. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis:Fondradis
Numurs:06.010
Nosaukums:Valsts ieņēmumu dienests
Adrese:Smilšu 1, LV 1002, Rīga
Nozare: L75.11- Vispārīgā valsts dienestu darbība
Vēsture:LR Valsts ieņēmumu dienests izveidots likvidējot Galveno valsts finansu inspekciju. .Likums par LR VID NR. pieņemts Saeimā 1993 gada decembrī. 1993.gada 28.oktobrī Saeima pieņēma likumu "Par Valsts ieņēmumu dienestu", bet 2001.gada 25. oktobrī- likumu "Grozījumi likumā "Par valsts ieņēmumu dienestu"". Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir likvidētās Valsts finansu inspekcijas un likvidētās Akcizēto preču pārvaldes tiesību un saistību pārmantotājs.2 Valsts ieņēmumu dienests ir valsts pārvaldes institūcija, kas darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā. Valsts ieņēmuma dienesta galvenie uzdevumi ir: nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas teritorijā un uz muitas robežas; realizēt valsts muitas politiku un nodrošināt muitas robežas aizsardzību; likumā noteiktās kompetences ietvaros veikt kontroli pār Korupcijas novēršanas likuma izpildi, kā arī citos likumos valsts amatpersonām noteikto papildus ierobežojumu ievērošanu; novērst un atklāt noziegumus valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā; nodrošināt akcīzes preču apriti reglamentējošu normatīvo aktu izpildi. Valsts ieņēmumu dienests izskata administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuru izskatīšana saskaņā ar likumu ir piekritīga VID; pilnvaro Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņus pieņemt lēmumus par nodokļu maksājumu revīzijas (audita) rezultātā budžetā papildus ieskaitāmo maksājumu noteikšanu; konsultē nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos, kuri attiecas uz konkrēto nodokļu maksātāju un radušies šā maksātāja ar nodokli apliekamo darbību rezultātā. Valsts ieņēmumu dienests izsniedz, reģistrē un pārreģistrē speciālās atļaujas (licences), atļaujas un izziņas uzņēmējdarbībai, kas saistīta ar akcīzes preču apriti; organizē un veic kontroles pasākumus akcīzes preču aprites jomā; izskata akcīzes preču aprites noteikumu pārkāpumus un piemē
Identifikators/GV  kods:LV_LVA_I 1-06.010
Fonds: Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests
Fondradis ietver 12 ierakstus datubāzē


Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv