[ 42 ]

 

Latvijas PSR Valsts drošības ministrijas Operatīvās meklēšanas daļas lēmums par Tračumu ģimenes nosūtīšanu uz iepriekšējo obligātā nometinājuma vietu

 

Apstiprinu

 

LPSR valsts drošības ministra vietnieks pulkvedis (Vēvers)

1950. gada 15. novembrī

Sankcionēju

 

Latvijas PSR prokurors

justīcijas 3. klases valsts padomnieks (Ļipins)

1950. gada 16. novembrī

 

 

Rīga                                                                                         1950. gada13. novembrī

 

LĒMUMS

(par nometināšanu iepriekšējā obligātā nometinājuma vietā)

 

            Es, Latvijas PSR VDM Operatīvās meklēšanas daļas operatīvais pilnvarotais leitnants TEĻIČKO,

izskatījis izmeklēšanas materiālus par –

Staņislavu Ādama dēlu TRAČUMU, dzimis 1890. gadā Latvijas PSR Krāslavā, bezpartijisks, pēc tautības polis, izglītība 6 klases, PSRS pilsonis,

Moniku Pelageju Antona meitu TRAČUMU, dz[imusi]1899. g[adā] Latvijas PSR Krāslavā, pēc tautības poliete, PSRS pilsone,

Lūciju Staņislava meitu TRAČUMU, dzimusi 1928. gadā,

Genādiju Staņislava dēlu TRAČUMU, dzimis 1930. gadā,

Anatoliju Staņislava dēlu TRAČUMU, dzimis 1932. gadā,

        atradu:

            S. TRAČUMU 1941.gadā padomju orgāni represēja par pretpadomju darbību – 1919. gadā aizbēdzis pie baltpoļiem un izdevis viņiem revolucionāri noskaņotas personas. Līdz 1943. gada septembrim atradās ieslodzījumā Kirovas apgabala Vjatkas labošanas darbu nometnē. Pēc atbrīvošanas no nometnes 1943. gadā S.TRAČUMS aizbrauca dzīvot uz Krasnojarskas novada Ņižņijingašas rajonu, kur tolaik nometinājumā atradās viņa sieva Monika Pelageja TRAČUMA kopā ar bērniem – Lūciju TRAČUMU, Anatoliju TRAČUMU un Genādiju TRAČUMU, kuri pēc Latvijas PSR VDTK lēmuma kā VDTK orgānu arestētā dzimtenes nodevēja ģimenes locekļi arī tika izsūtīti no Latvijas PSR teritorijas.

1946. gada septembrī M. Tračuma maldināja Latvijas PSR Izglītības ministrijas komisiju* un ar tās palīdzību kā bāreņus nosūtīja uz Latvijas PSR savus bērnus L. TRAČUMU, A. TRAČUMU un G. TRAČUMU.

1947. gadā S. TRAČUMS, Iekšlietu ministrijas Ņižņijingašas rajona milicijas daļā saņēmis pasi, kopā ar savu sievu Moniku TRAČUMU patvaļīgi, bez Iekšlietu ministrijas orgānu atļaujas aizbrauca no nometinājuma vietas un ieradās Latvijas PSR teritorijā, kur arī dzīvo līdz šim laikam.

            Ņemot vērā, ka S. TRAČUMS ar sievu M. TRAČUMU no obligātā nometinājuma vietas atgriezās uz milicijas orgānu nelikumīgi izdotu pasu pamata, bet viņu bērnus – A. TRAČUMU, G. TRAČUMU un L. TRAČUMU no nometinājuma vietas aizveda Latvijas PSR Izglītības ministrija,

            nolēmu:

kriminālvajāšanu pret Staņislavu Ādama dēlu TRAČUMU, Moniku Pelageju Antona meitu TRAČUMU, Lūciju TRAČUMU, Genādiju TRAČUMU un Anatoliju TRAČUMU neierosināt.

Staņislavu Ādama dēlu TRAČUMU,  dz[imis] 1890.g., Moniku Pelageju Antona meitu TRAČUMU, dz[imusi] 1899. g., kopā ar bērniem Lūciju Staņislava meitu TRAČUMU, dz[imusi] 1928. g., Genādiju Staņislava dēlu TRAČUMU, dz[imis] 1930. g., un Anatoliju Staņislava dēlu TRAČUMU dz[imis] 1932.g., kas dzīvo Krāslavā, Rēzeknes ielā 5, nosūtīt pa etapu caur Latvijas PSR IeTK Labošanas darbu koloniju daļas pārsūtīšanas cietumu uz iepriekšējo obligātā nometinājuma vietu Krasnojarskas novadā.

 

Latvijas PSR VDM Operatīvās meklēšanas daļas

operatīvais pilnvarotais leitnants    ( Teļičko )

 

 

Piekrītam:

Latvijas PSR VDM Operatīvās meklēšanas daļas

2.nodaļas priekšnieks kapteinis             ( Šestakovs )

Latvijas PSR VDM Operatīvās meklēšanas daļas

priekšnieks majors                                ( Gricmans )

 

Kopija pareiza:

VDM Krasnojarskas novada pārvaldes

Ņižņijingašas rajona daļas priekšnieka vietnieks

apakšpulkvedis       paraksts                 / Bališevs /

 

 

____________________

LVA, 1987. f., 1.apr., 598 R l., 76. lp. Apstiprināta kopija. Tulkojums no krievu valodas.

 

* Domāta – 1946. gada 10. aprīlī ar Latvijas PSR Izglītības ministrijas pavēli Nr. 101 izveidotā “brigāde Latvijas PSR bērnu reevakuācijai no Krasnojarskas novada un Tomskas apgabala”.