvaldes 1. specdaļas akts par Gotfrīda Mīlberga nošaušanu

 

 

 

Piln[īgi] slepeni

 

 

 

Soļikamskā,1942. gada 17.jūnijā, plkst.23 un 00 minūtēs

 

 

AKTS

 

            Mēs, zemāk parakstījušies: IeTK Molotovas apgabala pārvaldes 1. specdaļas priekšnieks valsts drošības vec[ākais] leitnants Beketovs, IeTK Molotovas apgabala pārvaldes komandants valsts drošības leitnants Suvorins,  PSRS IeTK Usoļjes labošanas darbu nometnes prokurora palīga Sušanska klātbūtnē, pamatojoties uz PSRS IeTK 1942. gada 27.maija rīkojumu Nr.8/7249 un IeTK Molotovas apgabala pārvaldes priekšnieka valsts drošības majora Potašņika rakstisku rīkojumu, izpildījām PSRS IeTK Sevišķās apspriedes 1942.gada 6.maija lēmumu (protokols Nr.31-m) par augstāko soda mēru – nošaušanu notiesātajam, 1887. gadā dzimušajam Gotfrīdam Jāņa dēlam Mīlbergam.

            G. Mīlberga līķis ir apglabāts.

            Šis akts sastādīts 3 eksemplāros.

 

                                   IeTK Molotovas apgabala pārvaldes

                                             1. specdaļas priekšn[ieks]

                                    valsts drošības vecākais leitnants

                                                                                   paraksts     /beketovs /

 

                       IeTK Molotovas apgabala pārvaldes komandants

                                    valsts drošības leitnants

                                                                          paraksts       / Suvorins/

 

                      PSRS IeTK Usoļjes labošanas darbu nometnes

                                    prokurora vietn[ieks]

                                                                         paraksts     / Sušanskis/

__________

LVA, 1986. f., 2. apr., P-5405.l., 8.lp. Apstiprināta kopija. Tulkojums no krievu valodas.

Gotfrīds Mīlbergs dzimis 1887. gadā Valkas apriņķa Alūksnes pagasta Sprogās, arestēts, ieslodzīts PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju pārvaldes Usoļjes labošanas darbu nometnē ( Usoļlagā). G.Mīlberga aresta pamatojums: no1925. līdz 1934. gadam – 2., 3., 4., Saeimas deputāts, 1933. un 1934. gadā –iekšlietu ministrs.

(LVA, 1986.f., 2.apr., P-5405.l.)