1941.gada deportācijas     1949.gada deportācijas

No 1945. līdz 1953.gadam izsūtīto iedzīvotāju saraksti pa grupām


Bezpavalstnieki (pdf)

Ar nāvessodu notiesāto un nošauto “dzimtnes nodevēju” ģimenes locekļi (pdf)

Jehovieši (pdf)

Vācieši (pdf)