1949.g. izsūtīto iedzīvotāju saraksts pa apriņķiem (pdf)
1941.gada deportācijas     Citas deportācijas
 

Vārds un/vai uzvārds:
Dzimšanas gads:
Apriņķis, pagasts: