. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis:Fondradis
Numurs:06.024
Nosaukums:Valsts kase
Adrese: ,
Nozare: L75.11- Vispārīgā valsts dienestu darbība
Vēsture:Finansu ministrijas Valsts kases departaments sācis darbu 1993.gada janvārī, izpildot Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992.gada 28.decembra lēmumu Nr.557 "Par valsts kases izpildu funkciju nodošanu Finansu ministrijai". o4.01.1993.g.izdota Finansu ministrijas pavēle Nr.1.,kurā noteikts, ka valsts kase ir Finasu ministrijai pakļauta institūcij ar juridiskas personas tiesībām, kas asignē un veic maksājumus noteiktiem mērķiem no valsts budžeta ieņēmumiem, organizē un veic valsts budžeta kontroles un uzskaites, kā arī citas ar finansu vadību saistītas funkcijas. Kases savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, starptautiskos līgumus. MK izdotos normatīvos aktus, finasu ministra un valsts sekretāra vietnieka budžeta jautājumos rīkojumus. Kase veic savus uzdevumus, sadarbojoties ar citām savs zīmogs. Valsts kases darbu vada pārvaldnieks, kuru ieceļ un atbrīvofinašu ministrs. 1996.gada 24 jūlijā ar FM rīkojumu Nr.423 "Par grozījumiem rīkojumā Nr.166", tiek mainīts Valsts kases departamenta nosaukums uz Valsts kasi un tiek noteikts, ka tā lr FM Valsts kases departementa saistību un funkciju pārņēmēja (1996.29.03. ar FM rīkojumu Nr.166 tika apstiprināts Valsts kases nolikums). 1996.gadā Valts kases fukcijas tiek papildinātas ar uzdevumiem valsts iekšējā un ārējā parāda uzskaitē un vadībā. 2004.g.3.augusta MK noteikumi Nr.677, kas izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes likuma 16.panta pirmo daļu tiek apstiprināts jauns Valsts kases nolikums.
Identifikators/GV  kods:LV_LVA_I 1-06.024
Fonds: Latvijas Republikas Finansu ministrija Valsts kase


Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv