. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Aktualitātes >> Arhīvs >> Hūvera institūta dokumentu dāvinājums Latvijai

Labās gribas akcija. Hūvera institūtsa ASV ir veicis savu dokumentu izpēti un atlasījis daļu no tā kolekcijās esošajiem materiāliem par Latviju un latviešiem un ir gatavs šo dokumentu kopijas dāvināt Latvijas arhīviem.

Dokumenti par Latvijas – ASV attiecībām un Latvijas vēsturi dažādos laika posmos, būs būtisks papildinājums tai dokumentu daļai, kas jau atrodas Latvijas arhīvos. No dāvinājumā iekļautajiem dokumentiem, un fotomateriāla Latvijas sabiedrība varēs arī vairāk uzzināt par ASV prezidenta Herberta Hūvera (1874 - 1964), kuram par godu nosaukts ASV Stenfordas universitātes Hūvera institūts, personību.

Pētnieku uzmanību varēs piesaistīt arī jauni dokumenti par ASV un Latvijas attiecībām 20.gados. Īpaši interesanti būs dokumenti, kas saistīti ar ASV veikto Latvijas Republikas atzīšanu 1922.gadā. No minētajiem dokumentiem izceļams 1922.gada 9.augusta ASV Valsts departamenta oficiālais paziņojums ASV diplomātiskajiem pārstāvjiem par to, ka ASV atzīst Baltijas valstis.

Latvijas vēsturei nozīmīgi ir arī dokumenti par Latvijas Republikas okupāciju. Uzmanību saista ASV vēstnieka Latvijā Džona Vailija 1940.gada 16.jūnija ziņojums ASV valsts sekretāram Kordelam Hallam par okupācijas priekšvēstnesi - uzbrukumu Latvijas robežsardzei Masļenkos.

Atsevišķi dāvinājuma dokumenti vēsta par izcilu latviešu trimdas pārstāvju darbību. Latvijas valstiskuma atjaunošanas kontekstā interesanta ir bijušo Latvijas politiķu Fēliksa Cielēna, Bruno Kalniņa, Jāņa Breikša un Voldemāra Bastjāņa 1960.gada 19.decembra vēstule jaunievēlētajam ASV prezidentam Džonam Kenedijam par Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas nepieciešamību. Šis dokuments ir no Hūvera institūta arhīva Fēliksa Cielēna kolekcijas.

Vēsturniekiem un interesentiem būs dota iespēja iepazīties ar materiāliem par ASV prezidentu Herbertu Hūveru, kurš, pirms stāšanās prezidenta amatā, organizēja humānās palīdzības programmu Pirmā pasaules kara izpostītajām Eiropas valstīm. Tā radās Amerikas Palīdzības pārvalde, kura deva nozīmīgu ieguldījumu arī Latvijas apgādē ar pārtiku Brīvības cīņu laikā. H. Hūvers iestājās par Latvijas starptautisko atzīšanu un sniedza jaunajai valstij arī materiālu palīdzību. Kad Herberts Hūvers uzdāvināja savu dažādo humānās palīdzības programmu dokumentus Stenfordas universitātei, tika dibināts Hūvera institūta arhīvs.

Amerikas Palīdzības pārvaldes darbību Latvijā (1919-1920) varēs iepazīt ar Hūvera institūtā esošās Tomasa Orbisona dokumentu kolekcijas palīdzību. Šie dokumenti liecina par grūtajiem cīņas un izdzīvošanas gadiem Latvijas valsts vēsturē. Šīs dokumentu grupas vidū izceļama Latvijas Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa 1920.gada 23.jūlija pateicības vēstule Tomasam Orbisonam par sniegto palīdzību Latvijai.

Dāvinājums būs vērtīgs papildinājums 2003.gadā Latvijas Valsts arhīvā saņemtajai Hūvera institūta dokumentu kolekcijai.

Skatīt LVA sagatavoto prezentāciju par Hūvera institūta davinājumu.


Starptautiskās konferences „Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija” laikā 13. novembrī Kara muzejā Latvijas valsts saņēma ASV dāvinājumu – Stenfordas universitātes Hūvera institūta dokumentu kopijas par ASV – Latvijas attiecībām un Latvijas vēsturi dažādos laika posmos. Dāvinājums tika nodots Valsts prezidentam Valdim Zatleram un nonāks LVA fondos. Attēlā skats pirms konferences sākuma.


ASV vēstniecības sabiedrisko attiecību amatpersona Viljams Bellis ar ASV dāvinājumu Hūvera institūta dokumentu kopijām: ASV valsts sekretāra vietnieka vietas izpildītāja Samnera Velsa 1940. gada 23. jūlija oficiālo paziņojumu, ka ASV neatzīst Baltijas valstu okupāciju un Latvijas sūtņa ASV Alfrēda Bīlmaņa 1941. gada 23. jūlija vēstule ASV valsts sekretāra vietas izpildītājam Samneram Velsam sakarā ar gadadienu, kopš ASV neatzina Latvijas padomju okupāciju.


Latvijas Republikas Valsts prezidents Valdis Zatlers uzrunā starptautiskās konferences „Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija” dalībniekus Kara muzejā 13. novembrī.


ASV vēstnieks Latvijā Čārlzs Larsons uzrunā starptautiskās konferences „Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija” dalībniekus Kara muzejā 13. novembrī.


ASV vēstnieks Latvijā Čārlzs Larsons Latvijas Republikas Valsts prezidentam Valdim Zatleram pasniedz ASV dāvinājumu – Stenfordas universitātes Hūvera institūta dokumentu kopijas par ASV – Latvijas attiecībām un Latvijas vēsturi dažādos laika posmos.


LVA darbinieks Ritvars Jansons prezentē ASV dāvinājumu – Stenfordas universitātes Hūvera institūta dokumentu kopijas, kuras nonāks arhīva fondos.


ASV Stenfordas universitātes Hūvera institūta direktora vietnieks Ričards Sousa uzrunā starptautiskās konferences „Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija” dalībniekus Kara muzejā 13. novembrī.


LVA direktora vietnieks Mārtiņš Rudovskis pateicas par ASV dāvinājumu.

Foto: Guntis ŠvītiņšPēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv