. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Aktualitātes >> Aktualitātes >> Latviešu Dziesmu svētki Eslingenā 1947.gada 25.maijā

27. un 28.maijā Freiburgā Daugavas Vanagu (DV) organizācijas Vācijā centrā "Bērzaine", notika DV organizācijas Centrālās valdes sēde. Tajā piedalījās DV vadītāji no 6 valstīm – Vācijas, ASV, Kanādas, Austrālijas, Anglijas un Latvijas. 25. un 26. maijā Daugavas Vanagi organizēja konferenci " Latviešu organizāciju ārpus Latvijas nākotne un informācijas apmaiņas loma to darbībā", kuras ietvaros atklāja arī Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva sagatavoto izstādi " Latviešu Dziesmu svētki Eslingenā 1947.gada 25.maijā ". Šajos pasākumos kā uzaicinātie viesi piedalījās Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža, Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vadītāja Inese Kalniņa un arhīva eksperts Guntis Švītiņš.

Daugavas Vanagu organizācijas iecerētie pasākumi pirms konferences un Centrālās valdes sēdes notika arī aiz " Bērzaines " robežām. 24. maijā tika organizēts brauciens uz Eiropas Parlamentu (EP) Strasbūrā (Francija), kuru vadīja Daugavas Vanagu Vācijā Kultūras nozares vadītājs Austris Grasis. EP notika tikšanās ar deputātu Krišjāni Kariņu, kurš pastāstīja par parlamentāriešu dienas kārtību un galvenajām problēmām, ar kurām parlamentāriešiem nākas saskarties. Pēc stāstījuma tika jautāts un atbildēts, kā arī notika viedokļu apmaiņa. Pēc tikšanās ar deputātu bija iespējams apmeklēt Eiropas Parlamenta plenārsēdi un uz brīdi būt tuvumā parlamentāriešu darbam.

Eiropas Parlaments Strasbūrā (Francija)


Eiropas Parlamentā kopā ar Latvijas deputātu Krišjāni Kariņu.


Latvijas deputāts Eiropas Parlamentā Krišjānis Kariņš.


Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža, Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomnieks Jānis Patmalnieks un kādreizējais Daugavas Vanagu
organizācijas Centrālās valdes priekšnieks Juris Augusts.

24. maija pēcpusdienā notika rakstniecei Zentai Mauriņai veltīts piemiņas brīdis viņas un Konstantīna Raudives atdusas vietā Badkrocingenā (kopš 1977. gada Zenta Mauriņa ir Badkrocingenas goda pilsone).


Zentas Mauriņas (1897-1978) un Konstantīna Raudives (1909-1974)
apbedījuma vieta Badkrocingenas kapsētā.

Pēc tam klātesošie devās uz Badkrocingenas Rātsnamu, lai tiktos ar birģermeistaru Dr. Ekehartu Merotu (Ekkehart Meroth) un apmeklētu Pilsētas muzeju Rātsnamā.

Pilsētas muzeja vadītāja pastāstīja par iecerētajiem pasākumiem sakarā ar Zentas Mauriņas 115. dzimšanas dienu šā gada rudenī. Birģermeistars Ekeharts Merots uzsvēra Zentas Mauriņas nozīmi ne tikai latviešu literatūrā un kultūrā, bet arī Vācijas rakstniecības vidē, kurā ievērojamu vietu ieņem viņas tulkojumi vācu valodā.


Fragments no rudenī iecerētās Zentas Mauriņas jubilejas izstādes Badkrocingenas
Pilsētas muzejā.


Vācijas Daugavas Vanagu Kultūras nozares vadītājs Austris Grasis (pa labi)
pilsētas birģermeistaram Dr. Ekehartam Merotam dāvina
brāļu Kaudzīšu romāna "Mērnieku laiki" tulkojumu vācu valodā.


LNA direktore Māra Sprūdža Dr. Ekehartam Merotam dāvina
Latvijas Valsts arhīva sagatavotos informatīvos bukletus.

Badkrocingenas privātklīnika, kurā ir iekārtota un tiek uzturēta Zentas Mauriņas piemiņas telpa un kurā glabājas plaša biogrāfiskā informācija, dokumenti un daļa no Zentas Mauriņas bibliotēkas. Par Zentas Mauriņas personību klātesošajiem pastāstīja Dr. Ginters Hofkens (Gűnter Hȍffken).


Dr. Ginters Hofkens (trešais no labās).

 

Priekšlasījumi par "Bērzaines" vēsturi, šodienu un nākotni


Referē Imants Balodis "Bērzaines" arhīva un bibliotēkas sakārtošanas darbu vadītājs.


Vācijas Daugavas Vanagu organizācijas valdes pārstāve Ieva Freinberga.

 

Vācijas Daugavas Vanagu centra Bērzaine arhīvā


Imants Balodis un Māra Sprūdža.


No kreisās: DV organizācijas priekšnieks un DV Centrālās valdes priekšsēdis
Andrejs Mežmalis, Vācijas DV valdes loceklis "Bērzaines" jautājumos
Mārtiņš Bērziņš un DV organizācijas Austrālijā priekšnieks Jānis Priedkalns.


DV organizācijas Latvijā priekšsēdis Juris Vectirāns.

 

Konferences " Latviešu organizāciju ārpus Latvijas nākotne un informācijas apmaiņas loma to darbībā" atklāšana 25.maijā


Guntis Laidiņš un Mārtiņš Bērziņš.


Svētbrīdi vada Arhibīskaps Elmārs Rozītis no Eslingenas.

 

Izstādes "Latviešu Dziesmu svētki Eslingenā 1947.gada 25.maijā" atklāšana


Izstādi atklāj LNA direktore Māra Sprūdža.
Par izstādi stāsta LNA Latvijas Valsts arhīva speciālists Guntis Švītiņš.

Izstādes veidotāji izsaka pateicību par finansiālo atbalstu anonīmam ziedotājam no ASV.
Izstādi sagatavoja:
LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un trimdas dokumentu nodaļa
Inese Kalniņa, dokumentu atlase
Aija Kalnciema, korektūra
Guntis Švītiņš, izstādes koncepcija, dizains


Konference "Latviešu organizāciju ārpus Latvijas nākotne un informācijas apmaiņas loma to darbībā"


DV organizācijas priekšnieks un DV Centrālās valdes priekšsēdis Andrejs Mežmalis.


Juris Vectirāns un Imants Balodis.


DV organizācijas ASV priekšsēdis Zigurds Rīders.


DV organizācijas Vācijā valdes priekšsēdis Indulis Bērziņš.


DV organizācijas Latvijā Jaunatnes nozares vadītājs Guntis Brencāns.


Freiburga.Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv