Vārds un/vai uzvārds:
Dzimšanas gads:
Apriņķis, pagasts:
 

Meklējot Bauskas apr., atrasti 575 cilvēki

Adamaite Alīse Zuzanna Pētera m., dz. 1910

Adamaite Velga Pētera m., dz. 1940

Adamaitis Aivars Pētera d., dz. 1936

Adamaitis Ivars Pētera d., dz. 1934

Adamaitis Pēteris Roberts Kristapa d., dz. 1890

Adiene Aina Hermaņa m., dz. 1930

Adiene Natālija Mārtiņa m., dz. 1881

Adienis Hermanis Jānis Krišjāņa d., dz. 1892

Akmeņkalna Aija Pētera m., dz. 1940

Akmeņkalna Ģertrūde Voldemāra m., dz. 1912

Akmeņkalns Juris Pētera d., dz. 11.10.1941

Akmeņkalns Pēteris Krišjāņa d., dz. 1912

Andreika Arnolds Krišjāņa d., dz. 1924

Andreika Krišjānis Jāņa d., dz. 1889

Andreika Milda Krišjāņa m., dz. 1895

Andreika Rita Krišjāņa m., dz. 1927

Arāja Mirdza Jēkaba m., dz. 1915

Arājs Mārtiņš Arvīds Mārtiņa d., dz. 1910

Arājs Uldis Arvīda d., dz. 1941

Audre Arnis Augusta d., dz. 1929

Audre Augusts Jāņa d., dz. 1900

Audre Olga Indriķa m., dz. 1902

Audre Valda Augusta m., dz. 1932

Augstkāja Dora Pētera m., dz. 1871

Augstkāja Marija Pētera m., dz. 1910

Augstkājs Jānis Jāņa d., dz. 1906

Auguste Zelma Jāņa m., dz. 1908

Augusts Mārtiņš Jāņa d., dz. 1901

Auniņa Anna, dz. 1877

Auniņš Jānis Jēkaba d., dz. 1906

Auniņš Jēkabs, dz. 1861

Austriņa Austra Jāņa m., dz. 1908

Austriņš Ojārs Pauļa d., dz. 1940

Austriņš Paulis Vilis Pētera d., dz. 1910

Austriņš Visvaldis Pauļa d., dz. 1938

Ādama Ināra Paula m., dz. 1936

Ādama Vaira Paula m., dz. 1938

Ādama Velta Jāņa m., dz. 1911

Ādams Jānis Jāņa d., dz. 1858

Ādams Pauls Jāņa d., dz. 1899

Ārente Milda Krišjāņa m., dz. 1919

Ārents Valdis Krišjāņa d., dz. 1900

Āriņa Emīlija Marija Jēkaba m., dz. 1883

Āriņa Laima Eižena m., dz. 1919

Āriņš Eižens Eižena d., dz. 1906

Āriņš Eižens Ģederta d., dz. 1874

Balode (vārds nav zināms) Jāņa m., dz. 05.01.1942

Balode Aina Mārtiņa m., dz. 1936

Balode Anita Ādolfa m., dz. 1939

Balode Anna Jura m., dz. 1878

Balode Anna Kārļa m., dz. 1911

Balode Hermīne Andreja m., dz. 1914

Balode Hermīne Kārļa m., dz. 1913

Balode Katrīna Mārtiņa m., dz. 1883

Balode Ligita Roberta m., dz. 1940

Balode Milda Jāņa m., dz. 1911

Balode Mirdza Jāņa m., dz. 1937

Balode Rita Ērika Jāņa m., dz. 1940

Balodis Ādolfs Jāņa d., dz. 1903

Balodis Jānis Mārtiņa d., dz. 1937

Balodis Jānis Mārtiņa d., dz. 1903

Balodis Kārlis Roberta d., dz. 18.01.1942

Balodis Mārtiņš Rūdolfs Mārtiņa d., dz. 1905

Balodis Roberts Pētera d., dz. 1906

Balodītis Miķelis Jāņa d., dz. 1914

Barzdēviča Anna Jāņa m., dz. 1891

Barzdēviča Ludviga Andreja m., dz. 1927

Barzdēvičs Alberts Andreja d., dz. 1923

Barzdēvičs Andrejs Andreja d., dz. 1889

Barzdēvičs Ludvigs Andreja d., dz. 1919

Beinarte Irēna, dz. 1883

Beinarte Lība, dz. 1857

Beinarts Eduards, dz. 1888

Beinerte Anna Jāņa m., dz. 1885

Beinerte Apolonija Jāņa m., dz. 1914

Beinerts Dzintars Nikolajs Jāņa d., dz. 1913

Beinerts Jānis Imants Jāņa d., dz. 1912

Beots Maksis Andreja d., dz. 1902

Bermana Beile Mendela m., dz. 1903

Bermana Lība Dāvida m., dz. 1931

Bermans Dāvids Īdela d., dz. 1883

Bermans Ruvens (Roberts) Dāvida d., dz. 1927

Bermans Sīmanis (Sima) Dāvida d., dz. 1925

Bethere Vera Eduarda m., dz. 1903

Bethers Edvīns Paula d., dz. 1929

Bethers Pauls Jāņa d., dz. 1899

Biseniece Alise Teodora m., dz. 1904

Bisenieks Eduards Jāņa d., dz. 1901

Bisenieks Jānis Jāņa d., dz. 1906

Bleke Hermīne Mārtiņa m., dz. 1870

Bleke Jānis Jāņa d., dz. 1901

Bleke Milda Mārtiņa m., dz. 1904

Borena Elga Nikodima m., dz. 1924

Buholde Cecīlija Jāņa m., dz. 1901

Burkovska Marta Andreja m., dz. 1885

Burkovskis Alfrēds Jāzepa d., dz. 1889

Burkovskis Andrejs Alfrēda d., dz. 1929

Burkovskis Arnolds Alfrēda d., dz. 1919

Butleviča Anna Zuzanna Jāņa m., dz. 1883

Butlevičs Elmārs Mārtiņa d., dz. 1930

Butlevičs Mārtiņš Mārtiņa d., dz. 1887

Butlevičs Oskars Mārtiņa d., dz. 1924

Celma Anna Jēkaba m., dz. 1905

Celma Trīne Jura m., dz. 1880

Celms Jēkabs Krišjāņa d., dz. 1870

Ceplīte Irīna Jāņa m., dz. 1917

Ceplītis Artūrs Jāņa d., dz. 1914

Ceplītis Jānis Artūra d., dz. 1940

Cielava Voldemārs Jēkabs Jāņa d., dz. 1898

Ciemiņa Olga Kārļa m., dz. 1909

Ciemiņš Arnolds Andreja d., dz. 1900

Ciemiņš Laimonis Arnolda d., dz. 1936

Cinovska Jūlija Marija Jāņa m., dz. 1913

Cinovska Rasma Teodora m., dz. 1940

Cinovskis Ojārs Teodora d., dz. 1939

Cinovskis Teodors Jānis Jāņa d., dz. 1901

Čekste Jānis Miķeļa d., dz. 1893

Dileviča Marija Pētera m., dz. 1890

Dūmiņa Erna Nikolaja m., dz. 1900

Dūmiņa Inese Pauļa m., dz. 1929

Dūmiņš Ivars Pauļa d., dz. 1932

Dūmiņš Paulis Jāņa d., dz. 1902

Ekšteina Berta Emīlija Friča m., dz. 1901

Ekšteins Jānis Jāņa d., dz. 1884

Feitelmane Dora Josela m., dz. 1889

Feitelmane Merija Ruvina m., dz. 1926

Feitelmanis Ābrams Ruvina d., dz. 1924

Feitelmanis Ruvins Noahs Haima d., dz. 1894

Feldmane Anna Jāņa m., dz. 1899

Feldmane Elizabete Jāņa m., dz. 1897

Feldmanis Ādolfs Ernesta d., dz. 1893

Feldmanis Jānis Jāņa d., dz. 1886

Folkmane Adele Mārtiņa m., dz. 1879

Folkmanis Jānis Andreja d., dz. 1884

Freimane Lilija Anša m., dz. 1898

Freimanis Laimdots Viļa d., dz. 1921

Freimanis Vilis Eižens Aleksandra d., dz. 1901

Frišmane Elizabete Antona m., dz. 1881

Frišmanis Bruno Teodora d., dz. 1906

Frišmanis Teodors Kārlis Jāņa d., dz. 1873

Frišmanis Vilis Kārļa d., dz. 1910

Frīdenberga Dārta Pētera m., dz. 1865

Frīdenberga Hilda Jāņa m., dz. 1898

Frīdenberga Ingrīda Herta Krišjāņa m., dz. 1929

Frīdenbergs Gunārs Krišjāņa d., dz. 1924

Frīdenbergs Jānis Krišjāņa d., dz. 1860

Frīdenbergs Krišjānis Jāņa d., dz. 1893

Frīdenbergs Zigurds Krišjāņa d., dz. 1923

Galiņa Anna Jāņa m., dz. 1871

Galiņa Austra Teodora m., dz. 1908

Galiņš Jānis Teodors Jēkaba d., dz. 1906

Galiņš Jēkabs Pētera d., dz. 1870

Gludiņa Grācija Arnolda m., dz. 1937

Gludiņa Margarita Kārļa m., dz. 1909

Gludiņš Jānis Arnolda d., dz. 1940

Grosberga Anna Augusta m., dz. 1908

Grosberga Hedviga Jēkaba m., dz. 1916

Grosberga Laima Andreja m., dz. 1940

Grosbergs Alberts Kristapa d., dz. 1902

Grosbergs Andrejs Andreja d., dz. 1903

Hauptmane Olga Mārtiņa m., dz. 1892

Hauptmane Spodra Pāvila m., dz. 1924

Hauptmanis Laimonis Pāvila d., dz. 1926

Hauptmanis Pāvils Mārtiņa d., dz. 1889

Irbe Pēteris Dāvida d., dz. 1894

Ivanovska Augustīne, dz. 1879

Ivanovska Leontīne Kārļa m., dz. 1921

Ivanovskis Arnolds Friča d., dz. 1910

Ivanovskis Fricis Friča d., dz. 1877

Jakobsone Šifra Feiga Zālamana m., dz. 1886

Jakobsons Vulfs Jankeļa d., dz. 1880

Jansone Aina Ādolfa m., dz. 1927

Jansone Amilda Kārļa m., dz. 1901

Jansone Ilga Ādolfa m., dz. 1935

Jansone Irēna Jāņa m., dz. 1902

Jansons Arnolds Mārtiņš Hermaņa d., dz. 1907

Jansons Ādolfs Pētera d., dz. 1896

Jansons Gunārs Arnolda d., dz. 1933

Jansons Jānis Ādolfa d., dz. 1932

Jākobsone Minna Apolonija Dāvida m., dz. 1893

Jātniece Elza Jura m., dz. 1910

Jātniece Millija Jāņa m., dz. 1888

Jātniece Ruta Arnolda m., dz. 1933

Jātnieks Alberts Jāņa d., dz. 1891

Jātnieks Arnolds Pētera d., dz. 1893

Jātnieks Gunārs Arnolda d., dz. 1936

Jātnieks Jānis Arnolda d., dz. 1939

Jātnieks Pēteris Jāņa d., dz. 1857

Jēkabsone Aija Žaņa m., dz. 1935

Jēkabsone Hilda Jāņa m., dz. 1898

Jēkabsons Ilgvars Žaņa d., dz. 1931

Jēkabsons Modris Žaņa d., dz. 1927

Jēkabsons Žanis Indriķa d., dz. 1897

Jofe Daumants Izraēla d., dz. 1922

Jofe Gunārs Izraēla d., dz. 1925

Jofe Imants Izraēla d., dz. 1920

Jofe Izraēls Šeftela d., dz. 1893

Jofe Izriels Maksis (Markus) Šeftela d., dz. 1877

Jofe Lizete Jāņa m., dz. 1893

Jofe Šeina Leja Josifa m., dz. 1884

Juksis Juris Indulis Kārļa d., dz. 1937

Kaktiņa Lūcija Mārtiņa m., dz. 1899

Kaktiņš Mārtiņš Andreja d., dz. 1899

Kalēja Marija Jāņa m., dz. 1867/1876

Kalēja Veronika Jāņa m., dz. 1903

Kalējs Andrejs Andreja d., dz. 1899

Kalējs Jānis Andreja d., dz. 1938

Kalējs Krišjānis Jura d., dz. 1911

Kalējs Zigurds Andreja d., dz. 1930

Kalniņa Emīlija Kristapa m., dz. 1873

Kalniņa Marija Jēkaba m., dz. 1869

Kalniņa Milda Mārtiņa m., dz. 1900

Kalniņš Mārtiņš Mārtiņa d., dz. 1887

Kalniņš Rūdolfs Jēkaba d., dz. 1897

Kalniņš Tālivaldis Mārtiņa d., dz. 1940

Kalniņš Voldemārs Jēkaba d., dz. 1894

Kaļķe Berta Friča m., dz. 1892

Kaļķe Mirdza Jāņa m., dz. 1928

Kaļķis Jānis Friča d., dz. 1892

Kaļķis Jānis Jāņa d., dz. 1926

Kamrāde Marija Reiņa m., dz. 1876

Kamrāds Alberts Jēkaba d., dz. 1906

Kāle Emīlija, dz. 1886

Kārkliņa Līna Kārļa m., dz. 1912/1916

Kārkliņš Jēkabs Jura d., dz. 1896

Kiršteina Dzidra Jāņa m., dz. 1923

Kiršteina Rasma Jāņa m., dz. 1925

Kiršteins Jānis Didriķa d., dz. 1879

Kļaviņa Helēna, dz. 1876

Kļaviņš Jēkabs Georga d., dz. 1874

Krezevska Aleksandra Anša m., dz. 1898

Krezevska Rūta Alfrēda m., dz. 1926

Krezevska Skaidrīte Alfrēda m., dz. 1929

Krezevskis Alfrēds Jāņa d., dz. 1888

Krezevskis Jānis Alfrēda d., dz. 1932

Kristons Jānis Rūdolfs Andreja d., dz. 1885

Krūmiņš Osvalds Eižens Teodora d., dz. 1913

Kundziņa Vilma Mārtiņa m., dz. 1914

Kundziņš Eduards Jāņa d., dz. 1901

Kūla Antonija Karolīna Jāņa m., dz. 1899

Kūla Ausma Jēkaba m., dz. 1934

Kūla Biruta Jēkaba m., dz. 1928

Kūla Ina Jāņa m., dz. 1903

Kūla Jēkabs Andreja d., dz. 1896

Kūla Juris Andreja d., dz. 1901

Kūla Velta Jura m., dz. 1932

Kūla Zigurds Jura d., dz. 1932

Ķempēns Reinis Mārtiņa d., dz. 1890

Ķešāne Lidija Kārļa m., dz. 1906

Ķēniņa Alvīne Jēkaba m., dz. 1890

Ķēniņa Dārta, dz. 1866

Ķēniņa Katrīne Jēkaba m., dz. 1892

Ķēniņa Valija Jēkaba m., dz. 1899

Ķēniņš Kārlis Jēkaba d., dz. 1894

Ķīsele Milda Jāņa m., dz. 1911

Ķīselis Aivars Aleksis Andreja d., dz. 1937

Ķīselis Andrejs Jūlija d., dz. 1905

Ķīselis Ēriks Andreja d., dz. 1939

Ķīselis Osvalds Andreja d., dz. 1928

Lauciņš Fridrihs Jāņa d., dz. 1908

Lauksargs Mārtiņš Rūdolfs Mārtiņa d., dz. 1901

Lavrinovičs Nikolajs Andreja d., dz. 1912

Leitenante Anna Rūdolfa m., dz. 1931

Leitenante Dārte, dz. 1857

Leitenante Emīlija Jāņa m., dz. 1906

Leitenants Rūdolfs Krista d., dz. 1890

Leja Anna Pētera m., dz. 1873

Lejniece Berta Andreja m., dz. 1901

Lejniece Mirdza Terēze Alberta m., dz. 1927

Lejniece Paulīne Terēze Mārtiņa m., dz. 1871

Lejniece Smaida Alberta m., dz. 1936

Lejnieks Alberts Roberta d., dz. 1895

Linga Gunārs Edgars Teodora d., dz. 1933

Linga Milda Jāņa m., dz. 1904

Linga Oskars Voldemārs Teodora d., dz. 1928/1930

Linga Rita Valija Teodora m., dz. 1939

Linga Teodors Aleksandrs Jēkaba d., dz. 1887

Lipmanoviča Jūlija Dāvida m., dz. 1905

Lipmanovičs Gutmans Šmula d., dz. 1889

Lipmanovičs Haims Gutmana d., dz. 1926

Lipmanovičs Izraēls Gutmana d., dz. 1924

Lodziņš Jānis, dz. 1908

Mauriņa Irma Eduarda m., dz. 1903

Mauriņš Jānis Vilhelms Mārča d., dz. 1887

Mediņa Brigita Jāņa m., dz. 1928

Mediņa Maiga Jāņa m., dz. 1924

