[ 29 ]

 

PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes priekšnieka Viktora Nasedkina ziņojums IeTK 1.specdaļas priekšniekam

A. Gercovskim par izsūtīto skaitu, viņu reģistrēšanu un uzskaiti

 

 

 

Nr.737848                                                                                                       Slepeni

 

 

Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenā pārvalde

PSRS IeTK 1.specdaļas priekšniekam valsts drošības kapteinim

b. Gercovskim

 

1941.gada [ ] jūnijā

 

 

            Paziņoju, ka saskaņā ar PSRS iekšlietu tautas komisāra biedra L. Berijas norādījumu š. g. maijā un jūnijā no Ukrainas un Baltkrievijas rietumu apgabaliem, kā arī no Latvijas PSR, Igaunijas PSR, Lietuvas PSR un Moldāvijas PSR represēto un nelegāļu* ģimenes locekļi kā izsūtījumā nometinātie ir pārvietoti uz šādām republikām, novadiem un apgabaliem un šādā skaitā:

            no U[krainas]PSR uz Krasnojarskas novadu – 3000 cilv[ēki], uz Novosibirskas apgabalu – 3000 cilv[ēki], uz Omskas apgabalu – 3000 cilv[ēki], uz Kazahijas PSR – 3000 cilv[ēki];

            no Lietuvas PSR, Latvijas PSR, Igaunijas PSR un Moldāvijas PSR uz Krasnojarskas novadu – 7000 cilv[ēki], uz Altaja novadu – 9802 cilv[ēki], uz Novosibirskas apgabalu – 13700 cilv[ēki], uz Omskas apgabalu – 6000 cilv[ēki], uz Kirovas apgabalu – 4000 cilv[ēki], uz Komi APSR – 3600 cilv[ēki], uz Kazahijas PSR – 11794 cilv[ēki], tajā skaitā 794 prostitūtas.

            19. jūnijā no B[altkrievijas]PSR tiek nosūtīti:

            uz Krasnojarskas novadu – 6000 cilv[ēki], uz Altaja novadu – 9000 cilv[ēki], uz Novosibirskas apgabalu – 5000 cilv[ēki], uz Omskas apgabalu – 3000 cilv[ēki], uz Komi APSR – 1500 cilv[ēki], uz Kazahiju – 2500 cilv[ēki].

            Iekšlietu tautas komisāra vietnieks biedrs Černišovs ir devis rīkojumu IeTK un IeTK pārvaldēm nometinājuma vietās, ka turpmāk, līdz īpašām izmaiņām, minēto speckontingentu uzskaite un ierašanās uz reģistrāciju IeTK orgānos ir jāveic, pamatojoties uz PSRS IeTK 1939. gada 1. jūnija pavēli Nr.0143.

            Šim pievienoju izrakstu no speckontingentu etapēšanas, izvietošanas un darbā iekārtošanas pasākumu plāna, kuru ir apstiprinājis tautas komisārs b. Berija.

            Lūdzu veikt pasākumus, lai tiktu sagatavots nolikums par izsūtījumā nometināto uzskaiti un reģistrēšanās kārtību.

            Pielikumā: minētais **

                                  

PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes

priekšnieks valsts drošības vecākais majors

                                                                                          ( Nasedkins )

 

 

______________

KFVA, 9479.f., 1.apr., 87.l., 143.lp. Paliku dokuments. Tulkojums no krievu valodas.

 

Atzīmes dokumentā: Tikai personīgi.

 

*Nelegāļi – personas, kuras bija paredzēts arestēt, bet IeTK darbiniekiem nebija izdevies atrast.

**Pielikums netiek publicēts.