[ 3 ]

 

PSRS iekšlietu tautas komisāra vietnieka Vasilija Černišova telegamma IeTK Krasnojarskas novada pārvaldei par 6850 trimdā nometināmo cilvēku nosūtīšanu no Latvijas PSR uz Krasnojarskas novadu

 

 

PILNĪGI SLEPENI

 

Krasnojarska                                                                            1941. gada 7. jūnijā

 

PAZIŅOJUMS

(pa augstfrekvences sakaru aparātu)

IeTK Krasnojarskas novada pārvalde. Losevam

 

 

15. jūnijā uz Jūsu novadu tiek nosūtīti 6850  izsūtījumā nometināmie cilvēki no Latvijas PSR.

48 stundu laikā paziņojiet par izkraušanas stacijām, nometināšanas rajoniem, nepieciešamajiem līdzekļiem  pārvešanai un ēdināšanai līdz nometinājuma vietai.

 

 

 

30/5516/016                                                                                        (Černišovs )

 

 

__________

 

KFVA,  9479. f., 1. apr., 87. l., 72. lp. Kopija. Tulkojums no krievu valodas.