[ 39 ]

 

 

 LPSR Izglītības ministrijas organizētās Latvijas PSR bērnu reevakuācijas brigādes

vadītājas Annas Luss atskaite par  1941. gada 14. jūnijā izsūtīto  bērnu – bāreņu un pusbāreņu nosūtīšanu no Krasnojarskas novada un Tomskas apgabala  uz Latvijas PSR

 

1947. gada [aprīlī]*

 

Brigadieres Annas Kārļa meitas Luss

ATSKAITE

par bērnu reevakuāciju no Krasnojarskas novada un Tomskas apgabala uz Latvijas PSR

 

Saskaņā ar Latvijas PSR Izglītības ministrijas 1946. gada 10. aprīļa vispārējo pavēli Nr. 101 es, Anna Kārļa meita LUSS** tiku apstiprināta par brigadieri bērnu reevakuācijai no Krasnojarskas novada un Tomskas apgabala uz Latvijas PSR. Atbilstoši iepriekš norādītajai pavēlei par brigādes locekļiem tika apstiprināti: Pēteris Andreja dēls STRAZDIŅŠ,*** Ernestīne Ernesta meita SLENGMANE**** un Pāvels Staņislava dēls SKANGALIS*****. Bērnu reevakuāciju mēs sākām Tomskas apgabalā, pēc tam [turpinājām] Krasnojarskas novadā. Pirmais vagons ar bērniem (102 cilv[ēki]) tika nosūtīts no Krasnojarskas novada š. g. 31. maijā, šo vagonu pavadīju es un STRAZDIŅŠ; SLENGMANE palika Tomskā, bet SKANGALIS no brigādes aizgāja un privātā kārtā aizbrauca atpakaļ uz Rīgu.

Š. g. 31. jūnijā es ar jauno apstiprināto brigādi – ANDERSONI un ZARIŅU –  Krasnojarskā ierados otrreiz. ZARIŅA un ANDERSONE katra pavadīja savu bērnu vagonu un pēc tam nekādu dalību darbā neņēma. Iekšlietu ministrijas Krasnojarskas [pārvalde] deva man uzdevumu iesniegt no Krasnojarskas novada reevakuējamo bērnu sarakstus pa rajoniem. Uzdevums bija sarežģīts, jo mums nebija pazīstami ne cilvēki, ne novada teritoriālais izvietojums. Es griezos pie vietējām organizācijām. Ziņas par bērniem, kas atradās bērnu- namos, es saņēmu novada Tautas izglītības nodaļā. Daudzi evakuētie, uzzinājuši par mūsu ierašanos Krasnojarskā, ieradās paši un iesniedza to bērnu sarakstus, kuri atradās viņu rajonos. Uzreiz visus sarakstus par bērniem nevarēja sastādīt, jo visu laiku bērni ieradās klāt, tādēļ sarakstus Iekšlietu ministrijas Krasnojarskas novada pārvaldes specdaļā es iesniedzu pakāpeniski; tā pēc tam deva attiecīgus rīkojumus Iekšlietu ministrijas rajonu daļām. Vienlaicīgi ar sarakstu nosūtīšanu Iekšlietu ministrijas raj[onu] daļām novada Tautas izglītības nodaļa deva rakstisku norādījumu raj[onu] TIN, lai raj[onu] Tautas izglītības nodaļu darbinieki palīdzētu organizēt bērnu nosūtīšanu uz Krasnojarsku. Īpaši aktīvi bērnu reevakuācijā piedalījās Biriļusu raj[ona] Tautas izglītības nodaļa ar vadītāju b. Kuzminu, Berjozovskas raj[ona] TIN ar vadītāju Annu Mališevsku, kā arī citi, kas organizēja tās uz Krasnojarsku nosūtāmās bērnu grupas, kuras bija jāpavada rajonu TIN darbiniekiem. Turklāt tika nosūtītas informējošas vēstules, īpaši uz attālajiem rajoniem.

Bija rīkojums uz Latvijas PSR nosūtīt bērnus  bāreņus no daudzbērnu ģimenēm.

Krasnojarskas nov[ada] Tautas izglītības nodaļa bērnu sapulcināšanai piešķīra kurlmēmo skolas telpas 12 km no pilsētas. Lielā sapulcināšanas vietas attāluma dēļ nācās tērēt daudz laika un līdzekļu transportam. Bērni no rajoniem Krasnojarskā ieradās gan grupās, gan  arī atsevišķi. Bērni, kas ieradās no bērnunamiem, bija apģērbti labi, un viņiem līdzi bija veļa vienai maiņai. Bērni no daudzbērnu ģimenēm bija apģērbti diezgan slikti. Bērnus, kuriem bija ļoti nepieciešamas drēbes un apavi, no saviem fondiem apgādāja novada Tautas izglītības nodaļa.

