[ 50]

 

 

LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts “Par aizliegumu atgriezties Latvijas PSR bijušajiem Latvijas buržuāzisko valdību vadītajiem, buržuāzisko politisko partiju un pretpadomju organizāciju vadītājiem, latviešu nacionālistiskās pagrīdes aktīviem dalībniekiem, kuri bijuši notiesāti un sodu izcietuši”

 

               

 

Bez publikācijas presē

 

 

 

 

Latvijas Padomju                                                                     

Sociālistiskā Republika

 

Rīga                                                                                                     1957. gada 5. oktobrī

 

 

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija

Dekrēts

                                                                                               

 

Par aizliegumu atgriezties Latvijas PSR bijušajiem Latvijas buržuāzisko

valdību vadītajiem, buržuāzisko politisko partiju un pretpadomju organizāciju vadītājiem, latviešu nacionālistiskās pagrīdes aktīviem dalībniekiem, kuri bijuši notiesāti un sodu izcietuši

 

               

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs nolemj:

            Noliegt atgriezties Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā bijušajiem Latvijas buržuāzisko valdību vadītājiem, buržuāzisko politisko partiju un pretpadomju organizāciju vadītājiem, kā arī latviešu nacionalistiskās pagrīdes un bruņoto bandu aktīviem dalībniekiem, kuri tiesāti par Dzimtenes nodevību, teroristiskiem un diversiju aktiem un sodu izcietuši.

            Noteikt, ka par patvaļīgu atgriešanos Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā minētās personas, pamatojoties uz tiesas spriedumu, izsūtāmas uz laiku līdz pieciem gadiem.

 

 

            Latvijas PSR Augstākās Padomes

            Prezidija priekšsēdētājs                                                 (K. Ozoliņš)

 

            Latvijas PSR Augstākās Padomes

            Prezidija sekretārs                                            paraksts          /K. Gailis /

 

 

_________________

LVA, 290. f., 1. apr., 4494.l., 1.lp.  Oriģināls.