. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis:Fondradis
Numurs:11.030
Nosaukums:Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Adrese:Rūpniecības 25,LV-1045,Fakss 7322359, Rīga
Nozare:S17. - Apkārtējās vides aizsardzības un izmantošanas iestādes
Vēsture:Pārvalde izveidota pamatojoties uz LR MK 06.06.1996.rīkojumu Nr.216 uz bijušās Rīgas reģionālās vides pārvaldes un Ogres reģionālās vides pārvaldes bāzes un pārņem šo institūciju tiesības, saistības, finansu līdzekļus un materiālās vērtības. Lielrīgas reģionālās Vides pārvaldes darbības mērķi ir: apzināt, saglabāt un veidot reģiona vidi, veicināt vides politikas ieviešanu un īstenošanu uzņēmējdarbībā, valsts pārvaldē, izglītībā un sabiedriskajā apziņā, veicināt harmonisku un ilgtspējīgu reģiona attīstību, saglabāt dabas resursus un nodrošināt to racionālu izmantošanu, veicināt līdzsvarotu būvniecības attīstību, veicināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu tūrisma nozares attīstību reģionā. Lielrīgas reģionālās Vides pārvaldes struktūra: vadība, grāmatvedība, ekspertīzes un kadastru daļa, personāla daļa, reģionālo inspektoru daļa, ūdens bioloģisko resursu daļa, Rīgas pilsētas daļa, Rīgas rajona daļa, Ogres rajona daļa, ekoloģiskā laboratorija, saimniecības daļa. Pamatojoties uz LR MK 29.09.2004. rīkojumu Nr.714 "Par Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes un reģionālo vides pārvalžu reorganizāciju un Valsts vides dienesta izveidošanu" iestāde ar 01.01.2005. reorganizēta un izveidots Valsts vides dienests, kas ir pārvaldes funkciju, tiesību, saistību, mantas, arhīva un finanšu līdzekļu pārņēmējs.
Identifikators/GV  kods:LV_LVA_I 1-11.030
Fonds: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts Vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde


Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv