[ 51 ]

 

LPSR Augstākās Padomes Prezidija

dekrēts “Par četrdesmitajos un piecdesmitajos gados no Latvijas PSR

teritorijas izsūtīto pilsoņu reabilitāciju”

 

 

 

Latvijas Padomju

Sociālistiskā Republika      

                                                               

Rīga                                                                                                     1989. gada 8. jūnijā

 

 

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija

Dekrēts

 

Par četrdesmitajos un piecdesmitajos gados no Latvijas PSR

teritorijas izsūtīto pilsoņu reabilitāciju

 

           

Lai likvidētu sekas, kādas radīja pilsoņu nepamatotā administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR teritorijas, kā arī lai nodrošinātu pilsoņu konstitucionālās tiesības un brīvības, Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs nolemj:

1. Pilsoņu administratīvo izsūtīšanu no Latvijas PSR teritorijas, kura izdarīta četrdesmitajos un piecdesmitajos gados bez tiesu orgānu lēmumiem, atzīt par nelikumīgu un nepamatotu, bet pilsoņus, kas tika izsūtīti- par reabilitētiem.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1957. gada 5.oktobra dekrēta “Par komisijas izveidošanu to personu lietu pārskatīšanai, kuras pēc PSRS Iekšlietu tautas komisariāta – Valsts drošības tautas komisariāta bijušās Sevišķās sanāksmes* (Особое совещание при НКВД–НКГБ СССР) lēmumiem un pēc atsevišķām šo orgānu direktīvām atrodas speciālā nometinājumā” 3. pantu, kā arī Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1957. gada 5. oktobra dekrētu “Par aizliegumu atgriezties Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā bijušajiem Latvijas buržuāzisko valdību vadītājiem, buržuāzisko politisko partiju un pretpadomju organizāciju vadītājiem un aktīviem latviešu nacionālistiskās pagrīdes dalībniekiem, kuri notiesāti un izcietuši sodu”.

 

Latvijas PSR Augstākās Padomes

Prezidija priekšsēdētājs                                                 (A. Gorbunovs)

 

Latvijas PSR Augstākās Padomes

Prezidija sekretāre                                            paraksts          /V. Klibiķe /

 

 

_________________

LVA, 290. f., 10. apr., 2830. l., 118., 119.lp. Oriģināls.

 

Atzīmes dokumentā:

(biedri V. Horoškins, S. Zukulis, J. Britāns, A. Drīzulis, J. Dzenītis, G. Zemribo, T. Savicka).

 

*Domāta - Sevišķā apspriede.