Vārds un/vai uzvārds:
Dzimšanas gads:
Apriņķis, pagasts:
 

Meklējot Jelgavas apr., atrasti 741 cilvēki

Akmentiņa Marta Matīsa m., dz. 1903

Akmentiņš Paulis Pāvuls Pētera d., dz. 1899

Albiņa Milda Zāmuela m., dz. 1892

Andersone Ausma Valda m., dz. 1937

Andersone Elza Jāņa m., dz. 1914

Andersone Rita Valda m., dz. 1936

Andersons Valdis Jāņa d., dz. 1892

Annuss Paulis Jāņa d., dz. 1909

Annuss Valdis Jāņa d., dz. 1906

Ansone Emīlija Jāņa m., dz. 1905

Ansons Leonards Riharda d., dz. 1927

Ansons Rihards Vilis Jāņa d., dz. 1898

Aplociņš Jānis Andreja d., dz. 1899

Aufmane Anna Marija Pētera m., dz. 1889

Aufmane Zigrīda Nikolaja m., dz. 1907

Aufmanis Voldemārs Otto Jāņa d., dz. 1882

Aufmanis Žanis Jāņa d., dz. 1884

Avota Lizete Paulīne Jēkaba m., dz. 1903

Avots (Viterungs) Kārlis Alfrēds Pētera d., dz. 1903

Avots Ivars Kārļa d., dz. 1938

Avots Jānis Kārļa d., dz. 1931

Ābele Voldemārs Jura d., dz. 1895

Ābelīte Alberts Jāņa d., dz. 1894

Āboliņa Marta Friča m., dz. 1909

Āboliņš Andris Jāņa d., dz. 1938

Āboliņš Arvīds Jāņa d., dz. 1940

Āboliņš Jānis Alfrēds Jāņa d., dz. 1903

Āboliņš Jānis Jāņa d., dz. 1936

Ālmane Berta Johana m., dz. 1900

Ālmane Dzidra Jāņa m., dz. 1924

Ālmanis Aldonis Jāņa d., dz. 1926

Barone Tija Didriha m., dz. 1879

Barons Jānis Jēkaba d., dz. 1880

Baugere Zelma Jēkaba m., dz. 1910

Baugers Tālivaldis Voldemāra d., dz. 1941

Baugers Voldemārs Jāņa d., dz. 1902

Baumane Astrīda Zenta Arnolda m., dz. 1934

Baumane Emīlija Katrīne Jāņa m., dz. 1898

Baumane Irma Kārļa m., dz. 1928

Baumane Lilija Arnolda m., dz. 1932

Baumane Lūcija Jāņa m., dz. 1890

Baumane Rita Arnolda m., dz. 1930

Baumanis Arnolds Indriķis Jāņa d., dz. 1894

Baumanis Jānis Kārļa d., dz. 1930

Bāra Beatrise Jūliusa m., dz. 1891

Bāra Dagmāra Edmunda m., dz. 1925

Bārs Edmunds Ludviga d., dz. 1881

Bārzda Arnis Jēkaba d., dz. 1925

Bārzda Arturs Jāņa d., dz. 1924

Bārzda Elmārs Jēkaba d., dz. 1924

Bārzda Emīlija Jāņa m., dz. 1895

Bārzda Jānis Anša d., dz. 1892

Bārzda Jēkabs Anša d., dz. 1894

Bārzda Olga Kārļa m., dz. 1890

Beikmanis Teodors Kaspara d., dz. 1891

Beitlere Edīte Aleksandra m., dz. 1923

Beitlere Johanna Jāņa m., dz. 1898

Berga Aija Elza Pauļa m., dz. 1937

Berga Berta, dz. 1891

Berga Paulīne Aleksandra m., dz. 1903

Bergmane Aleksandra Vilhelma m., dz. 1903

Bergmane Anna Voldemāra m., dz. 1939

Bergmanis Arnolds Žaņa d., dz. 1900

Bergmanis Indulis Voldemāra d., dz. 1928

Bergmanis Voldemārs Žaņa d., dz. 1898

Bergs Jānis Pauļa d., dz. 1939

Bergs Paulis Kārļa d., dz. 1908

Bergs Zigurds Jāņa d., dz. 1922

Bertaite Milda Jāņa m., dz. 1906

Bertaitis Atis Paula d., dz. 1941

Bērziņa Irma Kārļa m., dz. 1916

Bērziņš Aivars Pētera d., dz. 1936

Bērziņš Gundars Pētera d., dz. 1938

Bērziņš Ints Pētera d., dz. 1941

Bērziņš Pēteris Alfrēds Pētera d., dz. 1906

Bierne Alīda Augusta m., dz. 1900

Bierne Māra Visvalža m., dz. 1939

Biernis Aivars Visvalža d., dz. 1925

Biernis Ēriks Visvalža d., dz. 1928

Biezbārde Anna Jāņa m., dz. 1903

Biezbārde Emma Emīlija, dz. 1873

Biezbārde Velta Mirdza Kristapa m., dz. 1934

Biezbārdis Dāvids, dz. 1861

Biezbārdis Jānis Kristapa d., dz. 1932

Bīskapa Paulīne Zāmeļa m., dz. 1883

Bīskapa Tusnelda Kristapa m., dz. 1906

Bīskapa-Berga Mirdza Skaidrīte Jāņa m., dz. 1914

Bīskaps Kristaps Jāņa d., dz. 1877

Blūma Ilga Arvīda m., dz. 1923

Blūma Paulīne Dāvida m., dz. 1897

Blūma Vija Arvīda m., dz. 1925

Blūms Arvīds Kārļa d., dz. 1898

Boitmane Lidija Rasma Dāvida m., dz. 1915

Boitmane Lizete Jāņa m., dz. 1887

Boitmanis Paulis Žanis Dāvida d., dz. 1909

Braunfelds Jānis Kārļa d., dz. 1888

Braže Līna Miķeļa m., dz. 1900

Braže Voldemārs Ģederta d., dz. 1896

Bregže Ieva Jāņa m., dz. 1939

Bregže Lilita Maija Jāņa m., dz. 1938

Bregže Mirdza Jura m., dz. 1915

Briekmane Alma Olga Friča m., dz. 1926

Briekmane Arvīda Jāņa m., dz. 1902

Briekmanis Fricis Vilis Friča d., dz. 1898

Briekmanis Otto Augusts Friča d., dz. 1933

Briņģis Pēteris Jāņa d., dz. 1915

Briško Aleksandra Aleksandra m., dz. 1906

Briško Augusts Augusta d., dz. 1906

Briško Ieva Augusta m., dz. 1938

Briško Juris Augusta d., dz. 1934

Brože Kārlis Kārļa d., dz. 1901

Brūveris Teodors Indriķis, dz. 1913

Budkus Emīlija Zenta Kārļa m., dz. 1922

Bulle Emīlija, dz. 1878

Bullīte Auguste Dāvja m., dz. 1876

Bullīte Emīlija Krišjāņa m., dz. 1912

Bullītis Jānis Aleksandra d., dz. 1940

Burkāns Haralds Jāņa d., dz. 1905

Bušs Kārlis Eduards Jāņa d., dz. 1887

Butāne Anita Kārļa m., dz. 1940

Butāne Mirdza Roberta m., dz. 1909

Butāns Inārs Kārļa d., dz. 1932

Butāns Kārlis Jura d., dz. 1902

Butkus Marga Žaņa m., dz. 1933

Butkus Milda Jāņa m., dz. 1912

Butkus Mirdza Žaņa m., dz. 1936

Būldere Alma Mārtiņa m., dz. 1880

Caune Alīda Otīlija Friča m., dz. 1903

Caune Žanis Jāņa d., dz. 1903

Celmiņa Olga Miķeļa m., dz. 1902

Celmiņš Arvīds Jāņa d., dz. 1903

Celmiņš Edvīns Arvīda d., dz. 1937

Celms Ādolfs Andreja d., dz. 1880

Ceplīte Rita Jāņa m., dz. 1926

Ceplīte Valda Jāņa m., dz. 1928

Ceplīte Ženija Milda Jāņa m., dz. 1892

Ceplītis Arnis Jāņa d., dz. 1935

Ceplītis Jānis Jura d., dz. 1881

Cepure Aleksandrs Kārļa d., dz. 1893

Cepure Erna Pētera m., dz. 1886

Cepure Ināra Jāņa m., dz. 25.09.1941

Cepure Milda Kārļa m., dz. 1915

Cēbergs Georgs Jāņa d., dz. 1911

Cimermane Otīlija Kristapa m., dz. 1862

Cimermane Ruta Roberta m., dz. 1934

Cimermane Vilma Kristapa m., dz. 1910

Cimermanis Kristaps Roberta d., dz. 1932

Cimermanis Roberts Dāvida d., dz. 1903

Černišova Olga Anša m., dz. 1889

Černišovs Pāvels Fedoseja d., dz. 1882

Dalberga Valida Jāņa m., dz. 1890

Dalbergs Pēteris Pētera d., dz. 1883

Dickalis Arvīds Kristaps Ādolfa d., dz. 1910

Dickalis Ādolfs Kristapa d., dz. 1874

Dinaburga Vera Elizabete Mārtiņa m., dz. 1902

Dombrovskis Jēkabs Alberts Žaņa d., dz. 1907

Drone Elza Frīdriha m., dz. 1901

Drozde Jadviga Staņislava m., dz. 1915

Dzenītis Alfrēds Jāņa d., dz. 1901

Eilenberga Olga Jura m., dz. 1896

Eilenbergs Kristaps Alberta d., dz. 1892

Ellere Adolfīne Johanna Eduarda m., dz. 1903

Ellers Arvīds Indriķis Jāņa d., dz. 1888

Empele Emīlija Vera Jāņa m., dz. 1909

Empele Irēna Kārļa m., dz. 1930

Empele Lida Kārļa m., dz. 1882

Empele Olga Kristapa m., dz. 1911

Empelis Jānis Kristapa d., dz. 1921

Epnere Lūcija Friča m., dz. 1902

Epnere Rasma Arvīda m., dz. 1938

Epnere Vera, dz. 1886

Epners Arvīds Ludviga d., dz. 1906

Epners Ludvigs Indriķa d., dz. 1876

Erca Anna Reinholda m., dz. 1906

Ercs Imants Leonīds Reinholda d., dz. 1936

Ermansons Pēteris Pētera d., dz. 1913

Everte Zelma Matīsa m., dz. 1900

Everts Roberts Jēkaba d., dz. 1897

Ērmanis Jānis Krišjāņa d., dz. 1859

Folkmane Auguste Anša m., dz. 1906

Folkmane Vija Arnolda m., dz. 1933

Folkmane Zigrīda Arnolda m., dz. 1934

Folkmanis Arnolds Ādolfa d., dz. 1896

Folkmanis Uldis Arnolda d., dz. 1939

Freibergs Otto Otto d., dz. 1907

Freifelde Edīte Vilhelma m., dz. 1931

Freifelde Margarita Jēkaba m., dz. 1903

Freifelds Vilhelms Pētera d., dz. 1899

Freijs Arnis Roberta d., dz. 1923

Fricmane Emma Kārļa m., dz. 1899

Fricmanis Ansis Anša d., dz. 1902

Gabranova Ausma Antona m., dz. 1934

Gabranova Viktorija Aleksandra m., dz. 1909

Gabranovs Antons Cipriana d., dz. 1899

Gaile Marija Friča m., dz. 1882

Gaile Velta Otto m., dz. 1907

Gailis Otto Jāņa d., dz. 1882

Gailīte Natālija Ernesta m., dz. 1904

Gailīte Skaidrīte Alfrēda m., dz. 1935

Gailītis Alfrēds Otto d., dz. 1902

Gaitare Zigrīda Viļa m., dz. 1908

Garoza Jānis, dz. 1880

Garoza Karmena Pētera m., dz. 1935

Garoza Lidija Kristapa m., dz. 1905

Garoza Pēteris Jāņa d., dz. 1905

Garoza Pēteris Pētera d., dz. 1938

Garoza Pēteris Teodora d., dz. 1885

Garoza Vija Pētera m., dz. 1931

Garoza Zuzanna Miķeļa m., dz. 1882

Gatere Alīda Jāņa m., dz. 1895

Gatere Mirdza Laima Ernesta m., dz. 1919

Gaters Ernests Johans, dz. 1886

Gauja Andrejs Leona d., dz. 1931

Gauja Ilze Edgara m., dz. 1908

Gauja Jānis Leona d., dz. 1929

Gauja Leons Frīdriha d., dz. 1901

Gauja Marta Antona m., dz. 1911

Gauja Māris Viļa d., dz. 1940

Gauja Vilis Mārtiņa d., dz. 1902

Gārša Ārijs Rūdolfa d., dz. 1927

Gārša Marija Teodora m., dz. 1893

Gārša Rūdolfs Jāņa d., dz. 1887

Geldners Arnolds Roberta d., dz. 1906

Glave Vilhelms Ludviga d., dz. 1903

Glūda Žanis Eduarda d., dz. 1875

Gobzinis Fricis Jāņa d., dz. 1887

Goda Lidija Ērika Dāvida m., dz. 1935

Goda Zelma Indriķa m., dz. 1915

Gods Dāvids, dz. 1909

Gods Ilgonis Dāvida d., dz. 1940

Goļevska Emīlija Kristapa m., dz. 1892

Goļevska Vija Alberta m., dz. 1931

Goļevskis Alberts Jāņa d., dz. 1894

Goļevskis Jānis Alberta d., dz. 1928

Goža Alberts Matīss Kārļa d., dz. 1909

Goža Dzintra Alberta m., dz. 1939

Goža Elga Alberta m., dz. 1937

Goža Johanna Ernesta m., dz. 1916

Gramkava Anna Andreja m., dz. 1895

Gramkavs Jānis Kārļa d., dz. 1925

Gramkavs Kārlis Jāņa d., dz. 1896

Grantovska Olga Augusta m., dz. 1917

Graudiņa Irēna Jura m., dz. 1919

Graudiņa Minna Anša m., dz. 1882

Graudiņš Jānis Anša d., dz. 1871

Graudiņš Jēkabs Jēkaba d., dz. 1942

Graudiņš-Kaure Jēkabs Jāņa d., dz. 1913

Grauds Edgars Jēkaba d., dz. 1900

Grēna Anna Dāvida m., dz. 1888

Grēna Ausma Johana m., dz. 1921

Grēns Jānis Johana d., dz. 1924

Grēns Johans Teodora d., dz. 1888

Gricūns Ādolfs Miķeļa d., dz. 1906

Grienis Valdis Kristapa d., dz. 1895

Grīsle Anna Kristapa m., dz. 1897

Grīslis Jānis Miķeļa d., dz. 1901

Gromulde Natālija Jēkaba m., dz. 1907

Gromulds Gerhards Eduarda d., dz. 1902

Grūbe Ivars Vernera d., dz. 1941

Grūbe Jānis Kārļa d., dz. 1888

Grūbe Lība, dz. 1878

Grūbe Marta Kārļa m., dz. 1911

Grūbe Verners Nikolajs Jāņa d., dz. 1915

Grūtupa Mirdza Aleksandra Jāņa m., dz. 1915

Grūtups Arvīds Fricis Žaņa d., dz. 1913

Ģērmanis Oļģerts Nikolajs Jāņa d., dz. 1913

Habermane Maija Kristapa m., dz. 1936

Habermane Zenta Zāmeļa m., dz. 1909

Habermanis Atis Kristapa d., dz. 1939

Habermanis Indulis Kristapa d., dz. 1939

Habermanis Kristaps Kristapa d., dz. 1892

Hartmane Nelda Kristapa m., dz. 1914

Helmane Marta Mārtiņa m., dz. 1894

Helviga Olga Kristapa m., dz. 1860

Helviga Valija Zāmeļa m., dz. 1888

Helvigs Arnolds Dāvja d., dz. 1896

Helvigs Auseklis Arnolda d., dz. 1924

Helvigs Dāvis Augusta d., dz. 1865

Helvigs Gunārs Arnolda d., dz. 1927

Helvigs Modris Arnolda d., dz. 1929

Hibšmane Emīlija Jāņa m., dz. 1875

Hibšmane Erna Katrīna Kristapa m., dz. 1908

Hibšmanis Kristaps Zāmeļa d., dz. 1875

Hoferte Johanna Roberta m., dz. 1919

Hofmane Ausma Žaņa m., dz. 1927

Hofmane Lidija Jāņa m., dz. 1901

Hofmane Lizete Indriķa m., dz. 1893

Hofmane Maiga Žaņa m., dz. 1929

Hofmane Skaidrīte Alberta m., dz. 1928

Hofmanis Alberts Anša d., dz. 1895

Hofmanis Žanis Anša d., dz. 1892

Imare Gundega Kristapa m., dz. 1929

Imare Irēna Kristapa m., dz. 1926

Imare Juliana Žaņa m., dz. 1898

Imars Kristaps Kristapa d., dz. 1891

Imoberstegs Rihards Jēkaba d., dz. 1903

Indāne Austra Emīlija Hugo m., dz. 1913

Indāns Artūrs Pētera d., dz. 1914

Indriksone Alvīne Elza Jāņa m., dz. 1899

Indriksons Alfrēds Viļuma d., dz. 1899

Jakubaite Teodora Jēkaba m., dz. 1904

Jakubaitis Jānis Staņislava d., dz. 1939

Jakubaitīte Bernardīne Kirkutīte Staņislava m., dz. 1937

Jancova Ņina Arnolda m., dz. 1922

Jancova Tatjana Ivana m., dz. 1895

Jancova Vera Arnolda m., dz. 1919

Jancovs Arnolds Ludviga d., dz. 1896

Janeviča Lidija Viļa m., dz. 1911

Janevičs Eduards Friča d., dz. 1908/1909

Jankovska Laura Kārļa m., dz. 1905

Jankovska Selga Kārļa m., dz. 1935

Jankovskis Alvis Kārļa d., dz. 1941

Jankovskis Kārlis, dz. 1905

Jankovskis Tālivaldis Kārļa d., dz. 1927

Januško Olga Matīsa m., dz. 1889

Jaundzema Anna Nikolaja m., dz. 1898

Jaundzems Dainis Jāņa d., dz. 1931

Jaundzems Jānis Indriķa d., dz. 1893

Jaunsniķere Olga Anete Henriha m., dz. 1901

Jaunsniķere Velta Ludviga m., dz. 1931

Jaunsniķers Ludis Augusts Ludviga d., dz. 1928

Jaunsniķers Ludvigs Kārlis Ludviga d., dz. 1897

Jaunsniķers Viesturs Raimonds Ludviga d., dz. 1927

Jātniece Marija Pētera m., dz. 1878

Jātniece Mirdza Jāņa m., dz. 1910

Jātnieks Jānis Krišjāņa d., dz. 1875

Jeremovičs Ludvigs, dz. 1906

Jēra Anna Jāņa m., dz. 1904

Jērs Kārlis Kārļa d., dz. 1903

Jērs Māris Kārļa d., dz. 1938

Jostsons Roberts Ernesta d., dz. 1902

Jureviča Inta Ernesta m., dz. 1937

Jureviča Veronika Jāņa m., dz. 1903

Jurevičs Ernests Ernesta d., dz. 1894

Jurevičs Uldis Ernesta d., dz. 1939

Kalējs Dāvids Jāņa d., dz. 1898

Kalna (Berga) Emīlija Jāņa m., dz. 1876

Kalniņa Alma Kārļa m., dz. 1901

Kalniņa Anete Olga Pāvila m., dz. 1900

Kalniņa Spodra Austra Friča m., dz. 1926

Kalniņš Fricis Zāmeļa d., dz. 1898

Kalniņš Jānis Otto d., dz. 1933

Kalniņš Otto Rūdolfa d., dz. 1905

Kalns (Bergs) Pēteris Paulis Pētera d., dz. 1901

Kaminska Amālija Jāņa m., dz. 1910

Kaminska Malvīne Jāņa m., dz. 1896

Kaminskis Bruno Gotlībs Kārļa d., dz. 1894

Kaminskis Pēteris Andreja d., dz. 1877

Karčevska Anna Jūlija Jāņa m., dz. 1903

Karčevskis Jānis Jāņa d., dz. 1891

Kauliņa Anna Jāņa m., dz. 1925

Kauliņa Lilija Ģederta m., dz. 1893

Kauliņš Jānis Jāņa d., dz. 1922

Kauliņš Jānis Miķeļa d., dz. 1889

Kažotniece Marta Jāņa m., dz. 1896

Kažotnieks Guntis Roberta d., dz. 1933

Kažotnieks Jānis Roberts, dz. 1870

Kārkle Anna Jēkaba m., dz. 1911

Kārkle Lizete Jāņa m., dz. 1889

Kārklis Rūdolfs Indriķis Anša d., dz. 1911

Keikule Elza Indriķa m., dz. 1908

Keikulis Harijs Mārtiņa d., dz. 1901

Klints Jānis Antona d., dz. 1896

Klints Roberts Jāņa d., dz. 1925

Klints Zelma Pētera m., dz. 1905

Kļava Natālija Kristapa m., dz. 1880

Kļava Velta Alfrēda m., dz. 1922

Koha Dora Pētera m., dz. 1881

Konrāds Ansis Jāņa d., dz. 1921

Koše Ruta Zigfrīda m., dz. 1917

Krauja Emma Eduarda m., dz. 1915