Atvestie bērni tika ierakstīti īpašos sarakstos, kurus apstiprināja novada Tautas izglītības nodaļa, un pēc šiem sarakstiem bērnus uzņēma sapulcināšanas vietā un apgādāja ar pārtiku. Turklāt par katru nosūtīto bērnu vagonu bija nepieciešams sastādīt sarakstu ar izsmeļošām ziņām 4 eks[emplāros]: vienu – Iekšlietu ministrijas Krasnojarskas novada pārvaldei, vienu – novada Tautas izglītības nodaļai, [vienu –] Latvijas pārstāvniecībai Maskavā un [vienu –] Latvijas PSR Izglītības ministrijai.

Bērnu sapulcināšanas vieta – kurlmēmo skola atradās skaistā apvidū aiz pilsētas, kur, īpaši vasarā, bērni Jeņisejas krastā varēja labi atpūsties. Pēc ierašanās sapulcināšanas vietā bērniem tika veikta sanitārā apstrāde, bet pēc tam visu laiku viņi atradās medicīniskā uzraudzībā. Bērni slimoja diezgan maz, tikai, iestājoties rudenim, bija saslimšanas gadījumi ar masalām. Bērnu ēdināšana sapulcināšanas vietā notika pēc bērnunamu bērnu normām. Sapulcināšanas vietā ieradās apmēram 100 bērnu; pēc tam es vagonus ar bērniem nosūtīju uz Rīgu.

Vagoni ar bērniem tika nosūtīti šādā kārtībā:

 

Nr.p.k.   Nosūtīšanas        Nosūtīšanas              Bērnu                     Vagona

                  datums                  vieta                    skaits                    pavadītājs__

 

                1.       31/V     46. g.      Krasnojarska              102             Luss un Strazdiņš

                2.       10/VII  46. g.      Tomska                         74             Slengmane

                3.       14/VIII 46. g.      Krasnojarska              102             Zariņa

                4.       26/VIII 46. g.            -  “  -                     114             Urtāns

                5.         2/IX    46. g.            -  “  -                     115             Kabilers un Vulfsons

                6.         9/IX    46. g.            -  “  -                     110             Andersone un Sauleskalns

                7.       20/IX    46. g.            -  “  -                     121             Ļjarhs un Reihmans

                8.       27/IX    46. g.            -  “  -                     125             Ustāls un Taube

                9.       16/X     46. g.            -  “  -                     110             Balams un Baumane

              10.       28/X     46. g.            -  “  -                     110             Komisārs un Kaplāne

              11.        6/XI     46. g.            -  “  -                     122             Stoligvo un Mališeva

              12.       26/XI    46. g.            -  “  -                     115             Luss

                                                                 ______________________________________

                                                                      Kopā :       1320 cilvēki

                       

Tā kā bērnu evakuācijas brigādes locekļi pēc vagona pavadīšanas uz Rīgu Krasnojarskā vairs neatgriezās, par pavadītājiem, pēc saskaņošanas ar novada Tautas izglītības nodaļu un Iekšlietu ministrijas novada pārvaldi, tika apstiprināti tie Latvijas PSR pilsoņi, kuri atgriezās Dzimtenē.

Pirms katra vagona nosūtīšanas es sākotnēji instruēju mutiski katru pavadītāju par viņa pienākumiem, pavadot bērnus, bet pēc tam darba gaitā es sagatavoju instrukciju “Pavadītāju pienākumi, pavadot bērnus no Krasnojarskas uz Rīgu Latvijas PSR”, kuru izsniedzu pavadītājam pirms vilciena atiešanas.

Pavisam uz Latvijas PSR no Krasnojarskas novada un Tomskas apgabala tika nosūtīti 1320 bērni, no kuriem 592 bija zēni un 728 – meitenes; komjaunieši bija 30, pionieri – 80. No bērnunamiem bija 160 bērnu. Pēc vecuma un izglītības bērnu iedalījums ir šāds:

 

Pēc vecuma:

 

līdz 5 gadiem:       no 5 līdz 10:       no 10 līdz 15:       no 15 līdz 18:                  Kopā:

       76                          350                      659                      235                           1320

 

 

 

Pēc izglītības:

 

1 kl.:   2 kl.:   3 kl.:   4 kl.:   5 kl.:   6 kl.:   7 kl.:   8 kl.:   9 kl.:   10 kl.:              Kopā:

123     153     172      217     118      94       76       29        9          12                  1003

 

Pēc esošajām ziņām neizvesti palika 500 Latvijas bērnu, bet ir rajoni, no kuriem nav ziņu, sevišķi Tālie Ziemeļi.