Mediņa Marianna Eduarda m., dz. 1890/1896

Mediņš Eduards Jāņa d., dz. 1917

Mediņš Jānis Andreja d., dz. 1889

Meirenova Alīda Jāņa m., dz. 1894

Meirenovs Elmārs Voldemāra d., dz. 1929

Meirenovs-Duntavs Voldemārs Miķeļa d., dz. 1893

Melbārde Vineta Jāņa m., dz. 1934

Mieleika Inta Vernera m., dz. 1928

Mieleika Irma Jēkaba m., dz. 1900

Mieleika Vizma Vernera m., dz. 1932

Mieleiks Verners Aleksandrs Krišjāņa d., dz. 1900

Migla Andrejs Ludviga d., dz. 1940

Migla Edgars Ludviga d., dz. 1932

Migla Elza Jāņa m., dz. 1905

Migla Juris Ludviga d., dz. 1937

Migla Ludvigs Rūdolfs Otto d., dz. 1900

Migla Maiga Ludviga m., dz. 1928

Murevskis Artūrs Eduarda d., dz. 1911

Nagle Otīlija Gusta m., dz. 1895

Naglis Artūrs Ludviga d., dz. 1924

Naglis Leonards Ludviga d., dz. 1921

Naglis Ludvigs Jāņa d., dz. 1882

Neimane Irma Kārļa m., dz. 1922

Neimane Milda Andreja m., dz. 1895

Neimanis Jānis Kārļa d., dz. 1927

Neimanis Kārlis Kārļa d., dz. 1890

Nereta Grieta Ata m., dz. 1889

Olava Cecīlija Anna Jāņa m., dz. 1865

Pauļuka Marija Teodora m., dz. 1902

Pauļuks Teodors Jēkaba d., dz. 1867

Pauša Alma Kārļa m., dz. 1914

Paušs Arvīds Augusta d., dz. 1907

Paušs Māris Arvīda d., dz. 1937

Pečule Marta Jāņa m., dz. 1900

Pekalis Jānis Kārļa d., dz. 1902

Pētersone Ludmila Ādolfa m., dz. 1934

Pētersone Lūcija Kristapa m., dz. 1890

Pētersone Marta Jāņa m., dz. 1926

Pētersone Valērija Jāņa m., dz. 1930

Pētersone Viktorija Friča m., dz. 1904

Pētersons Ādolfs Mārtiņa d., dz. 1899

Pētersons Bonifācijs Ādolfa d., dz. 1926

Pētersons Jānis Jāņa d., dz. 1888

Pētersons Jānis Jāņa d., dz. 1934

Pētersons Osvalds Jāņa d., dz. 1937

Piebalga Lūcija, dz. 1910

Pļaveniece Marta Andreja m., dz. 1896

Pļaveniece Mirdza Jāņa m., dz. 1927

Pļaveniece Rūta Jāņa m., dz. 1936

Pļavenieks Jānis Friča d., dz. 1885

Pope Anna Kriša m., dz. 1890

Pozmantere Riva Motela m., dz. 1934

Pozmantere Seva Izraēla m., dz. 1890

Pozmanters Izraēls Motels Leizera d., dz. 1891

Pranka Anda Jāņa m., dz. 1938

Pranka Ērika Kārļa m., dz. 1903

Pranka Mairita Jāņa m., dz. 1935

Pranks Jānis Dāvja d., dz. 1900

Prāts Jānis Ģederta d., dz. 1878

Priede Daina Eduarda m., dz. 1914

Priede Ilga Jēkaba m., dz. 1938

Priedīte Paulīne Pētera m., dz. 1899

Priedītis Eduards Jūliusa d., dz. 1905

Priedītis Jānis Kārļa d., dz. 1900

Priedītis Kārlis Jāņa d., dz. 1936

Priedītis Valdis Jāņa d., dz. 1933

Putniece Minna Jāzepa m., dz. 1868

Putniece Monika Jāņa m., dz. 1915/1916

Putnieks Jānis Ernesta d., dz. 1870

Putnieks Leons Jāņa d., dz. 1907

Reinharde Agate Kārļa m., dz. 1890/1896

Reinharde Vija Jēkaba m., dz. 1929

Reinhards Jēkabs Kārļa d., dz. 1895

