[ 36 ]

 

 

Izraksts no Tolstijnosas zivju rūpnīcas strādnieces ziņojuma PSRS IeTK Krasnojarskas novada pārvaldes Darba nometinājuma un specnometinājuma daļas Ustjjeņisejas rajona nodaļas priekšniekam par izsūtīto latviešu pretpadomju noskaņojumu

 

 

IeTK Krasnojarskas novada pārvaldes                                              PILNĪGI SLEPENI

Ustjjeņisejas rajona nodaļa

 

 

1943. gada 18. februārī

 

 

 

IZRAKSTS

no Tolstijnosas zivju rūpnīcas strādnieces Olgas Šubertes ziņojuma

 

            1941.gadā no Latvijas PSR izsūtītie izsūtījumā  nometinātie, kas nometināti  Tolstijnosas specciematā un strādā Jaunzema brigādē, ir ļoti pretpadomju garā noskaņoti. No 1942. gada jūlija līdz šim laikam es bieži darba laikā no viņiem dzirdu tikai neapmierinātību ar Padomju varu, un konkrēti:

            “Mēs negribam pārdzīvot jūsu grūtības. Kāpēc mūs pārvietoja? Mēs vienalga neesam un nebūsim Padomju [cilvēki]. Mūs jau Latvijā jūsu valdība apmānīja, kad mūsu armija palīdzēja jūsējai, bet tagad izrādījās, ka mūsu armija sēž nometnēs, bet mēs Sibīrijā. Vai tas ir pareizi? Vai pēc tam mēs ticēsim Padomju varai? Protams, nekad. PSRS mēs nekad nedzīvosim un nesapratīsim, ka jāstrādā ir obligāti. Mēs esam audzināti pavisam citādāk. Mēs visi esam cilvēki ar augstāko izglītību, protam vairākas valodas un mums ir grūti sarunāties ar neizglītotiem cilvēkiem. Jūsu valsts mums neko nedos. Pie Jums nav reliģijas, bet mēs visi esam ticīgi cilvēki.   Dzīvot Padomju valstī un nerunāt savā valodā mums ir smagi, un savu Latviju mēs nekad nenodosim”.

 

Izraksts pareizs:

IeTK Krasnojarskas novada pārvaldes Darba nometinājuma un specnometinājuma daļas rajona komandants

valsts drošības vecākais leitnants

                                                                                                     paraksts /Ovčiņņikovs/

____________________________________________________

 

LVA, 1897. f., 1. apr., 12954. l., 58. lp. Apstiprināts izraksts. Tulkojums no krievu valodas.