Vārds un/vai uzvārds:
Dzimšanas gads:
Apriņķis, pagasts:
 

Meklējot Aizputes apr., atrasti 428 cilvēki

Akerfelde Anna Jāņa m., dz. 1895

Akerfelde Skaidrīte Mārtiņa m., dz. 1937

Akerfelds Mārtiņš Jēkaba d., dz. 1902

Alksne Berta Artūra m., dz. 1911

Alksne Dzidra Mārtiņa m., dz. 1930

Alksne Erna Mārtiņa m., dz. 1928

Alksnis Mārtiņš Jēkaba d., dz. 1894

Alksnīte Anete Jāņa m., dz. 1902

Alksnītis Hermanis Pētera d., dz. 1894

Ansons Kārlis Jēkaba d., dz. 1913

Asīte Aija Jēkaba m., dz. 1936

Asīte Anna Žaņa m., dz. 1903

Asītis Jānis Jēkaba d., dz. 1934

Asītis Jēkabs Andža d., dz. 1891

Augusts Otto.Hermanis Ievalds Kristapa d., dz. 1900

Avotiņa Helēna Kārļa m., dz. 1929

Avotiņa Janīna Jāņa m., dz. 1900

Avotiņš Kārlis Jāņa d., dz. 1895

Ābele Teodors Augusts Gustava d., dz. 1906

Ābele Valentīna Friča m., dz. 1917

Ābelīte Arnis Nikolaja d., dz. 1936

Ābelīte Nikolajs Jāņa d., dz. 1902

Ābelīte Zelma Jāņa m., dz. 1896

Ādolfa (Ādolfija) Līze Jēkaba m., dz. 1888

Ādolfs (Ādolfijs) Arnolds Kārļa d., dz. 1923

Ādolfs (Ādolfijs) Kārlis Edvīns Kārļa d., dz. 1926

Ādolfs (Ādolfijs) Kārlis Mārtiņa d., dz. 1888

Āpse Cecīlija Jēkaba m., dz. 1936

Āpse Grieta Jāņa m., dz. 1907

Āpse Marta Jēkaba m., dz. 1937

Āpsis Antons Jēkaba d., dz. 1939

Āpsis Jēkabs Jāņa d., dz. 1910

Bergs Juris Jāņa d., dz. 1905

Bierande Ausma Žaņa m., dz. 1935

Bierande Emma Ieva Kārļa m., dz. 1911

Bierande Vizma Žaņa m., dz. 1934

Bierands Žanis Ērmaņa d., dz. 1901

Birzniece Aina Hermaņa m., dz. 1929

Birzniece Elvīra, dz. 1887

Birzniece Elza Mārtiņa m., dz. 1902

Birzniece Ilze Sīmaņa m., dz. 1896

Birznieks Aivars Hermaņa d., dz. 1936

Birznieks Aļģirts Fricis Kārļa d., dz. 1928

Birznieks Ernests Sīmaņa d., dz. 1887

Birznieks Gunārs Hermaņa d., dz. 1932

Birznieks Hermanis Kristapa d., dz. 1894

Birznieks Jānis Kārļa d., dz. 1927

Birznieks Kārlis Kārļa d., dz. 1885

Birznieks Kārlis Visvaldis Kārļa d., dz. 1923

Birznieks Rūdolfs Kārļa d., dz. 1931

Birznieks Voldemārs Kārļa d., dz. 1925

Bruders Jānis Edvarta d., dz. 1904

Brūdere Trīne Jēkaba m., dz. 1884

Brūders Jānis Jāzepa d., dz. 1917

Brūders Jāzeps Jāņa d., dz. 1890

Brūvere Herta Kārļa m., dz. 1920

Brūvers Kārlis Bērtuļa d., dz. 1872

Bumbieris Ernests Jāņa d., dz. 1881

Bumbieris Voldemārs Ernesta d., dz. 1924

Burģele Lilija Jēkaba m., dz. 1911

Burģelis Augusts Jāņa d., dz. 1903

Burģelis Jānis Augusta d., dz. 1939

Burka Jēkabs Friča d., dz. 1895

Burka Lība Andreja m., dz. 1889

Burka Līvija Jēkaba m., dz. 1933

Buse Voldemārs Ernesta d., dz. 1892

Caune Voldemārs Andreja d., dz. 1901

Cīrule Anna Jāzepa m., dz. 1906

Cīrule Marija Jāņa m., dz. 1919

Cīrule Māra Biruta Jāņa m., dz. 1940

Cīrule Valija Jāņa m., dz. 1933

Cīrulis Arvīds Jāņa d., dz. 1930

Cīrulis Jānis Jāzepa d., dz. 01.12.1941

Cīrulis Jānis Mārtiņa d., dz. 1905

Cīrulis Jāzeps Mārtiņa d., dz. 1907

Cīrulis Laimonis Jāzepa d., dz. 1938

Didrihsone Dzintra Jēkaba m., dz. 1939

Didrihsone Līna Indriķa m., dz. 1915

Didrihsons Jēkabs Andreja d., dz. 1893

Didrihsons Klāvs Andreja d., dz. 1897

Doniņa Irēna Alīse Jāņa m., dz. 1905

Doniņš Augusts Jēkaba d., dz. 1898

Eņģele Anna Jura m., dz. 1882

Eņģele Lūcija Pētera m., dz. 1905

Eņģelis Ādams Krista d., dz. 1877

Eņģelis Pēteris Kristapa d., dz. 1907

Frickaua Alīse Kristapa (Kriša) m., dz. 1911

Frickaua Ausma Friča m., dz. 1940

Frickaus Fricis Jura d., dz. 1896

Frickaus Laimonis Friča d., dz. 1927

Fride Ernests Mārtiņa d., dz. 1881

Fride Karlīne Mārtiņa m., dz. 1884

Gaiķe Alma Kristapa m., dz. 1914

Gaiķis Arvīds Viļa d., dz. 1908

Gansons Andrejs Voldemārs Nikolaja d., dz. 1912

Goldmanis Kārlis Jāņa d., dz. 1904

Grence Līna Jāņa m., dz. 1925

Grence Līze Friča m., dz. 1885

Grencis Jānis Mārtiņa d., dz. 1884

Grencis Valdis Jāņa d., dz. 1921

Grīnberga Aina Arvīda m., dz. 1929

Grīnberga Elfrīda Viļuma m., dz. 1902

Grīnberga Nora Arvīda m., dz. 1932

Grīnbergs Arvīds Friča d., dz. 1897

Grīnbergs Gunārs Arvīda d., dz. 1931

Grīnbergs Jānis Arvīda d., dz. 1934

Grundmane Lote Jāņa m., dz. 1898

Grundmanis Alfrēds Andreja d., dz. 1927

Grundmanis Andrejs Betmeja d., dz. 1900

Grundmanis Gunārs Andreja d., dz. 1934

Hertele Erna Jāņa m., dz. 1905

Hertele Vija Aleksandra m., dz. 1928

Hertelis Aivars Aleksandra d., dz. 1939

Hertelis Ilgvars Aleksandra d., dz. 1932

Irneste (Vilsone) Biruta Jāņa (Alberta) m., dz. 1932

Irneste (Vilsone) Skaidrīte Jāņa (Alberta) m., dz. 1935

Irnests (Vilsons) Laimonis Jāņa (Alberta) d., dz. 1930

Jaunzeme Lidija Ernesta m., dz. 1896

Jaunzeme Mirdza Kārļa m., dz. 1936

Jaunzems Arnis Kārļa d., dz. 1924

Jaunzems Kārlis Jāņa d., dz. 1895

Jākobsone Milda Adelīne Ādama m., dz. 1902

Jākobsons Ernests Kārļa d., dz. 1919

Jākobsons Imants Visvaldis Kārļa d., dz. 1935

Jākobsons Kārlis Kristapa d., dz. 1888

Jirgensone Lidija Andža m., dz. 1890

Jirgensons Ilgvars Jāņa d., dz. 1930

Jirgensons Jānis Kristapa d., dz. 1891

Kalēja Dzidra Jēkaba m., dz. 1934

Kalēja Elza Jēkaba m., dz. 1927

Kalēja Maiga Andreja m., dz. 1894

Kalējs Jānis Jēkaba d., dz. 1923

Kalējs Jēkabs Andreja d., dz. 1895

Kalējs Jēkabs Jēkaba d., dz. 1924

Kalteniece Marija Miķeļa m., dz. 1904

Kaltenieks Jānis Toma d., dz. 1901

Kaltenieks Voldemārs Jāņa d., dz. 1929

Kaufmane Indra Anša m., dz. 1941

