[ 40 ]

 

 

LPSR Valsts drošības ministrijas slēdziens par atteikumu Žanim Ābelem un viņa ģimenei atgriezties Latvijas PSR

 

 

Apstiprinu

 

Latvijas PSR valsts drošības ministra vietnieks

pulkvedis paraksts /Vēvers/

1947. gada 11. novembrī

 

Rīga                                                                                         1947. gada 24. septembrī

 

SLĒDZIENS

 

           

Es, Latvijas PSR Valsts drošības ministrijas Izmeklēšanas daļas 1. nodaļas darbinieks, jaunākais leitnants MEDALJE, izskatījis Padomju varas orgānu represētā Žaņa Jāņa dēla ĀBELES lūgumu par atļauju viņam atgriezties Latvijas PSR,

           atradu:

            Ž.ĀBELE, dzimis 1892.g[adā], 1941. gada 7. jūnijā Latvijas PSR valsts drošības orgāni arestējuši par kontrrevolucionāro darbību.

1942. gada 25. novembrī Ž. ĀBELE notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, bet 1943. gada 22. oktobrī – saskaņā ar PSRS IeTK, Tieslietu tautas komisariāta un Prokuratūras 1942. gada 23. oktobra direktīvu Nr.467/18-71/117 – no Vjatkas labošanas darbu nometnes atbrīvots.

Pašlaik Ž. ĀBELE kopā ar savu administratīvi izsūtīto ģimeni atrodas Krasnojarskas novada Partizanskas rajonā.

Savā lūgumā Ž. ĀBELE tādus apstākļus, kas dotu pamatu atļaut viņam atgriezties Latvijas PSR, nav minējis.

Vadoties no PSRS valsts drošības ministra vietnieka ģenerālleitnanta biedra OGOĻCOVA 1947. gada 5. maija direktīvā norādījuma Nr. 2855/0,

            ieteiktu:

represētā ŽAŅA ĀBELES lūgumu atļaut viņam atgriezties Latvijas PSR – noraidīt.

 

Latvijas PSR VDM Izmeklēšanas daļas 1. nodaļas darbinieks jaunākais leitnants     paraksts   / Medalje /

           

Piekrītam:

Latvijas PSR VDM Izmeklēšanas daļas 1. nod[aļas] priekšn[ieka] vietn[ieks]

kapteinis     paraksts / Pildanovs /

Latvijas PSR VDM Izmeklēšanas daļas priekšn[ieka] vietn[ieks]

majors    paraksts / Jasons /

_________________________________

LVA, 1987. f., 1. apr., 16474. l., 6. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

 

Žanis Ābele dzimis 1892. gadā Kuldīgas apriņķa Cieceres pagastā. Aresta pamatojums: Latvijas aizsargu organizācijas biedrs, Latviešu zemnieku savienības biedrs, “ir noskaņots pret padomju varu”. Ž. Ābeles sieva Alma (dz.1904), dēli – Valentīns (dz.1926), Edvīns (dz. 1927) un Žanis Ābeles atbrīvoti no specnometinājuma 1956. gada 23. maijā.

(LVA, 1987. f., 1. apr., 16474. l.; 1986. f., 2.apr., P-6094. l.)