Krauja Silvija Teodora m., dz. 1939

Kreicberga Irēna Alfrēda m., dz. 1918

Kreicbergs Alfrēds Roberta d., dz. 1887

Krīgere Velta Otto m., dz. 1907

Krīgers Aivars Eduarda d., dz. 1937

Krīgers Edvīns Eduarda d., dz. 1938

Kronbergs Vilis Indriķa d., dz. 1876

Krūkle Maija Viļa m., dz. 1936

Krūkle Māra Viļa m., dz. 1929

Krūkle Milda Roberta m., dz. 1900

Krūklis Aivars Viļa d., dz. 1931

Krūklis Vilis Mārtiņa d., dz. 1898

Krūmiņa Antoņina Vikentija m., dz. 1910

Krūmiņa Liesma Vilhelma m., dz. 1923

Krūmiņa Otīlija Kārļa m., dz. 1885

Krūmiņš Arvīds Kārlis Kristapa d., dz. 1910

Krūmiņš Edvīns Arvīda d., dz. 1937

Krūmiņš Vilhelms Jura d., dz. 1881

Kugelberga Emīlija, dz. 1892

Kugelbergs Artūrs Kristapa d., dz. 1925

Kugelbergs Kristaps Jāņa d., dz. 1885

Kugrēna Emīlija Kārļa m., dz. 1878

Kugrēns Arvīds Anša d., dz. 1918

Kugrēns Valfrīds Žanis Anša d., dz. 1904

Kuikulīte Astrīda Reinholda m., dz. 1926

Kuikulīte Blandīna Roberta m., dz. 1896

Kuikulītis Reinholds Ernesta d., dz. 1890

Kuļēviča Antonija Ģederta m., dz. 1902

Kuļikovska Maiga Teodora m., dz. 1920

Kuļikovska Otīlija Viļa m., dz. 1883

Kuļikovskis Jānis Kārļa d., dz. 1914

Kuļikovskis Kārlis Mārtiņa d., dz. 1880

Kuple Vera Erna Pētera m., dz. 1912

Kuplis Jānis Jāņa d., dz. 1930

Kuplis Jānis Osvalds Jura d., dz. 1899

Kuplis Juris Jāņa d., dz. 1941

Kuplis Kārlis Jāņa d., dz. 1933

Kupše Auguste Jēkaba m., dz. 1908

Kupše Gunārs Kārļa d., dz. 1937

Ķirsis Kārlis Kārļa d., dz. 1905

Labsvīrs Kārlis Gusta d., dz. 1893

Lange Anna Otīlija Jāņa m., dz. 1881

Lange Jānis Jāņa d., dz. 1905

Lange Jānis Krišjāņa d., dz. 1872

Lange Klāra Luīze Jēkaba m., dz. 1916

Lange Krišjānis Indriķa d., dz. 1868

Lange Lidija Alma Vilhelma m., dz. 1914

Lange Natālija Jāņa m., dz. 1871

Lange Pēteris Krišjāņa d., dz. 1905

Lauce Anna Otīlija Mārtiņa m., dz. 1913

Laucis Staņislavs Kazimira d., dz. 1909

Laure Emma Kārļa m., dz. 1907

Lauris Reinholds Jāņa d., dz. 1898

Lause Rasma Jāņa m., dz. 1908

Lausis Voldemārs Kristapa d., dz. 1906

Laveniece Irēna Elizabete Dāvida m., dz. 1900

Laveniece Skaidrīte Voldemāra m., dz. 1927

Lavenieks Pēteris Voldemāra d., dz. 1931

Lavenieks Voldemārs Anša d., dz. 1901

Lazdiņš Pēteris Eduards Mārtiņa d., dz. 1912

Lāce Anna Augusta m., dz. 1892

Lāce Irēna Friča m., dz. 1919

Lācis Aleksandrs Krišjāņa d., dz. 1911

Lācis Ādolfs Mārtiņa d., dz. 1894

Lācis Voldemārs Ādolfa d., dz. 1920

Lāma Ansis Anša d., dz. 1875

Lāma Zelma Anša m., dz. 1888

Liekņa Arturs Jura d., dz. 1891

Lielkalns Jānis Jāņa d., dz. 1903

Liepa-Liepiņa Lilija Andreja m., dz. 1907

Līce Inese Roberta m., dz. 1939

Līce Maija Ludmila Ludviga m., dz. 1911

Līce Marga Irēna Roberta m., dz. 1940

Līcis Roberts Alberta d., dz. 1912

Līruma Fanija Stepanīda Pētera m., dz. 1920

Līrums Kārlis, dz. 1866

Līrums Uldis Roberta d., dz. 1941

Lorenca Helēna Pētera m., dz. 01.02.1942

Lorenca Lūcija Jāņa m., dz. 1904

Lorencs Jānis Pētera d., dz. 1938

Lorencs Pēteris Augusta d., dz. 1910

Mačiņa Edīte Andreja m., dz. 1932

Mačiņa Elvīne Viļa m., dz. 1910

Mačiņa Elvīra Emīlija Viļa m., dz. 1912

Mačiņa-Zvirbule Olga Indriķa m., dz. 1884

Mačiņš Dzintars Kārļa d., dz. 1939

Mačiņš Kārlis Žanis Eduarda d., dz. 1898

Mačiņš Vilis Kārļa d., dz. 1880

Maisiņa Auguste Kristapa m., dz. 1903

Māskis Gunta Rūdolfa m., dz. 1931

Māskis Olga Velta Jāņa m., dz. 1912

Meilande Karlīna Anša m., dz. 1878

Meilands Jānis Jāņa d., dz. 1873