Reinhards Miervaldis Jēkaba d., dz. 1922

Reinhards Viesturs Jēkaba d., dz. 1924

Repša Alma Jāņa m., dz. 1904

Repša Alma Mārtiņa m., dz. 1918

Repša Anna Andreja m., dz. 1876

Repša Ludvigs Jāņa d., dz. 1908

Resne Biruta Mārtiņa m., dz. 1936

Resne Zelma Andreja m., dz. 1910

Resnis Ilgvars Mārtiņa d., dz. 1929

Resnis Mārtiņš Mārtiņa d., dz. 1889

Romane Aija Alberta m., dz. 1929

Romane Antonija Dāvja m., dz. 1893/1895

Romans Alberts Kristapa d., dz. 1886

Rone Aija Mārtiņa m., dz. 1937

Rone Alise Jāņa m., dz. 1903

Rone Rita Mārtiņa m., dz. 1927

Ronis Ēvalds Mārtiņa d., dz. 1926

Ronis Mārtiņš Eduards Jāņa d., dz. 1893

Rotšteins Andris Riharda d., dz. 1949

Ruķere Eglona Kārļa m., dz. 1923

Ruķere Zelma Friča m., dz. 1894

Ruķeris Jānis Kārļa d., dz. 1927

Ruķeris Kārlis Ģederta d., dz. 1890

Rutere Elizabete Ģederta m., dz. 1879

Sala Alvīne Jāņa m., dz. 1876

Sala Andrejs Andža d., dz. 1906

Sala Andris Andreja d., dz. 1938

Sala Dzintra Andreja m., dz. 1936

Sala Līvija Ādama m., dz. 1905

Sala Mirdza Andreja m., dz. 1934

Sala Uldis Andreja d., dz. 1932

Salagala Elizabete Krišjāņa m., dz. 1882

Salagals Jānis Jēkaba d., dz. 1881

Salagals Konstantīns Jāņa d., dz. 1912

Saldenājs Arvīds Andrejs Jāņa d., dz. 1903

Saļipa Katrīne Andreja m., dz. 1887

Saļips Grigorijs Teodora d., dz. 1887

Sausiņš Jānis Otto d., dz. 1898

Seska Anna Jāzepa m., dz. 1886

Seska Marta Kārļa m., dz. 1917

Seskis Jānis Alfrēds Jāņa d., dz. 1911

Seskis Jānis Ģederta d., dz. 1875

Simsone Marta, dz. 1879

Simsons Jāzeps Andreja d., dz. 1915

Sirmbārde Johanna Alīda Jāņa m., dz. 1899

Sirmbārde Maija Jāņa m., dz. 1928

Sirmbārde Velta Jāņa m., dz. 1931

Sirmbārdis Jānis Andža d., dz. 1897

Sīle Anna, dz. 1877

Sīle Emīlija Jāņa m., dz. 1909

Sīle Zigrīda Anša m., dz. 1936

Sīlis Ansis Jāņa d., dz. 1907

Sīlis Jānis Anša d., dz. 1940

Sīlis Jānis Ata d., dz. 1882

Skudra Lūcija Jura m., dz. 1909

Skudra Pēteris Indriķa d., dz. 1901

Skujniece Emīlija Matīsa m., dz. 1902

Skujniece Lauma Grieta Alfrēda m., dz. 1930

Skujniece Lilija Alfrēda m., dz. 1940

Skujnieks Jānis Alfrēda d., dz. 1927

Skujnieks Teodors Alfrēds Jēkaba d., dz. 1874/1876

Slokenbergs Jānis Jāņa d., dz. 1896

Soduma Lība Kristapa m., dz. 1865

Soduma Meta Augusta m., dz. 1911

Sodums Andrejs Andreja d., dz. 1887

Sodums Andris Andreja d., dz. 1940

Sodums Mārtiņš Andreja d., dz. 1886

Spalis Krišjānis Kristapa d., dz. 1882

Spalis Krišjānis Krišjāņa d., dz. 1917

Spangers Jānis Jēkaba d., dz. 1896

Sproģe Katrīna Jāņa m., dz. 1904

Sproģe Minna Jēkaba m., dz. 1870

Sproģe Vera Jāņa m., dz. 1919

Sproģis Arnolds Žaņa d., dz. 1938

Sproģis Jānis Mārtiņa d., dz. 1868

