[ 53 ]

 

 

LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts

par staļinisko represiju upuru Piemiņas dienas noteikšanu

 

 

Latvijas Padomju

Sociālistiskā Republika

 

 

Rīga                                                                                                     1989. gada 8. jūnijā

 

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija

DEKRĒTS

 

Par staļinisko represiju upuru Piemiņas dienu 14. jūniju

 

 

Lai godinātu staļinisko represiju laikā netaisnīgi cietušo Latvijas PSR iedzīvotāju piemiņu, Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs nolemj:

            Noteikt 14. jūniju par staļinisko represiju upuru Piemiņas dienu.

 

 

 

            Latvijas PSR Augstākās Padomes

            Prezidija priekšsēdētājs                                                 (A.Gorbunovs)

 

            Latvijas PSR Augstākās Padomes

            Prezidija sekretāre                                            paraksts          / V.Klibiķe /

 

 

_______________

LVA, 290. f., 10. apr., 2830. l., 744. lp. Oriģināls.

 

Atzīmes dokumentā: (biedri V. Horoškins, A. Drīzulis, S. Zukulis, J. Britāns, A. Punenovs, N. Stakla,

V. Čistjakovs, G. Narkevičs, G. Zemribo, T. Savicka).