Meilupa Emīlija Jāņa m., dz. 1881

Millere Franciska Pētera m., dz. 1902

Millere Katrīna Kristapa m., dz. 1882

Millere Olga Austra Jāņa m., dz. 1910

Millere Zinta Alberta m., dz. 1940

Millers Alberts Kristapa d., dz. 1909

Millers Andris Alberta d., dz. 1939

Millers Jānis Kārļa d., dz. 1939

Millers Kārlis Kārļa d., dz. 1880

Millers Kārlis Kārļa d., dz. 1938

Misiņa Marta Marija Reča m., dz. 1900

Mīlgrāve Aina Žaņa m., dz. 1929

Mīlgrāve Helēna Jāņa m., dz. 1888

Mīlgrāvis Žanis Jēkaba d., dz. 1879

Mucenieks Pāvels Ērmaņa d., dz. 1911

Naudniece Otīlija, dz. 1870

Naudnieks Arvīds Jāņa d., dz. 1894

Neilande Aija Leopolda m., dz. 1939

Neilande Erna Jāņa m., dz. 1913

Neilands Leopolds Jāņa d., dz. 1904

Neilands Visvaldis Leopolda d., dz. 1935

Niedra Edgars Jāņa d., dz. 1931

Niedra Elza Mārtiņa m., dz. 1910

Niedra Jānis Edgars Jāņa d., dz. 1900

Niedra Lūcija Jāņa m., dz. 1878

Niedra Raita Vaira Jāņa m., dz. 1939

Ošeniece Milda Anša m., dz. 1905

Ošenieks Juris Pauļa d., dz. 1940

Ošenieks Paulis Vilhelms Viļa d., dz. 1906

Ošenieks Tālivaldis Jāņa d., dz. 1892

Ošiņš Kārlis Voldemāra d., dz. 1905

Ozola Anna Jēkaba m., dz. 1879

Ozola Auguste Otto m., dz. 1885

Ozola Zenta Bernharda m., dz. 1915

Ozolāja Mirdza Roberta m., dz. 1922

Ozolāja Paulīne Mārtiņa m., dz. 1896

Ozolāja Rasma Roberta m., dz. 1927

Ozolājs Kristaps Roberts Kristapa d., dz. 1889

Ozoliņa Austra Jāņa m., dz. 1915

Ozoliņa Lizete Mārtiņa m., dz. 1878

Ozoliņa Milda Jēkaba m., dz. 1921

Ozoliņa Olga Kaspara m., dz. 1891

Ozoliņa Otīlija Jēkaba m., dz. 1891

Ozoliņš Jānis Jura d., dz. 1873

Ozoliņš Jānis Pētera d., dz. 1922

Ozoliņš Jānis Voldemārs Jāņa d., dz. 1901

Ozoliņš Pēteris Jāņa d., dz. 1892

Ozols Bernhards Jāņa d., dz. 1889

Ozols Jēkabs Alfrēds Dāvja d., dz. 1902

Pauļuka Emīlija Kristapa m., dz. 1896

Pauļuka Māra Anša m., dz. 1930

Pauļuks Ansis Jāņa d., dz. 1884

Pavlovska Aldona Ludviga m., dz. 1908

Pavlovska Milda Jēkaba m., dz. 1910

Pavlovskis Ādolfs Jura d., dz. 1908

Pavlovskis Jānis Mārtiņa d., dz. 1902

Pečulis Valdemārs Jāņa d., dz. 1905

Pele Elizabete Kārļa m., dz. 1897

Pele Teodors Mārtiņa d., dz. 1902

Pētersone Ērika Jāņa m., dz. 1911

Pētersone Ruta Otto m., dz. 1940

Pētersons Otto Jāņa d., dz. 1908

Plauže Arvīds Mārtiņa d., dz. 1908

Plauže Lidija Lūcija Jāņa m., dz. 1911

Plauže Maija Arvīda m., dz. 1940

Plauže Zemgus Arvīda d., dz. 1938

Podžune Lūcija Amanda Jura m., dz. 1914

Poga Dzintra Kristapa m., dz. 1936

Poga Hilda Jāņa m., dz. 1904

Poga Kristaps Jāņa d., dz. 1905

Puķudārza Amālija Indriķa m., dz. 1886

Puķudārzs Kārlis Kristapa d., dz. 1891

Puļķe Helēna Ādolfa m., dz. 1915

Puļķe Rita Artūra m., dz. 1938

Puļķis Artūrs Voldemārs Ēvalda d., dz. 1908

Puļķis Zigurds Artūra d., dz. 1934

Puriņa Marija Andreja m., dz. 1887

Purmalis Andrejs Andreja d., dz. 1915

Pūtele Anna, dz. 1877

Pūtele Valda Dāvida m., dz. 1915

Pūtelis Jānis Viļa d., dz. 1941

Pūtelis Pēteris, dz. 1870

Pūtelis Vilis Juris Pētera d., dz. 1909

Raits Voldemārs Pētera d., dz. 1911

Reinvalde-Sokolova Velta Aleksandra m., dz. 1919

Repsons Detlavs Dāvja d., dz. 1916

Rijkurs Jēkabs Jāņa d., dz. 1900

Rone Mirdza Jāņa m., dz. 1906

Rone Vizma Kaija Kārļa m., dz. 1929

Rone Zaiga Rasa Kārļa m., dz. 1933

Ronis Kārlis Dāvja d., dz. 1892

Rozentāla Erna Kriša m., dz. 1913

Rozentāls Jānis Frīdriha d., dz. 1907

Rozentāls Juris Jāņa d., dz. 1941