Kaufmane Matilde Friča m., dz. 1906

Kaufmanis Ansis Kriša d., dz. 1902

Kārkliņa Anna Jāņa m., dz. 1903

Kārkliņa Ilma Jāņa m., dz. 1934

Kārkliņa Valda Jāņa m., dz. 1932

Kārkliņš Jānis Mārtiņa d., dz. 1891

Kārkliņš Teodors Jāņa d., dz. 1879

Klabe Lūcija Indriķa m., dz. 1906

Klabis Alberts Matīsa d., dz. 1902

Klabis Jānis Alberta d., dz. 1940

Klāvsone Anna Malvīne Andža m., dz. 1901

Klāvsone Mudra Otto m., dz. 1932

Klāvsons Arnolds Otto d., dz. 1927

Klāvsons Edmunds Otto d., dz. 1930

Klāvsons Otto Emīls Ernesta d., dz. 1899

Klūģe Ilga Ādama m., dz. 1931

Klūģe Katrīna Krista m., dz. 1905

Klūģe Māra Ādama m., dz. 1936

Klūģis Ādams Jāņa d., dz. 1880

Klūģis Eduards Ādama d., dz. 1930

Klūģis Gunārs Ādama d., dz. 1932

Krasta Anna Pētera m., dz. 1903

Krasta Velta Ernesta m., dz. 1939

Krasts Ernests Jāņa d., dz. 1910

Kreiča Ieva Anša m., dz. 1870

Krieva Astra Ligita Dāvja m., dz. 1930

Krieva Elizabete Ernesta m., dz. 1904

Krievs Dāvis Dāvja d., dz. 1895

Kviese Marija Jāņa m., dz. 1895

Kviesis Antons Jāņa d., dz. 1922

Kviesis Jānis Jāņa d., dz. 1897

Ķivelītis Fricis Friča d., dz. 1893

Landers Jēkabs Miķeļa d., dz. 1882

Lasmane Alma Matīsa m., dz. 1908

Lasmane Anna Inta m., dz. 1867

Lasmane Māra Ādama m., dz. 1935

Lasmanis Ādams Jāņa d., dz. 1908

Lejniece Anna Kristapa m., dz. 1900

Lejniece Biruta Ernesta m., dz. 1940

Lejniece Emīlija Ernesta m., dz. 1923

Lejniece Hedviga Emīlija Viļa m., dz. 1920

Lejnieks Ernests Ernesta d., dz. 1892

Lejnieks Ernests Kārļa d., dz. 1912

Lejnieks Visvaldis Ernesta d., dz. 1928

Lerha Alīse Sīmaņa m., dz. 1894

Lerhs Kārlis Jāņa d., dz. 1897

Lieljukse Anna Andreja m., dz. 1886

Lieljukse Vera Kristapa m., dz. 1927

Lieljuksis Kristaps Jāņa d., dz. 1873

Liepiņa Irma Andreja m., dz. 1910

Liepiņš Eduards Mārtiņa d., dz. 1910

Lubāne Irēna (Irīna) Broņislava m., dz. 1939

Lubāne Klementīne Kazimira m., dz. 1920

Lubāns Antons Broņislava d., dz. 1940

Lubāns Broņislavs Antona d., dz. 1908

Lulle Bille, dz. 1891

Lulle Ernests Jāņa d., dz. 1894

Lulle Gunārs Ernesta d., dz. 1932

Malka Emīlija Jura m., dz. 1903

Malks Aivars Kriša d., dz. 1937

Malks Elmārs Kriša d., dz. 1932

Malks Krišs Jēkaba d., dz. 1895

Malks Tālivaldis Kriša d., dz. 1931

Matisone Elza Kriša m., dz. 1900

Matisons Jānis Mārtiņa d., dz. 1899

Māliņa Agrita Antona m., dz. 1950

Māliņa Margarita Marija Jāņa m., dz. 1919

Māliņš Antons Jāņa d., dz. 1907

Māliņš Augusts Antona d., dz. 1939

Mātere Ilga Andža m., dz. 1929

Mātere Zenta Andža m., dz. 1926

Mātere Ženija Indriķa m., dz. 1903

Māters Andžs Jāņa d., dz. 1900

Māters Jānis Arnis Andža d., dz. 1939

Māters Juris Andža d., dz. 1934

Megne Katrīne Pētera m., dz. 1884

Megnis Pēteris Andreja d., dz. 1883

Meire Marija Jāzepa m., dz. 1910

Meire Valentīna Ādama m., dz. 1935

Meiris Alfons Ādama d., dz. 27.02.1942

Meiris Ādams Jāņa d., dz. 1905

Mirama Alīse Jūlija m., dz. 1900

Mirama Brigita Silvio m., dz. 1936

Mirams Silvio Arvīda d., dz. 1900

Mūrniece Amālija Andreja m., dz. 1918

Mūrniece Līna Pētera m., dz. 1899

Mūrnieks Alfrēds Andreja d., dz. 1930

Mūrnieks Andrejs Jāņa d., dz. 1893

Neiburga Karolīna Pētera m., dz. 1900

Neiburgs Ervīns Žaņa d., dz. 1920

Neiburgs Ojārs Žaņa d., dz. 1929

Neiburgs Žanis Ēvalda d., dz. 1898

Ozoliņa Alma Kārļa m., dz. 1939

Ozoliņa Anna Andreja m., dz. 1900

Ozoliņa Vilma Jēkaba m., dz. 1914

Ozoliņš Alberts Mārtiņa d., dz. 1933

Ozoliņš Artūrs Mārtiņa d., dz. 1935

Ozoliņš Eduards Jāņa d, dz. 1912

Ozoliņš Edvards Mārtiņa d., dz. 1932

Ozoliņš Ēriks Kārļa d., dz. 1929

Ozoliņš Kārlis Ādama d., dz. 1898

Ozoliņš Kārlis Mārtiņa d., dz. 1898

Ozoliņš Kārlis Mārtiņa d., dz. 1926

Ozoliņš Laimonis Kārļa d., dz. 1924

Ozoliņš Mārtiņš Jāņa d., dz. 1895

Petere Auguste Emma Anša m., dz. 1901

Peters Krišs Miķeļa d., dz. 1900

Pētersone Ženija Jāņa m., dz. 1896

Pētersons Fricis Jāņa d., dz. 1895

Pētersons Laimonis Friča d., dz. 1924

Pilskalns Jēkabs Miķeļa d., dz. 1895

Pinkule Marija Ādama m., dz. 1905

Pinkulis Jāzeps Jāņa d., dz. 1904

Pinkulis Viktors Jāzepa d., dz. 1940

Pīkša Anna Pētera m., dz. 1874

Pīkša Ādams Pētera d., dz. 1872

Pīkša Jānis Ādama d., dz. 1906

Polence Marija Vilhelma m., dz. 1879

Poriete Ieva Jēkaba m., dz. 1888

Poriete Ilga Jāzepa m., dz. 1930

Porietis Arnolds Jāzepa d., dz. 1927

Porietis Jāzeps Jēkaba d., dz. 1889

Porietis Miervaldis Jāzepa d., dz. 1926

Pornieks Jānis Jāņa d., dz. 1897

Priede Aija Mārtiņa m., dz. 1936

Priede Kārlis Mārtiņa d., dz. 1940

Priede Laimdota Mārtiņa m., dz. 1931

Priede Malda Mārtiņa m., dz. 1927

Priede Mārtiņš Mārtiņa d., dz. 1893

Priede Paulīne Kriša m., dz. 1904

Priedniece Elza Dāvja m., dz. 1905

Priednieks Ivars Kārļa d., dz. 1931

Priednieks Jānis Kārļa d., dz. 1933

Priednieks Kārlis Ulriha d., dz. 1905

Prūsis Andrejs Jāzepa d., dz. 1906

Putniņa Anna Friča m., dz. 1899

Putniņa Miranda Kārļa m., dz. 1935

Putniņš Kārlis Jāņa d., dz. 1902

Putniņš Zigurds Kārļa d., dz. 1932

Raibarte Margrieta Jorena m., dz. 1874

Raibarts Alfrēds Jāņa d., dz. 1916

Raibarts Jānis Jēkaba d., dz. 1876

Raibarts Pēteris Jāņa d., dz. 1900

Reidliha Vija Miķeļa m., dz. 1929

Reidliha Ženija Jēkaba m., dz. 1906

Reidlihs Laimonis Miķeļa d., dz. 1935

Reidlihs Miķelis Miķeļa d., dz. 1898

Reihenbaha Made Kristapa m., dz. 1885

