[32]

 

PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes priekšnieka Viktora Nasedkina ziņojums PSRS IeTK par izsūtījumā nometināto uzraudzības nodošanu PSRS IeTK Speciālo pārvietojumu daļai

           

PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu

un koloniju galvenās pārvaldes priekšnieks

 

 

[ Nr. ]31/739503

 

Maskava                                                                                              1941.gada 27.novembrī

 

 

PSRS iekšlietu tautas komisāra vietniekam

valsts drošības 3. ranga komisāram

biedram V.Černišovam

 

1941. gadā no Baltijas republikām, Moldāvijas PSR un U[krainas]PSR un B[altkrievijas]PSR rietumu apgabaliem uz Altaja novadu, Kirovas apgabalu, Komi APSR, Krasnojarskas novadu, Kazahijas PSR, Novosibirskas un Omskas apgabaliem izsūtījuma nometinājumā uz 20 gadiem ir izsūtītas represēto ģimenes.

Pavisam tādu izsūtījumā nometināto ir 88 097 cilvēki.

Pēc signāliem, kas saņemti no vietām, šie izsūtījumā nometinātie atrodas ļoti smagos sadzīves apstākļos. Ir sastopami bada, nabadzības un «bezdarba» fakti.

Kā Jums ir zināms, ar šiem izsūtījumā nometinātajiem neviens IeTK aparātā nenodarbojas un par viņu stāvokli neatbild.

Arī Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes Darba nometinājuma un specnometinājuma daļai par šiem izsūtījumā nometinātajiem nav nekādas daļas, kaut arī tā piedalījās viņu izsūtīšanas operācijā.

Tagad PSRS IeTK ir noorganizēta Speciālo pārvietojumu daļa (priekšnieks b. Ivanovs), kurai it kā  būtu jāuzņemas šā kontingenta apkalpošanas funkcijas, taču šī daļa nodarbojas tikai ar  vāciešu pārvietošanu un darbā iekārtošanu.

 Uzskatu par nepieciešamu uzdot PSRS IeTK Speciālo pārvietojumu daļai no Baltijas, Moldāvijas[PSR], Ukrainas[PSR] un Baltkrievijas PSR izsūtījumā nometināto uzraudzību un apkalpošanu (attiecībā uz darbā iekārtošanu), lai pilnīgi izbeigtu šā kontingenta «bezuzraudzības» stāvokli.

Lūdzu Jūsu norādījumus.

 

 

PSRS IeTK  Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes priekšnieks

valsts drošības vecākais majors

                               paraksts   /V.Nasedkins/

 

 

___________________________________

KFVA, 9479.f., 1.apr., 87.l., 243. - 244.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.