[5 ]

 

PSRS  IeTK Labošanas darbu un koloniju galvenās pārvaldes

tāme 85 000 cilvēku izsūtīšanai

no Lietuvas PSR, Latvijas PSR, Igaunijas PSR un Moldāvijas  PSR

 

PILN[ĪGI] SLEPENI

 

1941. gada 11. jūnijā

 

IZDEVUMU TĀME

85 000 cilvēku pārvietošanai no Baltijas un Moldāvijas teritorijas

 

 

 

85 000 cilvēku pārvešanai, ja katram 35 rbļ. 70 kap.                              – 3035,0*

8500 tonnu kravas pārvešanai 532 vagonos, ja

viena vagona izmaksa 1664 rbļ.                                                                       –   885,0

70 klases vagoni apsardzei un 70 apsildāmie preču

vagoni-sanitārie izolatori, ja katrs par 4569 rbļ.un 60 kap.                                   –   640,0                                                                     

_____________________________________________________________________

                                                                                                                  Kopā: 4560,0   

 

140 operatīvo darbinieku – ešelonu pavadītāju uzturēšana

25 diennaktis, ja katram diennaktī 26 rbļ., un norīkojuma

vietas dzīvokļa 2 diennakšu īres maksa, ja katram diennaktī

5 rbļ.:  (140x25x26) + (140x2x5)                                                                     –     92,0                                                                          

 

Atpakaļbrauciens pa dzelzceļu: 140x71 rbļ.40 kap.                                         –     10,0

 

700 darbinieku uzturēšana 10 diennaktis, ja katram diennaktī

20 rbļ., un dzīvokļa 7 diennakšu īres maksa, ja katram

diennaktī 5 rbļ.: (7000x10x20)  +  (7000x7x5)                                               –  1645,0      

 

Brauciens pa dzelzceļu –  600 km  turp un atpakaļ:

7000x91 rbļ.40 kap.                                                                                        –     640,0

_____________________________________________________________________     

                                                                                                                   Kopā: 2387,0

 

Apsardzes uzturēšana un atpakaļceļš pa dzelzceļu:

   a) 22 cilvēki x 70 ešeloni x 8 rbļ. x 25 diennaktis                                           – 308,0

   b) īres maksa – 1540 cilvēki x 5 rbļ. x 2 diennaktis                                        –   15,0

   c) atpakaļceļš – 1540 cilvēki x 71 rbļ. 40 kap.                                                – 110,0

_____________________________________________________________________

                                                                                                                   Kopā:  433,0   

 

280 medicīnas darbinieku uzturēšana 25 diennaktis,

dzīvokļa 2 diennakšu īres maksa, ja katram diennaktī 5 rbļ.,

un atpakaļceļš:

a)      70 ārstu darba alga un komandējuma nauda,

ja 800 rbļ. mēnesī:

         70x64x25                                                                                                     – 112,0

   b)  70 feldšeru darba alga un komandējuma nauda,

        ja 400 rbļ. mēnesī:

        70x32x25                                                                                                      –   57,0       

   c)  140 medicīnas māsu darba alga un komandējuma nauda,

  ja 350 rbļ. mēnesī:

       140x28x25                                                                                                     –   98,0

d)      dzīvokļa divu diennakšu īres maksa, ja 5 rbļ. diennaktī: 

         280x5x2                                                                                                       –    3,0

e)      atpakaļceļš pa dzelzceļu:

         280x71 rbļ. 40 kap.                                                                                      –  20,0

_____________________________________________________________________

                                                                                                                      Kopā: 290,0

 

70 vagonu-sanitāro izolatoru iekārtošana ar 5 lāviņām katrā:

   a) gultas piederumi: 70 ešeloni x 5 lāviņas x 10 rbļ.                                         –    3,0

   b) instrumenti: 70 ešeloni x 56 rbļ. 50 kap.                                                       –    4,0

   c) medikamenti un pārsiešanas instrumenti**:                                                 

        70 ešeloni x 25 rbļ. x 15 dienas                                                                    –  26,0

            _________________________________________________________________

                                                                                                                      Kopā:  33,0

 

85000 cilvēku ēdināšanas izdevumi ceļā, ja dienā 3 rbļ.

vienam cilvēkam:

   a) no nosūtīšanas stacijas līdz norīkojuma stacijai

 85000 x 3 rbļ. x 15 dienas                                                                         – 3825,0

   b) no galastacijas līdz nometinājuma  vietai (pa zemesceļu)

85000 x 3 rbļ. x 5 dienas                                                                            – 1275,0

_____________________________________________________________________

                                                                                                                  Kopā: 5100,0

 

85000 cilvēku un 8500 tonnu mājsaimniecības mantu

pārvešana no norīkojuma stacijas līdz nometinājuma 

vietai (ar pajūgu transportu) 200 km attālumā:

85000 x 62 rbļ. 50 kap.                                                                                   –   5313,0

operācijas izdevumi                                                                                        –     384,0

_____________________________________________________________________

                                                                                                                Kopā:  18500,0

 

Darba nometinājuma un specnometinājuma daļas

priekšn[ieks]

valsts drošības kapteinis

paraksts

/M. Konradovs/

IeTK Centrālās finansu
un plānu daļas priekšn[ieka]

vietn[ieks]

2. ranga intendants

paraksts

/Volobujevs/

VDTK  Administratīvās, saimnieciskās un finansu daļas Finansu nodaļas priekšn[ieka] vietn[ieks]

1. ranga intendants

paraksts

/ Gorjačevs/

                           

 

____________

    

KFVA, 9479. f., 1. apr., 87.  l., 42., 43.lp.  Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

 

*    Tūkstošos.

**  Domāti pārsienamie materiāli.