Reihenbaha Velta Rūdolfa m., dz. 1925

Reihenbahs Alberts Rūdolfa d., dz. 1920

Reihenbahs Arvīds Rūdolfa d., dz. 1928

Reihenbahs Ernests Rūdolfa d., dz. 1921

Reihenbahs Rūdolfs Miķeļa d., dz. 1882

Reinholde Lavīze Jura m., dz. 1896

Reinholds Ādams Jāņa d., dz. 1897

Reinholds Gunārs Ādama d., dz. 1932

Reinholds Harijs Ādama d., dz. 1929

Rimbenieks-Ribenieks Ēvalds Krista d., dz. 1888

Rīgelis Raimonds Andreja d., dz. 1915

Rītiņa Helēna Marija Niklāva m., dz. 1918

Rītiņa Mārīte Gotharda m., dz. 1940

Rītiņš Gothards Voldemārs Kārļa d., dz. 1908

Rītiņš Juris Gotharda d., dz. 1941

Rosa Daina Kārļa m., dz. 1941

Rosa Liliāna Kārļa m., dz. 1932

Rosa Marta Augusta m., dz. 1900

Ross Gunārs Kārļa d., dz. 1937

Ross Ivars Kārļa d., dz. 1936

Ross Kārlis Fridriha d., dz. 1902

Rudzīte Dzidra Ernesta m., dz. 1926

Rudzīte Matilde Klāva m., dz. 1901

Rudzīte Milvija Ernesta m., dz. 1933

Rudzītis Ernests Friča d., dz. 1892

Rudzītis Osvalds Ernesta d., dz. 1925

Ruņģevica Hermīne Jāzepa m., dz. 1930

Ruņģevica Katrīne Ādama m., dz. 1902

Ruņģevics Alberts Jāzepa d., dz. 1932

Ruņģevics Jāzeps Pētera d., dz. 1902

Ruņģevics Valdis Jāzepa d., dz. 1928

Salnājs (Jaunskungs) Fricis Edgars Hugo Ērmaņa d., dz. 1906

Sedola Anna Jāņa m., dz. 1896

Sedola Rasma Velga Kārļa m., dz. 1922

Sedols Ilgvars Kārļa d., dz. 1923

Sedols Kārlis Klāva d., dz. 1892

Siliņš Ādams Jāņa d., dz. 1912

Sīlis Jāzeps Pētera d., dz. 1896

Skroderēna Marija Alvīne Kristapa m., dz. 1912

Skroderēna Mirdza Līna Rūdolfa m., dz. 1938

Skroderēna Sarmīte Emīlija Rūdolfa m., dz. 1940

Skuja Mārtiņš Jāņa d., dz. 1906

Smiksts Alfrēds Zamuēla d., dz. 1904

Sprūde Fricis Klāva d., dz. 1890

Sprūde Velta Friča m., dz. 1924

Stabulniece Auguste Mārtiņa m., dz. 1901

Stabulniece Gundega Jāņa m., dz. 1924

Stabulniece Made Kriša m., dz. 1890

Stabulniece Rasma Jāņa m., dz. 1925

Stabulnieks Andrejs Friča d., dz. 1889

Stabulnieks Jānis Friča d., dz. 1897

Stabulnieks Valdis Andreja d., dz. 1925

Strauta Aina Kriša m., dz. 1928

Strauta Ieva Andreja m., dz. 1900

Strauts (Andersons) Krišs Otto d., dz. 1895

Strazdiņa Edīte Nikolaja m., dz. 1940

Strazdiņa Elizabete Indriķa m., dz. 1910

Strazdiņš Nikolajs Jāņa d., dz. 1902

Strujevska Grieta Bērtuļa m., dz. 1913

Strujevskis Arvīds Pētera d., dz. 1937

Strujevskis Pēteris Jāņa d., dz. 1901

Sviestiņa Vilma Mārtiņa m., dz. 1901

Sviestiņš Alvis Friča d., dz. 1939

Sviestiņš Egīls Friča d., dz. 1936

Sviestiņš Fricis Friča d., dz. 1901

Šnipke Antra Augusta m., dz. 1941

Šnipke Augusts Jēkaba d., dz. 1896

Šnipke Līne Indriķa m., dz. 1901

Šnipke Raimonds Augusta d., dz. 1935

Šnipke Vilma Augusta m., dz. 1924

