[ 48 ]

 

LPSR IeM un Prokuratūras slēdziens par Voldemāra Jansona ģimenes noņemšanu no specnometinājuma uzskaites

                                                                                                                    

SLEPENI

 

Apstiprinu

 

Latvijas PSR iekšlietu

ministra vietnieks

     paraksts     / J.Bunga /

1956. gada 26. oktobrī

Sankcionēju

 

Lat[vijas] PSR prokurora

vietnieks justīcijas vecākais

padomnieks

            paraksts      / J.Sproģis /

1956. gada 27. oktobrī

 

 

Rīga                                                                                         1956. gada 23. oktobrī

 

 

SLĒDZIENS

 

            Es, Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas 1. specdaļas operatīvais pilnvarotais majors LAZARENKO, izskatījis Voldemāra JANSONA arhīva uzskaites lietas

Nr. 3486 materiālus un viņa sievas Almas Jāņa meitas JANSONES iesniegumu par specnometinājuma atcelšanu viņai un dēlam,

            atradu:

            Latvijas PSR Iekšlietu ministrija ir saņēmusi Almas Jāņa meitas JANSONES, dz[imusi] 1905. g[adā], iesniegumu, kurā viņa lūdz atcelt specnometinājumu viņai un viņas dēlam Harijam Jāņa dēlam JANSONAM, dz[imis] 1926.g[adā], pamatojot ar to, ka viņas vīrs, kura dēļ viņi izsūtīti, nometnē ir miris.    No lietas materiāliem ir redzams, ka A. JANSONE no Latvijas PSR ir izsūtīta 1941. gadā kā Voldemāra Aleksandra dēla JANSONA, dz[imis] 1901.g[adā], sieva, kurš līdz 1940. gadam bijis militāri fašistiskās organizācijas “Aizsargi” biedrs, par ko viņš 1941. gadā ticis arestēts un nosūtīts uz labošanas darbu nometni, kur 1943. gada maijā miris.

            Ņemot vērā iepriekšminēto un ievērojot, ka JANSONA ģimene specnometinājumā atrodas ilgu laiku,

            ieteiktu:

1.      Almu Jāņa meitu JANSONI, dz[imusi] 1905.g[adā],

Hariju Voldemāra dēlu JANSONU, dz[imis] 1926.g[adā], kuri dzīvo Dudinkā, no specnometinājuma uzskaites noņemt.

2.      Šo slēdzienu nosūtīt izpildīšanai Iekšlietu ministrijas Krasnojarskas novada pārvaldei.

 

Latvijas PSR IeM 1. specdaļas operatīvais pilnvarotais

majors       paraksts     / Lazarenko /

 

Latvijas PSR IeM 1. specdaļas 2. nodaļas priekšnieks

majors        paraksts    / Gudeļs /

 

 

 

Piekrītu:

Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas 1.specdaļas priekšnieka vietnieks

apakšpulkvedis          paraksts          /Zujevs /

______________________

LVA, 1897. f., 1. apr., 16339. l., 33. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

 

Alma Jansone izsūtīta no Kuldīgas, Ventspils ielas 37 kopā ar dēliem – Henriju (dz.1931) un Hariju (dz.1925). A. Jansones vīrs Voldemārs arestēts, aresta pamatojums: līdz 1939. gadam – policijas uzraugs Cēsīs, Cēsu aizsargu pulka aizsargs, no 1939. gada bijis Kuldīgas apriņķa 1. policijas iecirkņa uzraugs; ieslodzīts Vjatkas labošanas darbu nometnē, miris 1943. gada 21. augustā. Alma un Harijs atbrīvoti 1956. gada 22. novembrī, Henrijs – 1957. gada 8. februārī.

( LVA, 1897.f., 1. apr., 16339.l.)