Rozenvalde Erna Lūcija Kristapa m., dz. 1910

Rozenvalde Zaiga Herberta m., dz. 1936

Rūtena Marta Kārļa m., dz. 1907

Rūtens Jānis Žanis Jāņa d., dz. 1898

Saldeniece Irma Alfrēda m., dz. 1938

Saldeniece Līna Late Miķeļa m., dz. 1905

Saldenieks Arnolds Alfrēda d., dz. 1933

Saldenieks Kārlis Alfrēda d., dz. 21.02.1942

Salna Ilga Jāņa m., dz. 1934

Salna Jānis Aivars Jāņa d., dz. 1938

Salna Jānis Jāņa d., dz. 1902

Salna Meta Jāņa m., dz. 1904

Scille Dzintra Arnolda m., dz. 1940

Scille Līne Jāņa m., dz. 1893

Scille Vallija Irma Otto m., dz. 1911

Scillis Gunārs Leons Arnolda d., dz. 1932

Scillis Kārlis, dz. 1873

Sika Anna Jāņa m., dz. 1864

Siks Jānis Jura d., dz. 1871

Sisene-Zenfa Emīlija Pētera m., dz. 1870

Sisene-Zenfa Milda Pētera m., dz. 1906

Sisene-Zenfa Zaiga Alfrēda m., dz. 1935

Sisenis-Zenfs Alfrēds, dz. 1893

Skadiņa Anneta Lūcija Jāņa m., dz. 1899

Skadiņš Edgars Žanis Kristapa d., dz. 1897

Skuste Zelma Jura m., dz. 1906

Skusts Māris Osvalda d., dz. 1939

Skusts Osvalds Teodors Kristapa d., dz. 1911

Slavinska Līvija Jēkaba m., dz. 1917

Slokenberga Marija Spiridona m., dz. 1894

Slokenberga Ņina Rita Eduarda m., dz. 1925

Slokenberga Zinaīda Eduarda m., dz. 1927

Slokenbergs Eduards Jāņa d., dz. 1891

Slokenbergs Juris Eduarda d., dz. 1938

Slokenbergs Pēteris Eduarda d., dz. 1929

Slokenbergs Roberts Eduarda d., dz. 1933

Slokenbergs Voldemārs Eduarda d., dz. 1931

Sprīde Lavīze, dz. 1878

Sprīdis Fricis Jāņa d., dz. 1873

Staķis Juris Miķeļa d., dz. 1899

Staļģe Biruta Roberta m., dz. 1931

Staļģe Paulīne Kārļa m., dz. 1899

Staļģe Skaidrīte Roberta m., dz. 1922

Staļģis Roberts Jāņa d., dz. 1894

Stankeviča Olga Jāņa m., dz. 1907

Stankevičs Alberts Ādama d., dz. 1904

Straudovska Anna Vera Jāņa m., dz. 1897

Straudovskis Alfrēds Jāņa d., dz. 1901

Straudovskis Andris Alfrēda d., dz. 1931

Straudovskis Jānis Alfrēda d., dz. 1933

Straupenieks Alfrēds Miķeļa d, dz. 1909

Strauta Aija Mārtiņa m., dz. 1939

Strauta Nellija Pētera m., dz. 1915

Strautiņa Anna Ernesta m., dz. 1909

Strautiņa Ausma Aleksandra m., dz. 1935

Strautiņa Māle Jāņa m., dz. 1898

Strautiņš Aleksandrs Kārļa d., dz. 1902

Strautiņš Jānis Jāņa d., dz. 1903

Strautiņš Uldis Aleksandra d., dz. 1939

Strautmane Alma Minna Žaņa m., dz. 1922

Strautmane Emma Elizabete Žaņa m., dz. 1923

Strautmane Minna Ernesta m., dz. 1888

Strautmanis Jānis Žaņa d., dz. 1925

Strautmanis Lauris Žanis Jāņa d., dz. 1895

Strauts Mārtiņš Jānis Mārtiņa d., dz. 1905

Striķis Alberts Jāņa d., dz. 1898

Stūrītis Paulis Jāņa d., dz. 1906

Stūrmanis Pēteris Klāva d., dz. 1863

Šeibe Minna Bernharda m., dz. 1898

Šeibe Nikolajs Roberta d., dz. 1894

Šeibe Valters Nikolaja d., dz. 1930

Šetlere Lizete Lavīze Kārļa m., dz. 1896

Šetlers Augusts Oskars Jāņa d., dz. 1903

Šlauters Jānis Jāņa dz., dz. 1918

Šļūka Cecīlija Krišjāņa m., dz. 1884

Šļūka Jānis Žanis Kristapa d., dz. 1880

Šmite Biruta Hugo m., dz. 1922

Šmite Milda Jāņa m., dz. 1890

Šmits Hugo Andreja d., dz. 1892

Šotmane Antonija, dz. 1875

Šotmane Ilma Jāņa m., dz. 1935

Šotmane Irēna Indriķa m., dz. 1909

Šotmane Laimdota Jāņa m., dz. 15.01.1942

Šotmanis Fricis Viļa d., dz. 1882

Šotmanis Jānis Voldemārs Friča d., dz. 1910

Šotmanis Māris Jāņa d., dz. 1933

Šperliņa Malvīne Jura m., dz. 1896

Šreibere Matilde Viļuma m., dz. 1882

Šteinberga Anna Pētera m., dz. 1897

Šteinberga Ilga Aleksandra m., dz. 1928

Šteinbergs Aleksandrs Paula d., dz. 1886

