[ 26 ]

 

PSRS IeM Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes Vjatkas labošanas darbu nometnes Ieslodzīto atlases komisijas slēdziens par  ieslodzītā Jēkaba Graudiņa-Kaures pārsūtīšanu uz sevišķo nometni

 

                                                                                                                             Slepeni

 

1948. gada 18. jūnijā

 

SLĒDZIENS

 

1948.gada 18. jūnijā PSRS IeM Vjatkas labošanas darbu nometnē Ieslodzīto atlases komisija izskatīja ieslodzītā Jēkaba Jāņa dēla Graudiņa-Kaures, dzimis 1913. gadā Maskavā, latvietis, līdz arestam strādājis savā saimniecībā, personas lietu Nr.40385.

            Dzīvojis Latv[ijas] PSR Jelgavas apriņķa Elejas pagasta Sprandiņu mājās. 1941.g. 11. VII * arestējusi Latv[ijas] PSR VDTK Jelgavas apriņķa daļa.

            Par piedalīšanos kontrrev[olucionārā] organizācijā PSRS IeTK  Sevišķā apspriede 1942. gada 25. XII notiesājusi uz 10 gadiem labošanas darbu nometnē.

            Termiņa beigas-1951. gada 14.VII.**

            Vadoties no PSRS IeM – VDM un PSRS ģenerālprokurora 1948. gada 16. marta pavēles Nr.279/00108/ 72 ps,

            nolēma:

            Notiesāto Jēkabu Jāņa dēlu Graudiņu-Kauri pārvietot no vispārēja tipa labošanas darba nometnes uz sevišķo nometni.          

 

Komisijas priekšsēdētājs:

            PSRS IeM Vjatkas labošanas darbu nometnes

            pārvaldes priekšn[ieka] vietn[ieks] operatīvajā čekistu darbā

              apakšpulkvedis                          ( Voļskis )

 

            Komisijas locekļi:

            PSRS VDM priekšsēdētājs

                                                               (Kopitovs )

            PSRS IeM Vjatkas labošanas darbu nometnes prokurors

            justīcijas vecākais padomnieks

                                                               ( Tarasovs )

 

_________________________

LVA, 1986.f., 2.apr., P-5491.l., 30.lp. Apstiprināta kopija. Tulkojums no krievu valodas.

 

* Lēmums par J.Graudiņa-Kaures apcietināšanu apstiprināts 1941.gada 11. jūnijā,     J.Graudiņš-Kaure apcietināts 14.jūnijā.

**Jābūt – 1951. gada 14. jūnijā.

 

Jēkabs Graudiņa-Kaures aresta pamatojums: no 1927. līdz 1940. gadam bijis Latvijas aizsargu organizācijā. 1938. gadā-Jelgavas aizsargu pulka jātnieku vada komandieris. J.Graudiņš-Kaure no specnometinājuma atbrīvots 1956. gada 15.septembrī. Izsūtīta J.Graudiņa-Kaures māte Minna (dz. 1882), kas mirusi izsūtījumā 1944. gadā un sieva Irēna (dz. 1919). Izsūtījumā 1942.gadā dzimis dēls Jēkabs; viņš miris pēc atgriešanās kopā ar māti Latvijā – 1946.gadā .

(LVA, 1986. f., 1.apr., 15392.l.)