[ 28 ]

 

KPFSR IeM Čkalovas apgabala pārvaldes 4. specnodaļas  ziņojums KPFSR IeM Čkalovas apgabala Krasnijholmas rajona milicijas daļai par izsūtījumā nometinātā Alfrēda Blumberga  pārcelšanu specnometinātā statusā

 

 

 

KPFSR Iekšlietu ministrija                                                                                 Slepeni

Eks. Nr.1.

Čkalovas apgabala pārvalde

4. nodaļa

Nr.11/2473

 

Čkalova                                                                                             1956. gada 28.aprīlī

 

 

 

IeM  Krasnijholmas rajona milicijas daļas priekšniekam

milicijas leitnantam

b. A.Prokofjevam

 

            Nosūtām atpakaļ Alfrēda Franča dēla Blumberga un viņa sievas Zelmas Hermaņa meitas Blumbergas personas  lietas.

            Līdz šim laikam A. Blumbergs kā izsūtījumā nometinātais atradās IeM orgānu uzraudzībā. Pamatojoties uz PSRS ģenerālprokurora, PSRS IeM un PSRS Ministru Padomes Valsts drošības komitejas 1956.gada 19.marta pavēli Nr.35-ps/0066/0124, A. Blumbergs no izsūtījumā nometinātajiem tiek pārcelts specnometinātā kategorijā.

            Paskaidrojiet Blumbergam un viņa sievai, ka turpmāk viņiem jāierodas pie Jums  reģistrēties vienu reizi gadā, ka viņiem ir tiesības dzīvot jebkurā Čkalovas apgabala vietā un, mainot dzīvesvietu apgabala robežās, viņiem pie Jums ir jānoņemas no uzskaites, bet, ierodoties jaunajā dzīvesvietā, ir jāstājās milicijas orgānu uzskaitē, dienesta komandējumos viņi var braukt uz jebkuru Padomju Savienības vietu, par to paziņojot Jums.

            Mainīt dzīvesvietu vai īslaicīgi izbraukt personīgo lietu kārtošanas nolūkā uz citu apgabalu viņiem drīkst atļaut tikai IeM pārvalde, par ko katru reizi viņiem ir jāgriežas pēc atļaujas pie Jums.

Par patvaļīgu aizbraukšanu, bēgšanu no nometinājuma vietas Čkalovas apgabalā – viņi tiks saukti pie kriminālatbildības pēc KPFSR Kriminālkodeksa 82. p[anta] 1.d[aļas].

Specnometināto tiesisko stāvokli un atbildību  bēgšanas gadījumā [saistības] paziņojiet Blumbergiem pret parakstu un pievienojiet viņu personas  lietām.

 

IeM Čkalovas apgabala pārvaldes 4.specnodaļas priekšnieks kapteinis

                                                                                     paraksts  /Krjukovs/

_______________________________

LVA, 1987.f., 1.apr., 16479.l.,   81.  lp. Oriģināls.     Tulkojums no krievu valodas.

 

Atzīmes dokumentā:Pielikumā - personas lietas un parakstīšanās veidlapas.

Alfrēds Blumbergs dzimis 1912. gadā Kuldīgā. A. Blumberga aresta pamatojums: tirgotājs, veikala īpašnieks Kuldīgā, Kuldīgas aizsargu pulka aizsargs. Izsūtīta A.Blumberga māte Līze (dz. 1882), sieva Zelma (dz. 1908). A. Blumbergs ieslodzīts PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju pārvaldes  Vjatkas labošanas darbu nometnē, no kurienes saskaņā ar 1942.gada 25. oktobra PSRS IeTK, TieslietuTK un PSRS Prokuratūras direktīvu Nr. 467/ 18-71/ 117 kā smagi slims atbrīvots un nosūtīts izsūtījuma nometinājumā. A. Blumbergs no specnometinājuma atbrīvots 1958. gada 25. novembrī, sieva Zelma – 1958. gada 5. jūnijā.

(LVA, 1986. f., 1.apr., 16479.l.)