Sproģis Jānis Žanis Jāņa d., dz. 1898

Sproģis Voldemārs Jēkaba d., dz. 1897

Spudiņš Andrejs Andreja d., dz. 1880

Stankeviča Milda Jāņa m., dz. 1900

Stankevičs Vilis Krišjāņa d., dz. 1888

Steps Alfrēds Stepana d., dz. 1883

Strautiņš Andrejs Mārtiņa d., dz. 1879

Strautniece Anna Mārtiņa m., dz. 1890

Strautniece Biruta Arvīda m., dz. 1927

Strautniece Olga Andreja m., dz. 1896

Strautniece Valda Arvīda m., dz. 1922

Strautnieks Arvīds Jāņa d., dz. 1896

Strautnieks Hermanis Jāzepa d., dz. 1922

Strautnieks Jānis Jāzepa d., dz. 1926

Strautnieks Jāzeps Kriša d., dz. 1881

Strūberga Lilija Teodora m., dz. 1891

Strūbergs Visvaldis Voldemāra d., dz. 1917

Strūbergs Voldemārs Johans Jāņa d., dz. 1883

Stūre Elvīra, dz. 1889

Stūre Vizma Augusta m., dz. 1922

Suķe Austra Mārtiņa m., dz. 1910

Suķe Ilga Aija Edvīna m., dz. 1932

Suķis Edvīns Jāņa d., dz. 1903

Sutra Elza Jura m., dz. 1902

Sutra Ilga Voldemāra m., dz. 1933

Sutra Matilde Pētera m., dz. 1856

Sutra Miervaldis Voldemāra d., dz. 1926

Sutra Mirdza Voldemāra m., dz. 1929

Sutra Modris Voldemāra d., dz. 1940

Sutra Viesturs Voldemāra d., dz. 1930

Sutra Voldemārs Andreja d., dz. 1899

Sviķe Elvīra, dz. 1901

Sviķis Jānis Jāņa d., dz. 1923

Sviķis Jānis Krišjāņa d., dz. 1903

Šalta (Šalte) Emma Teņa m., dz. 1875

Šalta (Šalte) Mirdza Aleksandra m., dz. 1939

Šalta (Šalte) Olga Rūdolfa m., dz. 1903

Šalts (Šalte) Aleksandrs Jānis Ernesta d., dz. 1900

Šalts (Šalte) I lmārs Aleksandra d., dz. 1931

Šalts (Šalte) Visvaldis Aleksandra d., dz. 1934

Šoffere Haja Pera Benjamiņa m., dz. 1878

Šoffers Hiršs Šmula d., dz. 1872

Šulca Valda Pētera m., dz. 1913

Šulcs Jūlijs Alfrēda d., dz. 1905

Šunele Emīlija, dz. 1868

Šunele Milda Miķeļa m., dz. 1906

Šunelis Jānis Jāņa d., dz. 1940

Šunelis Jānis Miķeļa d., dz. 1901

Šunelis Miķelis, dz. 1872

Taube Codiks Haima d., dz. 1900

Taube Haims Codika d., dz. 1925

Taube Paula Īdela m., dz. 1928/1929

Taube Sāra Codika m., dz. 1929

Taurēna Anna Jāņa m., dz. 1889

Taurēna Dagmāra Jāņa m., dz. 1924

Taurēns Arnolds Jāņa d., dz. 1921

Taurēns Jānis Ērmaņa d., dz. 1887

Treida Alīse Viļa m., dz. 1897

Treida Jānis Jura d., dz. 1895

Treida Juris Anša d., dz. 1861

Treida Sarmīte Jāņa m., dz. 1936

Treida Trīne Jēkaba m., dz. 1870

Treida Velta Jāņa m., dz. 1928

Treiģe Anna Jāņa m., dz. 1895

Treiģe Ausma Teodora m., dz. 1928

Treiģis Teodors Jura d., dz. 1892

Tupiņa Anna, dz. 1872

Tupiņš Jānis, dz. 1859

Ukstiņš Teodors Ērmaņa d., dz. 1911

Vanaga Ināra Jāņa m., dz. 1939

Vanaga Irēna Aleksandra Jāņa m., dz. 1915

Vanaga Vizma Jāņa m., dz. 1928

Vanags Andris Jāņa d., dz. 15.01.1942

Vanags Artūrs Jāņa d., dz. 1940

Vanags Jānis Jāņa d., dz. 187?

