. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Aktualitātes >> Arhīvs >> Spīdolas ģimnāzijas 11. sociālās klases skolēnu prakse 2004

2004. gadā no 24. līdz 26. maijam pirmo reizi Latvijas Valsts arhīvā sadarbībā ar Jelgavas Spīdolas ģimnāziju organizējām un vadījām praksi skolēniem.

Pirmie prakses dalībnieki bija Spīdolas ģimnāzijas 11. sociālās klases skolēni – Kristīne Ceriņa, Jana Drozdovska, Laura Grīnberga, Kristīne Kalniņa un Gvido Lucens.

Prakses pirmajā dienā skolēniem tika dots ieskats arhīvu izcelsmē un to darbības vēsturē, kā arī pēctecīgi izsekots dokumentu ceļš arhīvā – no pieņemšanas un uzskaites līdz aprakstīšanai un saglabāšanai.

Personu fondu un trimdas dokumentu daļas vadītājs Māris Brancis iepazīstina Gvido, Kristīni, Janu un Lauru ar glabātavu un dokumentiem tajā

Sarunā ar Izziņas daļas vadītāju Ilgu Deglavu skolēni uzzināja, kā strādā Izziņu daļas darbinieki, kāda rakstura un satura izziņas tiek pieprasītas un izpildītas.

Lasītavā notika iepazīšanās ar fondu programmu un praktiski apgūta aprakstu skatīšana un lietu pasūtīšana darbam

Prakses otrajā dienā

Personu fondu un trimdas dokumentu daļas vadītāja vietniece Anda Mjurka vadīja nodarbību par dokumentu aprakstīšanu, kur teorētisko daļu noslēdza praktisks darbs fonda aprakstīšanā

Pēcpusdienā

Sabiedrisko attiecību un dokumentu daļas vecākais referents Jānis Riekstiņs skolēnus iepazīstināja ar dažiem Latvijas vēstures izpētei nozīmīgiem Latvijas Valsts arhīva fondiem

Savukārt Sabiedrisko attiecību un dokumentu daļas vadītāja Aija Kalnciema pastāstīja par arhīva izdevumiem un kā dokumenti tiek sagatavoti publicēšanai un kā tiek publicēti.

Prakses trešajā dienā skolēni kopā ar Sabiedrisko attiecību un dokumentu daļas darbiniekiem Aiju, Ivetu un Jāni sagatavoja arhīva dokumentu kopu par politiķi un rakstnieku Vili Lāci vēstures stundai 9. un 12. klasē.

Pēc prakses darba aizstāvēšanas, testa izpildes un prakses apliecības saņemšanas - Spīdolas ģimnāzijas skolēni kopā ar prakses vadītāju Iveta Šķiņķi


Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv