[ 47 ]

 

PSRS Ministru Padomes lēmums

“Par dažu specnometināto kategoriju noņemšanu no uzskaites”

 

                                                                                                                                                                          

Nr. 1963-1052s                                                                                                                                           Slepeni

 

 

1955. gada 24. novembrī

 

 

 

 

PSRS Ministru  Padomes

 

LĒMUMS

                   

Par dažu specnometināto kategoriju noņemšanu no uzskaites

 

 

PSR Savienības Ministru Padome nolemj:

1. Noņemt no uzskaites un atbrīvot no PSRS Iekšlietu ministrijas orgānu administratīvās uzraudzības:

-   Lielā Tēvijas kara dalībniekus un personas, kuras apbalvotas ar Padomju Savienības ordeņiem un medaļām, Tēvijas kara frontēs kritušo ģimenes locekļus un augstāko mācību iestāžu pasniedzējus;

-   sievietes, kuras pēc viņu nosūtīšanas specnometinājumā stājušās likumīgā laulībā ar vietējiem iedzīvotājiem, kas nav specnometinātie;

-  krievu, ukraiņu, baltkrievu un citu tautību sievietes, kuras nebija pakļautas izsūtīšanai, taču tika izsūtītas kopā ar vāciešiem, Krimas tatāriem, čečeniem, ingušiem, karačajeviešiem, balkāriem, kalmikiem, turkiem, kurdiem, hemšiliem sakarā ar laulības attiecībām, kas tagad ir pārtrauktas;

-   vientuļos invalīdus un nedziedināmi slimas personas, kas nevar patstāvīgi nodrošināt savu eksistenci un kam ir nepieciešama pastāvīga kopšana.

2. Noteikt, ka personas, kuras ir noņemtas no uzskaites un atbrīvotas no PSRS Iekšlietu ministrijas orgānu administratīvās uzraudzības, var dzīvot jebkurā valsts vietā, izņemot to apgabalu (novadu, autonomo republiku), kur viņi dzīvojuši līdz izsūtīšanai. Dzīvojamās mājas un citas telpas, kas no specnometinājuma atbrīvotajiem piederējušas viņu iepriekšējās dzīvesvietās līdz izsūtīšanai, atpakaļ nav jāatdod.

3. Uzdot PSRS Iekšlietu ministrijai nodrošināt, lai personas, kuras atbrīvotas no specnometinājuma, stingri ievērotu pasu režīmu. 

4. Atļaut PSRS Iekšlietu ministrijai turpmāk noņemt no uzskaites un atbrīvot no PSRS Iekšlietu ministrijas administratīvās uzraudzības tās personas, uz kurām attiecas šā lēmuma pirmais punkts.

5. Uzdot savienoto un autonomo republiku Ministru Padomēm un vietējo darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejām sakarā ar šo lēmumu specnometināto vidū veikt nepieciešamo darbu.

 

 

PSR Savienības Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks                        (K.Saburovs)

         

         

PSRS Ministru Padomes lietu pārvaldnieks                                                 (A.Korobovs)

______________

LVA, 270.f., 1.sapr., 1007.l., 128., 129.lp. Apstiprināta kopija. Tulkojums no krievu valodas.

 

Atzīmes dokumentā:Latvijas PSR Ministru Padomei : b.Plūdonim, Zujānam, Vēveram  1 XII 55.  paraksts /V.Lācis /

Spēku zaudējis 4.punkts, kā arī 2.punkts tajā daļā, kas attiecas uz personām, kuras noņemtas no specnometinājuma uzskaites un atbrīvotas no administratīvās uzraudzības un kurām  aizliegts dzīvot tajās vietās, kur tās dzīvojušas  līdz izsūtīšanai.  PSRS Ministru Padomes 1973.gada 13.decembra lēmums Nr.894-300.  /paraksts  nesalasāms/