Pavisam bērnu reevakuācijai uz Latvijas PSR no Krasnojarskas novada un Tomskas apgabala Latvijas PSR Izglītības ministrija pārskaitīja 322 900 rubļu, bet es minētajai nosūtīšanai iztērēju 331 692 rubļus; vidēji viena bērna nosūtīšanai iztērēju 290 rubļus, pretēji Izglītības ministrijas orientējoši noteiktajiem 1000 rubļiem uz vienu bērnu. Līdzekļu ekonomija ir panākta, līdz minimumam samazinot otršķirīgos izdevumus.

Avansa atskaiti Latvijas PSR Izglītības ministrijai es iesniedzu atsevišķi.

Bez tam man ir jānorāda, ka manā darbā, nosūtot bērnus uz Latvijas PSR, lielu palīdzību sniedza Iekšlietu ministrijas novada pārvaldes  1. specdaļa un novada Tautas izglītības nodaļa. Visi bērnu nosūtīšanas jautājumi tika atrisināti kopā ar IeM novada pārvaldi un novada Tautas izglītības nodaļu, un visus norādījumus no viņu puses es izpildīju. Sevišķi daudz bērnu nosūtīšanā palīdzēja novada TIN vadītāja vietnieks M. TOGAŠEVSKIS un novada bērnunamu sektora vadītājs I. SOSNOVSKIS. Arī Krasnojarskas dzelzceļa novada pārvalde ar pasažieru kustības pārvaldnieku b. ZAKU un viņa vietnieku b. IVANOVU daudz piedalījās bērnu reevakuēšanā. Neraugoties uz visām dzelzceļa transporta grūtībām, tā pārslogotību, manu lūgumu piešķirt vagonu nekad neatteica un bērnu vagons vienmēr tika piekabināts 5-tajam (ātrvilcienam).

Nepieciešams atzīmēt arī dažus ar bērnu reevakuāciju saistītus negatīvus momentus, kas traucēja manu darbu, un konkrēti:

1) bērnu sapulcēšanās vietas lielais attālums no pilsētas – 12 km: tā kā transporta nebija, es pati katru dienu tur atrasties nevarēju, jo man nācās būt pilsētā, bet novada TIN citas telpas bērniem nevarēja piešķirt;

2) neregulāra naudas saņemšana no Latvijas PSR Izglītības ministrijas: bieži naudas nebija vispār, bet bērni sapulcināšanas vietā bija jau pietiekamā daudzumā nosūtīšanai savākti, taču līdzekļu trūkuma dēļ nebija iespējams bērnus laikā nosūtīt, un līdz ar to palielinājās izdevumi ēdināšanai;

3) bērnu reevakuācijas brigādes nestabilitāte: nosūtīšanai apstiprinātie brigādes locekļi atpakaļ neatgriezās;  es šajā darbā paliku viena un brigādes jauno sastāvu nācās nokomplektēt uz vietas.

Nepieciešams norādīt, ka no pavadītāju vidus īpaši lielu aktivitāti un iniciatīvu vagona nosūtīšanā parādīja šādi pavadītāji: ĻJARHS ar sievu, ārsts REIHMANS, BALAMS, BAUMANIS.

 

Latvijas PSR Izglītības ministrijas

 pārstāve bērnu reevakuēšanā

paraksts /A.Luss /

 

______________       

LVA, 700. f., 6. apr., 12. l., 14.-17.lp. Kopija. Tulkojums no krievu valodas.

 

* Datēts pēc lietas citu dokumentu hronoloģijas.

**Anna Luss dzimusi 1897. gadā, 1946. gadā bijusi Rīgas valsts speciālā bērnunama audzinātāja.

***Visur dokumenta tekstā jābūt Stradiņš. Pēteris Stradiņš dzimis 1907. gadā, 1946. gadā bijis Jēkabpils apriņķa bērnunama direktors.

****Ernestīne Slegmane dzimusi 1906. gadā, 1946. gadā bijusi LPSR Ministru Padomes Kultūras iestāžu komitejas Bibliotēku daļas inspektore.

*****Pāvils Skangalis – dzimis 1912. gadā, bijis Cēsu apriņķa Tautas izglītības nodaļas vadītājs.