Šteinbergs Edgars Aleksandra d., dz. 1925

Šteinerte Malvīne Kārļa m., dz. 1881

Šteinerte Ruta Pauļa m., dz. 1941

Šteinerte Valērija Miķeļa m., dz. 1916

Šteinerts Paulis Pauļa d., dz. 1939

Šteinerts Paulis Roberta d., dz. 1908

Šteinerts Roberts Jānis Anša d., dz. 1879

Štolcere Lizete Paulīne Dāvida m., dz. 1893

Štrausa Auguste Miķeļa m., dz. 1899

Štrauss Paulis Eduards Augusta d., dz. 1898

Štrauss Vidvuds Pauļa d., dz. 1935

Švarcbaha Leontīne Jēkaba m., dz. 1892

Švarcbahs Ādolfs Jēkaba d., dz. 1884

Švānberga Lonija Hermīne Kaspara m., dz. 1909

Švānberga Malvīne Kristapa m., dz. 1879

Švānbergs Roberts Kārļa d., dz. 1909

Švānbergs Valfrīds Roberts Augusta d., dz. 1911

Taupmane Olga Kristapa m., dz. 1906

Timma Helēna Kristapa m., dz. 1907

Timma Jānis Kārlis Jāņa d., dz. 1900

Tontegode Kate Ērmaņa m., dz. 1886

Tontegode Pēteris Jura d., dz. 1881

Trane Līvija Jāņa m., dz. 1933

Trane Lūcija Dāvida m., dz. 1894

Trans Ivars Jāņa d., dz. 1929

Trans Jānis Jāņa d., dz. 1891

Trans Jānis Jāņa d., dz. 1938

Trans Ziedonis Jāņa d., dz. 1927

Treija Rozālija, dz. 1886

Treijs Jānis Mārtiņa d., dz. 1886

Trofimova Alise Kārļa m., dz. 1887

Trofimovs Nikolajs Alekseja d., dz. 1894

Ulmane Elīze Pētera m., dz. 1904

Ulmane Maiga Sārta Viļa m., dz. 1929

Ulmanis Augusts Auseklis Viļa d., dz. 1939

Ulmanis Gunārs Viļa d., dz. 1935

Upeniece Beatrise Jāņa m., dz. 1897

Upeniece Mērija Eduarda m., dz. 1926

Upenieks Eduards Dāvida d., dz. 1897

Upenieks Gunārs Eduarda d., dz. 1927

Ūdre Lizeta Anna, dz. 1886

Ūdris Jānis Jēkaba d., dz. 1876

Vasiļjeva Katrīne Alekseja m., dz. 1891

Vasiļjevs Nikolajs Ivana d., dz. 1884

Vasiļjevs Nikolajs Jāņa d., dz. 1916

Vārna Aivars Nikolaja d., dz. 1931

Vārna Alma Pētera m., dz. 1903

Vārna Nikolajs Pētera d., dz. 1901

Vārna Rita Nikolaja m., dz. 1935

Veidemane Marta Emīlija Otto m., dz. 1907

Veidemanis Aivars Kārļa d., dz. 1933

Veidemanis Guntis Kārļa d., dz. 1936

Veidemanis Kārlis Ēvalda d., dz. 1907

Veilande Alvīne Pētera m., dz. 1909

Veilande Zelma Paulīna Pētera m., dz. 1906

Veilands Kārlis Pētera d., dz. 1899

Veinbergs Osvalds Jāņa d., dz. 1910

Veisa Aija Kārļa m., dz. 1939

Veisa Alise Kārļa m., dz. 1893

Veisa Lizete Klāva m., dz. 1875

Veisa Zenta Pētera m., dz. 1911

Veiss Jānis Kārļa d., dz. 28.06.1941

Veiss Kārlis Viļa d., dz. 1904

Vērsis Ansis Indriķa d., dz. 1872

Vidiņa Lidija Emīlija Pētera m., dz. 1910

Vidiņš Jānis Dāvida d., dz. 1878

Vidiņš Kristaps Mārtiņš Jāņa d., dz. 1905

Vilka Alma Kristapa m., dz. 1891

Vilks Žanis Dāvida d., dz. 1879

Vīgante Alma Elizabete Kārļa m., dz. 1892

Vīksne Ādolfs Ernesta d., dz. 1900

Vīksniņa Erna Kārļa m., dz. 1924

Vīksniņa Olga Veronika Friča m., dz. 1899

Vīksniņš Kārlis Zāmeļa d., dz. 1872

Vīksniņš Zigfrīds Kārļa d., dz. 1928

Zaica Marija Ignata m., dz. 1901

Zaics Nikolajs Kirila d., dz. 1900

Zandersone Vilhelmīne Jēkaba m., dz. 1883

Zankovska Lizete Gotharda m., dz. 1899

Zankovskis Kārlis Kārļa d., dz. 1898

Zariņš Jēkabs Jēkaba d., dz. 1892

Zeilands Atis (Atus) Jēkaba d., dz. 1898

Ziediņa Ruta Rūdolfa m., dz. 1922

Ziediņa Veronika Boļeslava m., dz. 1898

Ziediņš Rūdolfs Andreja d., dz. 1897

Zinkeviča Berta Jura m., dz. 1892

Zinkevičs-Ozolasovs Ignats Josifa d., dz. 1891

Zvirbule Anna Jāņa m., dz. 1882

Zvirbulis Kristaps Didža d., dz. 1886

Žagare Alma, dz. 1886

Žagars Augusts Kaspara d., dz. 1880

Žibeiks Jānis Valentīns Teodora d., dz. 1907