[ 46 ]

 

PSRS Ministru Padomes lēmums “Par pasu izdošanu specnometinātajiem”

 

 

 

Nr. 449-272s                                                                                                                                                   SlepenI

 

 

Maskava, Kremlis                                                                                        1955. gada10. martā

                                                                                                                                               

 

 

 

PSRS Ministru Padomes

LĒMUMS

Par pasu izdošanu specnometinātajiem

 

 

                PSRS Ministru Padome nolemj:

            Daļēji  izmainot  ar PSRS Ministru Padomes 1954. gada 5. jūlija lēmumu

Nr.1439-649* apstiprinātā Nolikuma par pasēm 42. punktu, izdot pases specnometinātajiem, kas dzīvo pilsētās, rajonu centros un pilsētciematos, kā arī vietās, kurās pastāvīgajiem iedzīvotājiem pasēm ir jābūt obligāti.

            Milicijas orgāniem pasēs, kas saskaņā ar šo lēmumu tiek izdotas specnometinātajiem, kuriem ar PSRS Ministru Padomes 1954.gada 5. jūlija lēmumu Nr.1439-649 ir noņemti daži tiesiskā stāvokļa ierobežojumi, izdarīt atzīmes par viņu dzīvesvietas ierobežojumiem: Kazahijas, Kirgīzijas, Tadžikijas, Turkmēnijas, Uzbekijas un Karēļu-Somu PSR – republiku robežās un KPFSR teritorijā – tā apgabala, novada, autonomās republikas robežās, kur viņi atradušies specnometinājumā, bet pasēs, kas tiek izdotas pārējiem specnometinātajiem, izdarīt atzīmes par viņu dzīvesvietas noteikšanu  administratīvā rajona robežās.

 

 

            PSRS  Ministru Padomes

            priekšsēdētājs                                                                                (N.Bulgaņins )

 

            PSRS Ministru Padomes lietu pārvaldnieks                                     (A.Korobovs )

 

___________________

LVA, 270.f., 1.s apr., 1007. l., 44.lp. Kopija. Tulkojums no krievu valodas.

 

Atzīmes dokumentā: Iepazīstināt : b.b.  Zujānu, Vēveru, Krastiņu, Šarapovu. 12.III 55. paraksts/ V.Lācis /

 

*PSRS Ministru Padomes 1954. gada 5. jūlija lēmums Nr.1439-649 atcelts ar PSRS Ministru Padomes 1973. gada 13. decembra lēmumu Nr. 894 – 300.