Vanags Jānis Jēkaba d., dz. 1909

Vanags Jānis Rūdolfs Jāņa d., dz. 1902

Vanags Vilmārs Jāņa d., dz. 1930

Vasariņa Elga Ēvalda m., dz. 1933

Vasariņa Vallija Jura m., dz. 1913

Vasariņš Egīls Ēvalda d., dz. 1929

Vasariņš Ēvalds Jāņa d., dz. 1907

Vasariņš Jānis Ēvalda d., dz. 1937

Vasariņš Jānis Jurgena d., dz. 1878

Vāgnere Matilde Jāņa m., dz. 1872

Vāgners Arvīds Mārtiņa d., dz. 1910

Vilde Alvīne Anša m., dz. 1891

Vilde Biruta Viļa m., dz. 1928

Vilde Gunta Viļa m., dz. 1933

Vilde Marija Viļa m., dz. 1871

Vilde Mirdza Viļa m., dz. 1927

Vilde Vilis Kārļa d., dz. 1893

Vilka Anna Pētera m., dz. 1885

Vilks Raimonds Roberta d., dz. 1910

Vilks Roberts Jura d., dz. 1883

Vilniņa Skaidrīte Kārļa m., dz. 1925

Vilniņa Zelma Krišjāņa m., dz. 1895

Vilniņš Kārlis Vilhelms Jāņa d., dz. 1897

Vilniņš Modris Kārļa d., dz. 1930

Vince Līzbete, dz. 1873

Vince Milda Jura m., dz. 1908

Vincis Aivars Arnolda d., dz. 1938

Vincis Andris Arnolda d., dz. 1940

Vincis Jānis Arnolda d., dz. 1934

Vinovska Olga Vilhelma m., dz. 1911

Vinovskis Aleksandrs Jāņa d., dz. 1891

Vinskis Alfrēds Mārtiņa d., dz. 1902

Višķere Ieva Rolanda m., dz. 1939

Višķere Irma Jēkaba m., dz. 1916

Višķers Rolands Teodora d., dz. 1904

Vīķis Voldemārs Jēkaba d., dz. 1894

Vīndedzis Jānis, dz. 1876

Vītola Milda Pētera m., dz. 1891

Vītols Pēteris Jāņa d., dz. 1888

Zalmansone Sorele Musja Boruha m., dz. 1912

Zalmansons Falks Boruha d., dz. 1911

Zalmansons Morduhajs Jude Boruha d., dz. 1907/1908

Zalpētere Minna, dz. 1865

Zariņa Austra Jāņa m., dz. 1933

Zariņa Helēna Jāņa m., dz. 1900

Zariņa Valija Leontīne Jāņa m., dz. 1930

Zariņš Jānis Jāņa d., dz. 1899

Zariņš Pēteris Roberts Jāņa d., dz. 1923

Zeibote Anna Mārtiņa m., dz. 1906

Zeibote Skaidrīte Arvīda m., dz. 1938

Zeibots Arvīds Jāņa d., dz. 1906

Zeibots Tālivaldis Arvīda d., dz. 1934

Zelmene-Lindemane Emīlija Hermaņa m., dz. 1895

Zelmenis-Lindemanis Ēriks Jāņa d., dz. 1926

Zelmenis-Lindemanis Jānis Eduarda d., dz. 1900

Zentele Anna, dz. 1865

Zentelis Imants, dz. 1900

Ziemele Minna Kristapa m., dz. 1897

Ziemelis Aleksis Jāņa d., dz. 1925

Ziemelis Gunārs Jāņa d., dz. 1931

Ziemelis Jānis Jēkaba d., dz. 1899

Žabarts Arvīds Miķeļa d., dz. 1908

Žebere Alma Milda Kārļa m., dz. 1911

Žebers Guntis Oskara d., dz. 1937

Žebers Juris Jura d., dz. 1874

Žebers Oskars Alfrēds Jura d., dz. 1907