Šterna Matilde Marija Viļa m., dz. 1909

Šterns Eduards Jāņa d., dz. 1903

Štorha Lidija Līze Indriķa m., dz. 1911

Štrausa Elvīra Andža m., dz. 1910

Štrausa Elza Roberta m., dz. 1919

Štrausa Jūle Kārļa m., dz. 1885

Štrausa Līze Uldriķa m., dz. 1898

Štrausa Velta Dāvida m., dz. 1931

Štrauss Alberts Jēkaba d., dz. 1901

Štrauss Dāvids Kārļa d., dz. 1898

Štrauss Kārlis Roberta d., dz. 1922

Štrauss Pauls Jāņa d., dz. 1913

Štrauss Roberts Ernesta d., dz. 1890

Štrauss Visvaldis Dāvida d., dz. 1922

Štrauss Zigurds Roberta d., dz. 1940

Tetere Katrīna Miķeļa m., dz. 1863

Tetere Marta Elizabete Andreja m., dz. 1895

Teteris Alfrēds Dāvida d., dz. 1897

Teteris Juris Alfrēda d., dz. 1925

Tērauda (Štālberga) Ieva Bērtuļa m., dz. 1867/1868

Tērauds (Štālbergs) Jānis Kārļa d., dz. 1900

Tērauds Jānis Jāņa d., dz. 1927/1928

Tērauds Visvaldis Jāņa d., dz. 1926

Tomšēvica Eda Jura m., dz. 1894

Tomšēvica Milda Kristapa m., dz. 1927

Tomšēvics Kristaps Kristapa d., dz. 1931

Tomšēvics Kristaps Mārtiņa d., dz. 1900

Treimane Grieta Jēkaba m., dz. 1898

Treimanis Kārlis Hermaņa d., dz. 1897

Ulmane Marija Ērmaņa m., dz. 1900

Ulmanis Jānis Viļa d., dz. 1900

Ulpe Ķērsta, dz. 1869

Vārpiņa Apolonija Jāņa m., dz. 1935

Vārpiņa Ārija Krista m., dz. 1932

Vārpiņa Katrīna Ādama m., dz. 1890

Vārpiņa Marija Jāņa m., dz. 1905

Vārpiņš Arvīds Jāņa d., dz. 1931

Vārpiņš Jānis Andža d., dz. 1897

Vārpiņš Krists Andža d., dz. 1900

Vārpiņš Valdis Krista d., dz. 1929

Vilsone Milda Jāņa m., dz. 1911

Vilsone Rasma Alberta m., dz. 1939

Vilsons Alberts Ādama d., dz. 1906

Virbule Anna Miķeļa m., dz. 1906

Virbule Ausma Emīlija Jāņa m., dz. 1939

Virbule Elīne Marija Jāņa m., dz. 1937

Virbulis Gunārs Jāņa d., dz. 1934

Virbulis Jānis Inta d., dz. 1906

Vītols Vilnis Andreja d., dz. 1934

Volkovska Lidija Andreja m., dz. 1908

Volkovskis Fricis Žanis Viļa d., dz. 1905

Zaula Austra Anša m., dz. 1923

Zaula Emīlija Jēkaba m., dz. 1901

Zaula Lidija Anša m., dz. 1925

Zauls Ansis Ernesta d., dz. 1897

Zeiburliņš Žanis Jāņa d., dz. 1901

Zemgale Šarlote Jēkaba m., dz. 1896

Zemgale Velta Jura m., dz. 1931

Zemgalis Juris Hermaņa d., dz. 1899

Zemture Lilija Friča m., dz. 1934

Zemture Rozālija Friča m., dz. 1909

Zemturis Fricis Jāņa d., dz. 1905

Zemurbēja Jūle Kriša m., dz. 1894

Zemurbējs Alberts Friča d., dz. 1932

Zemurbējs Arnolds Friča d., dz. 1934

Zemurbējs Artūrs Friča d., dz. 1928

Zemurbējs Fricis Kriša d., dz. 1883

Zemurbējs Krišs Friča d., dz. 1913

Zikmane Elizabete Friča m., dz. 1901

Zikmane Melita Jāzepa m., dz. 1935

Zikmanis Jāzeps Mārtiņa d., dz. 1894

Zīverte Emīlija Kārļa m., dz. 1890